WYDANIE ONLINE

Standardowa obsługa tachografu z reguły nie sprawia kierowcom zbyt wielkich problemów. Zdarza się jednak, że w czasie pracy przydarzy im się coś nietypowego, z czym do tej pory się nie zetknęli. W tym artykule przedstawiamy Ci kilka takich sytuacji i podpowiadamy, jak sobie z nimi poradzić, żeby inspektorzy ITD nie mieli do Ciebie zastrzeżeń.

czytaj więcej »

Co zrobić, gdy kierowca przyczynił się do awarii pojazdu? Jak postąpić, gdy ukradł towar, a spedytor żąda odszkodowania? Przyjrzyjmy się czterem różnym sytuacjom, w których kierowcy naruszają przepisy. Kto za to odpowiada i w jakim stopniu? Co im za to grozi w takich przypadkach?

czytaj więcej »

Być może już niedługo za przejazd remontowaną autostradą nie trzeba będzie płacić. Dlaczego?

czytaj więcej »

Ministerstwo Transportu pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie kontroli przewozu drogowego. Co się zmieni? W jaki sposób inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą przeprowadzali kontrole przewoźników?

czytaj więcej »

Wysokość minimalnego wynagrodzenia może zostać zrównana do 1.500 zł brutto dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy. Stanie się tak, jeżeli Sejm uchwali zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

czytaj więcej »

Sejm pracuje nad projektem zmian w ustawie o PIP. Jeżeli wejdą w życie, inspektor pracy będzie mógł Ci nakazać podpisanie z pracownikiem umowy o pracę zamiast umowy zlecenia.

czytaj więcej »

Od 16 czerwca 2012 r. wejdzie w życie zmiana do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Od tego dnia pojazdy straży miejskiej i gminnej muszą mieć srebrną barwę oraz nowe oznakowanie.

czytaj więcej »

Do 31 lipca 2012 r. musisz wpłacić opłatę środowiskową za I półrocze 2012 r. i złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska.

czytaj więcej »

Opłata rejestracyjna wchodzi w skład wartości początkowej pojazdu (zwiększa ją) i w konsekwencji nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Nie można jej więc zaliczyć do kosztów bezpośrednio po jej poniesieniu.

czytaj więcej »

NSA w niedawnym wyroku stwierdził, że klasyfikacja samochodów importowanych do celów podatku akcyzowego powinna być dokonywana zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN), a nie w oparciu o przepisy Prawa o ruchu drogowym.

czytaj więcej »

NSA w niedawnym wyroku stwierdził, że klasyfikacja samochodów importowanych do celów podatku akcyzowego powinna być dokonywana zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN), a nie w oparciu o przepisy Prawa o ruchu drogowym.

czytaj więcej »

Zdaniem NSA ponoszenie wydatków na usługi gastronomiczne nie jest konieczne, aby ustalić warunki transakcji handlowych, zasady współpracy gospodarczej czy też negocjować, zawierać i podpisywać umowy.

czytaj więcej »

Do zwrotu niesłusznie pobranych opłat za wydanie karty pojazdu można stosować przepisy Ordynacji podatkowej o zwrocie nadpłaty wraz z oprocentowaniem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

czytaj więcej »

Ustawa o kierujących pojazdami ma wejść w życie za kilka miesięcy, a wciąż nie wiadomo, jakich szczegółowych rozwiązań mogą oczekiwać kierowcy oraz ośrodki szkolenia kierowców. Do tej pory nie wydano bowiem rozporządzeń wykonawczych.

czytaj więcej »

Weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. W czerwcu będzie można jeździć dłużej. O projekcie tych zmian pisaliśmy w jednej z wcześniejszych nowości. Co ma się zmienić?

czytaj więcej »

Co powinien zrobić załadowca, aby uniknąć odpowiedzialności za przeładowanie pojazdu? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w nowym wyroku NSA.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2012 r. funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania na kierowców grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

czytaj więcej »

Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego zaczną obowiązywać od 9 czerwca 2012 r. Zawierają m.in. nowy taryfikator mandatów.

czytaj więcej »

Opłaty drogowe w systemie viaTOLL ciągle są dużym problemem dla wielu przewoźników i kierowców. System wciąż często błędnie je nalicza, nie wszyscy kierowcy radzą sobie z viaBOX-ami, a sądy, jak się okazało, przyznają rację raczej Inspekcji Transportu Drogowego niż odwołującym się od jej decyzji kierowcom. W dodatku już niebawem sporo zasad związanych z działaniem systemu viaTOLL ma się zmienić. Jakich nowych wymogów możesz się spodziewać?

czytaj więcej »

Ministrowie Środowiska i Gospodarki ustalili, w jaki sposób należy określać gęstość dla gatunków drewna przewożonego środkami transportu drogowego. W Dzienniku Ustaw nr 536 z 17 maja 2012 r. ukazało się rozporządzenie w tej sprawie. Weszło w życie 24 maja.

czytaj więcej »

Sejm pracuje nad kolejnymi zmianami w ustawie o drogach publicznych. Możliwe, że zwolnione z opłat za przejazd po drogach krajowych zostaną autobusy. Bezpłatne mają być również obwodnice.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie dokumenty są potrzebne przy przewozie na potrzeby własne autem o DMC do 12 t? Przewozimy artykuły spożywcze z Holandii do Polski.

czytaj więcej »

Sąd orzekał w sprawie kar za brak licencji transportowej, nałożonych na dwóch wspólników spółki cywilnej. Każdy z nich dostał oddzielną karę w wysokości 8.000 zł.

czytaj więcej »

Nowe przepisy są znacznie bardziej szczegółowe i uwzględniają różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami przewozów. Zastąpią obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Transportu z 13 stycznia 2006 r. Jakie masz obowiązki w związku z nowymi przepisami?

czytaj więcej »

Od 7 maja 2012 r. obowiązuje nowy wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Podmiot sporządzający kartę będzie w niej teraz zamieszczał: dane identyfikacyjne płatnika składek na ZUS, dane identyfikacyjne poszkodowanego, informacje o wypadku oraz pozostałe informacje.

czytaj więcej »

Stopa procentowa odsetek od zaległości podatkowych wzrosła, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP o 0,25 punktu. Między innymi zmieniła stopę lombardową, a to właśnie ją bierze się pod uwagę przy obliczaniu odsetek od zaległości podatkowych. Stopa kredytu lombardowego wynosi obecnie 6,25%.

czytaj więcej »

Nowe stawki opłat za przejazdy autostradami państwowymi, które zapowiadaliśmy jakiś czas temu, już obowiązują. Opłaty za ciężarówki nie zostały zmienione, taniej jest tylko dla motocykli i samochodów osobowych.

czytaj więcej »

Dnia 7 maja 2012 r. Minister Transportu wprowadził nowy wzór sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Wzór ma posłużyć Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego do przekazywania Komisji Europejskiej danych zebranych podczas kontroli pojazdów przewożących ADR-y.

czytaj więcej »

Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił nowy wzór druku, na podstawie którego są przyznawane zasiłki chorobowe. Będzie trzeba go stosować w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

czytaj więcej »

Tak jak zapowiadaliśmy, Ministerstwo Transportu przygotowało projekt likwidacji 16 wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Kiedy nastąpi likwidacja? Jakie konsekwencje będzie miało to dla przewoźników?

czytaj więcej »

Uproszczenia w tym zakresie przewiduje rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. O projekcie tego rozporządzenia pisaliśmy w jednej z wcześniejszych nowości.

czytaj więcej »

wiper-pixel