WYDANIE ONLINE

Przepisy pakietu mobilności nie są precyzyjne w kwestii odbierania rekompensaty za dwa kolejne skrócenia odpoczynków tygodniowych. Oficjalne interpretacje organów kontrolnych jeszcze nie zostały ogłoszone, więc czego najlepiej się trzymać, żeby nie zapłacić kary?

czytaj więcej »

Ważność zaświadczeń ADR dla kierowców została przedłużona

czytaj więcej »

Opłaty drogowe będą rosły co roku

czytaj więcej »

Inspektorzy ITD na co dzień spotykają się z różnego rodzaju manipulacjami w zapisach tachografu. Znaczna część takich działań wynika z samowolnego działania kierowcy, o którym szef firmy nie ma pojęcia. Warto więc wiedzieć, co można zrobić, żeby we w miarę łatwy sposób wychwycić niedozwolone działania i nie narażać się na wysokie kary.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców ma przekonanie, że w pojazdach WUKO albo specjalistycznych samochodach pogotowia technicznego wykorzystywanych w spółce wodociągowej nie trzeba montować tachografów ani używać kart kierowców. Nie zawsze tak będzie.

czytaj więcej »

Wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji nie wystarczy, żeby wykonywać w Polsce lub w innych krajach UE przewozy drogowe, nawet jeśli jest na niej kod 95. Przepisy unijne nie pozwalają na honorowanie uprawnień zawodowych kierowców spoza UE.

czytaj więcej »

Urlop, zwolnienie, wolne za nadgodziny czy weekend kierowcy oznacza się na tachografie jako odpoczynek. Jednak odwrotnie to nie działa – nie można w ewidencji zapisać odpoczynku jako dowolną nieobecność. Trzeba się kierować normami czasu pracy.

czytaj więcej »

Jeśli wspólnik firmy transportowej, działającej jako spółka z o.o., chce pracować w niej jako osoba zarządzająca transportem oraz kierowca, nie ma przeszkód. Jednak trzeba zwrócić uwagę, kto będzie podpisywał taką umowę.

czytaj więcej »

wiper-pixel