WYDANIE ONLINE

Spółka prawa handlowego, która chce zajmować się przewozem osób, musi posiadać własne uprawnienia transportowe. Nie może posługiwać się zezwoleniem czy licencją jednego ze wspólników.

czytaj więcej »

Przepisy umowy ADR na lata 2013−2014 zaczęły obowiązywać z miesięcznym opóźnieniem. Miały wejść w życie 1 lipca, ale dopiero niedawno zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Od końca lipca trzeba je stosować, aby uniknąć kary.

czytaj więcej »

Chodzi konkretnie o załączniki nr 1 i 2, w których przewidziane kary nie podlegają różnicowaniu ze względu na osobiste warunki sprawcy oraz okoliczności popełnienia wykroczenia. Prokurator Generalny chce je zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Praktyką stało się blokowanie kół pojazdów stojących za długo na prywatnych parkingach. Policjanci nie reagują na zawiadomienia pokrzywdzonych kierowców. Sprawa trafiła więc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej »

Minister transportu wydał rozporządzenie wykonawcze do ustawy o transporcie drogowym. Zawarto w nim wzory zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji oraz wypisów z tych dokumentów.

czytaj więcej »

System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie został przystosowany do nowych przepisów Prawa o ruchu drogowym. Może to spowodować paraliż w rejestracji pojazdów.

czytaj więcej »

Wraz z wprowadzeniem nowych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów od 15 sierpnia zaczną obowiązywać również nowe stawki opłat za ich wydawanie.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam cztery dźwigi, które są zarejestrowane jako pojazdy specjalistyczne i dopuszczone do ruchu z uwagi na nacisk osi napędowej wynoszący 12 t. Nie wykonuję nimi przewozów, wykorzystuję je jedynie jako dźwigi. Natomiast muszę nimi jeździć po terenie całego kraju, by dotrzeć do miejsc wykonywanych zleceń. Nie wchodzi w rachubę przewóz dźwigów innym pojazdem, ponieważ wtedy DMC zostałaby przekroczona. Czy te pojazdy wymagają zezwolenia na przejazd po wszystkich typach dróg z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi? Co grozi za brak odpowiedniego zezwolenia? Czy mogę wykupić zezwolenie na wszystkie typy dróg na określony czas?

czytaj więcej »

Jeśli zapłacimy mandat w terminie, zostanie nam zmniejszona liczba punktów karnych. W ten sposób ministerstwo finansów chce skłonić Polaków do szybszego  regulowania grzywien.

czytaj więcej »

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał wytyczne dotyczące kontroli masy i nacisków osi pojazdów. Jeżeli okaże się, że kara dla przewoźnika będzie dużo wyższa po odjęciu błędów pomiarowych, nie należy uwzględniać tego ważenia.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca najpierw podpisuje z firmą transportową umowę zlecenia, a dopiero potem umowę o pracę. Jako datę rozpoczęcia pracy do zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdów najlepiej wpisać datę wykonania pierwszego przewozu.

czytaj więcej »

Kolejne rozszerzenia systemu płatnych dróg nastąpią 31 października 2013 r. i 1 grudnia 2013 r. Tym razem obejmą łącznie 500 km dróg krajowych, w tym około 221 km autostrad i około 279 km dróg ekspresowych.

czytaj więcej »

Gdy transport towaru organizuje pośrednik, a nie pierwszy lub ostatni podmiot, to należy zbadać wszystkie okoliczności przewozu, ponieważ można go przypisać tylko do jednej z dostaw występujących w łańcuchu. A to pozwoli ustalić zasady opodatkowania dostawy.

czytaj więcej »

Osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji zawodowych nie będzie musiała zdawać pisemnego egzaminu. Musi jednak spełnić pewien warunek.

czytaj więcej »

Jeżeli przewożony cudzoziemiec nie posiada wymaganego dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, a kierowca tego nie sprawdził, przewoźnik zostanie bezwzględnie ukarany. Tak orzekł WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

Wprowadzenie elektronicznych opłat drogowych za przejazd po drogach na Białorusi przesunęło się o miesiąc. Stawki wynoszą od 0,04 do 0,12 euro za kilometr.

czytaj więcej »

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy musimy wystawić kierowcy „ urlopówkę”, a : pracownicy biurowi pracują od poniedziałku do piątku, w godzinach 07.00−15.00;  kierowca wraca w piątek w nocy lub w sobotę rano, a po upływie  przynajmniej 45 godzin wyjeżdża w trasę, np. w niedzielę w nocy. W piątek do godz. 15.00 nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy kierowca przyjedzie. Ponadto nie ma możliwości wypełnienia "urlopówki” maszynowo lub komputerowo. Czy można wcześniej zostawić kierowcy zaświadczenie z wpisanymi dniami bez uwzględnienia godzin, aby je własnoręcznie uzupełnił? Czy istnieje inne rozwiązanie? Orientacyjne wypisanie zaświadczenia w piątek już raz skończyło się mandatem od ITD po kontroli karty kierowcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pojazd specjalny(przeznaczenie: pompa do betonu,masa własna 27,5 t), który porusza się po drogach płatnych objętych systemem viaTOLL, musi być wyposażony w urządzenie viaBOX?

czytaj więcej »

Zdarza się, że trudno ocenić, jakiego typu przewóz jest wykonywany. Na przykład gdy firma prowadzi przewozy na potrzeby własne, ma wpisany kod PKD przewidziany dla transportu drogowego, a wykonuje przewóz prywatny.

czytaj więcej »

Od 15 sierpnia 2013 r. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika zastąpi licencję krajową. Będą też nowe kary dla kierowców, przewoźników oraz zarządzających transportem.

czytaj więcej »

Ministerstwo finansów uznało, że leasing oraz ubezpieczenie leasingowanej rzeczy to odrębne usługi. W takiej sytuacji ubezpieczenie nie powinno być opodatkowane. Jednak aby skorzystać z tego przywileju, trzeba dokładnie sprawdzić, na ile te usługi są ze sobą powiązane.

czytaj więcej »

wiper-pixel