WYDANIE ONLINE

Nałożenie kary za najcięższe naruszenie powoduje, że w ciągu 30 dni rozpoczyna się procedura oceny dobrej reputacji przewoźnika albo zarządzającego transportem, która, jak wiadomo, może się skończyć utratą prawa do wykonywania zawodu. Jednak da się to opóźnić – składając skargę do sądu.

czytaj więcej »

Standardowo zgrywa się dane z karty kierowcy co najmniej co 28 dni, a z tachografu co 90 dni. Jednak są sytuacje, gdy należy to zrobić wcześniej, inaczej dostaniemy karę – nawet gdy 28 lub 90 dni jeszcze nie minęło.

czytaj więcej »

Przerwę można podzielić na dwie części – to wiedzą wszyscy kierowcy ciężarówek. Może się jednak zdarzyć, że druga część przerwy się przesunie z powodów umożliwiających skorzystanie z odstępstwa z art. 12. Ile wtedy powinna trwać?

czytaj więcej »

Często firmy transportowe zlecają rozliczanie czasu pracy kierowców podwykonawcom. Jeśli też tak robisz, pilnuj wykresówek podczas ich przewożenia, bo jeśli zostaną ukradzione, zapłacisz ogromną karę.

czytaj więcej »

Kierowcy jeżdżący do krajów, gdzie obowiązuje ich tamtejsza minimalna stawka godzinowa (np. do Niemczech czy Austrii), często dostają dodatek wypłacany jako wyrównanie wynagrodzenia do poziomu stawki minimalnej. Czy masz go wliczać do polskiej minimalnej?

czytaj więcej »

Oprócz standardowych dokumentów kadrowych podczas zatrudnienia kierowców musisz przygotować kilka dodatkowych dokumentów, wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Jakie to dokumenty?

czytaj więcej »

Przekroczony nacisk osi sprawia, że pojazd jest nienormatywny, nawet jeżeli nie została przekroczona DMC pojazdu. Jednak kary można uniknąć, gdy przewozi się ładunek sypki. Z tym że nie może on być zapakowany.

czytaj więcej »

Jeśli przewoźnik dowiezie towar po wyznaczonym terminie, spedytor z reguły ma prawo obniżyć mu za to fakturę za fracht. Jednak nie w każdej sytuacji, więc zawsze sprawdź, czy nie zachodzi jedna z okoliczności, które mu to uniemożliwiają.

czytaj więcej »

Przepisy nakazujące tworzenie „korytarzy życia” i jazdę „na suwak” wchodzą w życie

czytaj więcej »

Czekają nas duże zmiany w szkoleniach kierowców

czytaj więcej »

Często zdarza się, że firma transportowa składa pozew o zwrot długu, a potem, na skutek zapewnień dłużnika, że zaległa kwota zostanie zwrócona, tylko np. po zakończeniu obecnego kontraktu, przewoźnik cofa pozew. Pamiętaj, że w takiej sytuacji bieg terminu przedawnienia długu nie został przerwany.

czytaj więcej »

Jak dobrze znasz przepisy rozporządzenia nr 561/2006? Jeśli chcesz to sprawdzić, wypełnij nasz test. Na każde pytanie możliwych jest kilka prawidłowych odpowiedzi – zaznacz przy każdym pytaniu wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Poprawne rozwiązania znajdziesz na końcu testu.

czytaj więcej »

wiper-pixel