WYDANIE ONLINE

Czy do 14-dniowego wypoczynku, wymaganego w art. 162 Kodeksu pracy, można wliczyć dni wolne za nadgodziny oraz za przepracowaną sobotę, niedzielę i święto? Nie są to przecież dni urlopu.

czytaj więcej »

Wyjątek polegający na odłożeniu odpoczynku tygodniowego do dnia po dwunastym okresie pracy jest przewidziany zarówno w rozporządzeniu nr 561/2006, jak i w umowie AETR. Jednak przepisy te zostały w obu tych aktach prawnych inaczej sformułowane. Co to w praktyce oznacza?

czytaj więcej »

Wielu kierowców wykonuje wyłącznie przewozy po Polsce, od poniedziałku do piątku. Wyjeżdżają w poniedziałek rano z bazy i wracają po południu w piątek. Ile w takiej sytuacji będą wynosiły diety i ryczałty za noclegi?

czytaj więcej »

Coraz więcej polskich firm wykonuje przewozy kabotażowe u naszych południowych sąsiadów. Jest to szczególnie dobre wyjście, jeśli pusty samochód wraca do Polski z południa Europy. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wykonać taki kabotaż?

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie o kontrolach przewozów drogowych weszło w życie

czytaj więcej »

Od kiedy obowiązkowe „korytarze życia” i jazda „na suwak”?

czytaj więcej »

Jeśli kierowca przepracował choćby minutę w porze nocnej, to nie może w danym dniu pracować więcej niż 10 godzin. Taka zasada obowiązuje w Polsce, a jej przestrzeganie sprawdzają zarówno ITD, jak i PIP. A w innych krajach, np. w Niemczech?

czytaj więcej »

Obowiązujące od początku roku reguły dotyczące podziału akt pracowniczych wydają się proste, jednak stosowanie ich w praktyce często sprawia w firmach transportowych problemy. Jednym z nich jest przechowywanie dokumentów związanych z badaniami lekarskimi.

czytaj więcej »

To na przewoźniku spoczywa obowiązek sprawdzenia stanu, ilości i wagi towaru przy przyjęciu go do przewozu. Gdy nie ma możliwości sprawdzenia tego bądź kierowca ma jakiekolwiek wątpliwości, przewoźnik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie zleceniodawcy.

czytaj więcej »

Przepisy o wystawianiu zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu są dość ogólne, więc wielu przewoźników ma wątpliwości, jak je stosować w praktyce. Zobacz, jakie 3 wskazówki ma dla Ciebie nasz ekspert.

czytaj więcej »

wiper-pixel