WYDANIE ONLINE

W umowie ADR nie określono dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, który ma przewozić towary niebezpieczne. Ale nie znaczy to, że nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń – przewidują je inne przepisy.

czytaj więcej »

Zleceniodawca przewozu nie może wstrzymać płatności faktury z tego powodu, że przewoźnik przesłał mu fakturę bez dokumentów potwierdzających wykonanie usługi. Może jednak ukarać przewoźnika w inny sposób. Jaki?

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że do kontroli zostanie zatrzymany kierowca, który jest jednocześnie w swojej firmie osobą zarządzającą transportem – i inspektor stwierdzi naruszenia. Czy w takiej sytuacji kierowca dostanie dwa mandaty?

czytaj więcej »

Kierowcę, który nie zadbał o pojazd, mimo że według umowy miał taki obowiązek, i w rezultacie naraził swoją firmę na koszty, można zwolnić dyscyplinarnie. Jednak tylko pod pewnymi warunkami.

czytaj więcej »

Nie unikniesz kary, usprawiedliwiając się ustnie – liczą się dane z tachografu

czytaj więcej »

Uwaga, ważne zmiany w przepisach o czasie pracy kierowców!

czytaj więcej »

Prace nad pakietem mobilności zakończone – co się zmieni dla polskich firm?

czytaj więcej »

Bywają tygodnie, w których kierowca jeździ bardzo mało. Nie można z tego tytułu skrócić odpoczynku tygodniowego, ale warto zaplanować rekompensatę za inne, wcześniejsze  skrócenie.

czytaj więcej »

Przejazd jest przewozem drogowym, jeśli spełnia trzy warunki. Jeśli nie, nie trzeba mieć na niego licencji ani zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Jakie to warunki i czy w przypadku pojazdów do zimowego utrzymania dróg będą spełnione?

czytaj więcej »

Przepisy nakazują kierowcy, który pracował w porze nocnej, ograniczenie pracy w danej dobie. Co oznacza: „w danej dobie" – czy dobę od 0.00 do 23.59, czy 24 godziny od pierwszej czynności? Czy odpoczynek dzienny „kasuje” czas pracy w godzinach nocnych?

czytaj więcej »

W każdej firmie może się zdarzyć sytuacja awaryjna, jak nagła ciężka choroba jednego z kierowców, gdy konieczny jest pilny wyjazd pojazdem powyżej 3.5 tony. Czy w takiej sytuacji pojazdem może kierować osoba z wymaganymi uprawnieniami, ale niemająca karty kierowcy?

czytaj więcej »

Żeby uniknąć konieczności obliczania wysokości diet i ryczałtów za noclegi, wystarczy wprowadzić odpowiednie zapisy do umowy zlecenia zawieranej z kierowcą. W takiej sytuacji kierowca otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe za konkretne zlecenie.

czytaj więcej »

Zarządzający transportem powinien na bieżąco sprawdzać, czy nie brakuje w danych z tachografów żadnego okresu. Trzeba przy tym pamiętać, żeby nie zestawiać danych według tachografów, tylko według kierowców.

czytaj więcej »

wiper-pixel