WYDANIE ONLINE

Udostępnienie kierowcy pojazdu wyposażonego w osobną kabinę sypialną może być kwalifikowane jako zapewnienie bezpłatnego noclegu. Zwalnia to pracodawcę z obowiązku wypłacania ryczałtu. Jeśli będzie chciał, może rekompensować kierowcy niewielkie koszty związane z noclegiem.

czytaj więcej »

Oprócz kierowcy, również przewoźnik będzie odpowiadał za nieuiszczenie opłaty drogowej viaTOLL. Ponadto będzie można dostać tylko jedną karę w jednym dniu, bez względu na liczbę mijanych bramownic. Takie zmiany opracowało ministerstwo transportu.

czytaj więcej »

Kierowca świadczący usługi kierowania pojazdem dla innej firmy może zatrudniać innych kierowców. Jednak przewoźnik musi się na to zgodzić, ponieważ będzie za nich odpowiadał.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wygląda możliwość zatrudnienia podwykonawcy do przewozu krajowego i międzynarodowego? Jakie wymagania prawne powinna spełniać taka osoba? Czy podwykonawca może korzystać z czyjegoś certyfikatu lub licencji?

czytaj więcej »

Wszyscy piesi, niezależnie od wieku, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, muszą używać elementów odblaskowych. Wyjątek ma dotyczyć osób przemieszczających się po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych lub po chodniku.

czytaj więcej »

Mąż właścicielki firmy transportowej może wykonywać przewozy na jej rzecz, pod warunkiem że łączy ich wspólnota majątkowa. Od tego również zależy wymiar jego czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałbym kupić auto o DMC do 12 ton, którym będę przywoził towar z Unii Europejskiej do mojej firmy. Jakie dokumenty muszę uzyskać? Czy poza posiadanym prawem jazdy kategorii C i E muszę zrobić jeszcze jakiś kurs, np. na przewóz rzeczy?

czytaj więcej »

Od 14 września 2013 r. aby wwieźć towary z Unii Europejskiej na terytorium Rosji, będzie trzeba wykupić dodatkową polisę celną. Wprowadzenie takiego obowiązku jest równoznaczne z zawieszeniem Konwencji TIR.

czytaj więcej »

Aby kierowca pracujący na podstawie umowy o dzieło mógł otrzymać świadczenia służące pokryciu kosztów podróży służbowych, musi wynikać to z treści zawartej umowy.Należności te można wyłączyć z podatku dochodowego oraz ze składek do ZUS.

czytaj więcej »

Ministerstwo transportu chce wprowadzić wspólny elektroniczny system poboru opłat drogowych na wszystkich autostradach. Jednak nie da się wprowadzić wspólnego cennika, można jedynie ujednolicić sposób płatności.

czytaj więcej »

Część krajów ratyfikowała nowelizację umowy AETR, ale część jeszcze nie. W związku z tym w różnych państwach obowiązują inne normy dotyczące długości odpoczynków tygodniowych.

czytaj więcej »

Podobnie dzieje się z zezwoleniem na wykonywanie przewozów regularnych. W związku z tym syndyk, który przejął upadłą firmę, nie może kontynuować prowadzonej przez nią wcześniej działalności transportowej.

czytaj więcej »

Kierowca ma prawo na chwilę wyjąć wykresówkę z tachografu, aby obliczyć, jak długo może jeszcze prowadzić pojazd. Jednak po otwarciu tachografu nie może podjeżdżać pojazdem podczas wykonywania odpoczynku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki jest obecnie tygodniowy czas pracy kierowcy zatrudnionego na umowę o pracę? Czy wlicza się do niego dojazd do miejsca postoju pojazdu?

czytaj więcej »

W 2014 roku minimalna płaca za pracę wzrośnie o 80 zł w porównaniu z rokiem obecnym i wyniesie 1.680 zł. Postulaty związków zawodowych domagających się wynagrodzenia na poziomie 1.720 zł nie zostały uwzględnione.

czytaj więcej »

Dotyczy to również sankcji za nieuiszczenie elektronicznych opłat drogowych. Sądy będą mogły same ocenić, czy kary zostały nałożone słusznie i umorzyć postępowanie organów je nakładających.

czytaj więcej »

Francja potwierdziła uruchomienie systemu Ecotaxe 1 października 2013 r. Opłaty za przejazd wyniosą od 8 do 14 centów za kilometr.

czytaj więcej »

Rząd planuje nowelizację Kodeksu karnego, która umożliwi policjantom użycie siły wobec pijanych kierowców.

czytaj więcej »

Kierowca zostawiający auto pod opieką pracownika myjni lub serwisu powinien upewnić się, czy ta osoba ma uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeżeli tak nie jest, a uszkodzi auto, to kierowca może nie dostać odszkodowania w ramach AC.

czytaj więcej »

Nie ma znaczenia, w jakiej porze dnia kierowca odebrał nocleg. Gdy podróżuje w nocy, a śpi w dzień, to wtedy również należy mu się ryczałt.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak obecnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zatrudnianie kierowców z własną działalnością gospodarczą? Czy samozatrudniony kierowca może jeździć tylko pojazdem firmy, dla której wykonuje przewozy, czy może jeździć również swoim pojazdem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierowcy zatrudnieni w firmie muszą co pół roku aktualizować zaświadczenia o niekaralności? Czy mogą sami napisać oświadczenia, że nie są karani?

czytaj więcej »

Dokument pozwalający pracować na stanowisku kierowcy może nazywać się „orzeczenie lekarskie” lub „zaświadczenie lekarskie”. Aby był ważny, istotna jest jego treść. Ponadto musi być wystawiony przez lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca ciężarówki przebywał 10 dni za granicą, w druku polecenia służbowego wpisał 3 dni noclegu. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić mu ryczałt za tyle noclegów, ile podał? Czy należy to skorygować i wypłacić za 9 noclegów? Jeśli pracownik dostanie należność za 3 noce, czy może domagać się w sądzie zapłaty za resztę, czyli 6 noclegów?

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego może ukarać zarówno przewoźnika, jak i zarządzającego transportem za brak świadectwa ATP. Temu pierwszemu grozi kara 8.000 zł, drugiemu zaś – mandat wynoszący 2.000 zł.

czytaj więcej »

Został opracowany program kursu reedukacyjnego. Niestety zmiany nie będą korzystne dla kierowców. Kurs będzie ich drożej kosztował i będą musieli poświęcić na niego więcej czasu.

czytaj więcej »

Elektroniczny system opłat drogowych na Białorusi ruszył 1 sierpnia 2013 r. Jednak nie działa on prawidłowo, a kary za brak opłacenia przejazdu i tak są nakładane.

czytaj więcej »

Dyrektor BOTM uznał, że właściciele busów, taksówek i samochodów osobowych od 15 sierpnia 2013 r. nie muszą mieć licencji na międzynarodowy transport osób. Zdaniem innych specjalistów taki transport nie może być wykonywany, skoro nie wydaje się na niego licencji.

czytaj więcej »

wiper-pixel