WYDANIE ONLINE

Obowiązujące od niedawna przepisy pakietu mobilności wprowadzają zmiany także w zakresie odpoczynków wykorzystywanych w kabinie pojazdu. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby taki odpoczynek był uznany przez służby kontrolne za prawidłowy?

czytaj więcej »

Pakiet mobilności został zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

czytaj więcej »

Będą zmiany w kontrolach podatkowych – na gorsze

czytaj więcej »

Kierowca zrobił dwa odpoczynki tygodniowe skrócone: 43 i 44 godziny. Zrekompensował je w dwóch kolejnych dniach, dodając godzinę do odpoczynku 9-godzinnego, a następnie dwie godziny do odpoczynku 11-godzinnego. Następny odpoczynek ma być odbierany jako regularny, więc kierowca zjeżdża do bazy tylko na 45 godzin. Czy taki plan jest zgodny z prawem?

czytaj więcej »

Olej napędowy jest towarem niebezpiecznym, w związku z tym cysternę, której będziesz używać do jego przewożenia, musisz zgłosić do Transportowego Dozoru Technicznego. Jakich dokumentów do tego potrzebujesz?

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że kierowca sam, bez skierowania pracodawcy, pójdzie na badania psychologiczne i profilaktyczne, ponieważ kończy mu się ważność prawa jazdy. Co w takim przypadku ma zrobić pracodawca, żeby nie złamać przepisów?

czytaj więcej »

Jest jasne, że pakiet mobilności nakazuje precyzyjne odnotowywanie wszelkich aktywności kierowcy, niezarejestrowanych automatycznie lub wpisami manualnymi. Jednak nie wszyscy kierowcy wiedzą, że dotyczy to nie tylko tachografów cyfrowych, ale też analogowych.

czytaj więcej »

Wśród pojazdów wyłączonych z obowiązku przestrzegania norm czasu pracy kierowców są pojazdy pomocy drogowej. Ale czy to oznacza, że w promieniu do 100 km od bazy można jeździć takim pojazdem „na oucie” bez względu na to, co się przewozi?

czytaj więcej »

Kary finansowe nakładane we Francji na przewoźników są bardzo wysokie, a funkcjonariusze celni i inspektorzy – surowi. Warto więc sprawdzić przed kontrolą, co mogą skontrolować, żeby nie dać się zaskoczyć.

czytaj więcej »

Kierowcy z Ukrainy są często zatrudniani w Polsce do wykonywania przewozów międzynarodowych. Poruszają się po całej UE, dlatego już od pierwszego dnia pracy potrzebują zaświadczenia A1 z ZUS. Niestety, aby je uzyskać, kierowca musi mieć zaświadczenie CFR-1 z urzędu skarbowego. A nie dostanie go, jeżeli nie przebywa w Polsce 183 dni. Co w tej sytuacji zrobić?

czytaj więcej »

Wiele firm korzysta z ułatwienia dotyczącego prowadzenia ewidencji czasu pracy, które jest przewidziane tylko dla kierowców – możliwości prowadzenia ewidencji w formie zapisów z tachografów. Jednak pamiętaj, że do tak prowadzonej ewidencji trzeba dodać jeszcze jeden dokument.

czytaj więcej »

wiper-pixel