WYDANIE ONLINE

Ministerstwo transportu wydało stanowisko w sprawie klasyfikacji kierowców prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie mają uprawnień do wykonywania transportu.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę przewieźć wywrotką towar do produkcji żelatyny luzem. Przed załadunkiem skrzynia ładunkowa zostanie wyłożona grubą folią, zgodnie z instrukcją załadowcy. Jednak polskie służby weterynaryjne odrzuciły mój wniosek o rejestrację tej działalności, twierdząc że takiego towaru nie można przewozić luzem. Czy weterynarz ma prawo odmówić i nie zarejestrować podmiotu w rejestrze uprawnionych do danej czynności?

czytaj więcej »

Powstanie jeden system informatyczny i jednolita baza pytań dla wszystkich ośrodków egzaminacyjnych. Poza tym pytania nie będą już tak absurdalne.

czytaj więcej »

Minister finansów określił nowe stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok. Będą nieco wyższe niż obowiązujące w tym roku.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca ma obowiązek nadzorować przestrzeganie czasu pracy kierowców nie tylko wtedy, gdy może sprawować nad nimi bezpośrednią kontrolę. Tak orzekł olsztyński WSA.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ustalając dietę zagraniczną w wysokości wyższej niż 30 zł (najniższa dieta krajowa), np. 50 zł, należy odprowadzić podatek i składki ZUS od różnicy, czyli 20 zł? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli kierowca wykonuje przewozy nocą między godziną 21.00 a 7.00 rano, a śpi w aucie w dzień, to czy należy mu się ryczałt za nocleg?

czytaj więcej »

Czy opłaca się zawierać umowy zlecenia z kierowcami? Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że tak. Jednak nie zawsze jest to takie korzystne. Musi być spełniony szereg warunków, żeby zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia było naprawdę opłacalne. Ponadto trzeba uważać, formułując taką umowę, aby nie podpaść Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

Zarówno nazwy firm działających w branży transportowej, jak i tytuły nadawane umowom zawieranym z podwykonawcami, często są mylące. Na pierwszy rzut oka błędnie wskazują, że mamy do czynienia ze spedytorem i tzw. zleceniem spedycyjnym, a nie z przewoźnikiem i umową przewozu, regulującą znacznie węższy zakres usług niż typowa spedycja.

czytaj więcej »

Na wartość rezydualną samochodu pracuje się już od momentu jego nabycia. Im będzie wyższa, tym mniejsza utrata wartości pojazdu w czasie, a tym samym niższe koszty finansowania pozyskania pojazdu do firmy. Wartość rezydualna samochodu to spodziewana cena, po której zostanie sprzedany pojazd po okresie eksploatacji. Należy dążyć do jej zmaksymalizowania niezależnie czy pojazdy są własnością przedsiębiorstwa, czy wynajmowane od firmy zewnętrznej.

czytaj więcej »

Aby wykonywać przewozy regularne specjalne, muszą być spełnione określone warunki. W przeciwnym razie kierowcy podlegają rozporządzeniu nr 561/2006. 

czytaj więcej »

Zaświadczenie o nieprowadzeniu powinno dokumentować każdą aktywność oddzielnie.  Jednak jeżeli kierowca przez dłuższy okres nie prowadził, tylko pracował w innym charakterze, można wystawić mu zaświadczenie o działalności, które nie będzie uwzględniało wolnych dni.

czytaj więcej »

Firma transportowa, która składa swoją ofertę w przetargu, musi przedstawić informacje potwierdzające jej działalność. Jeżeli ich nie ma, zamawiający usługę nie powinien przyjmować oferty.

czytaj więcej »

Kierowca, który jest jednocześnie przewoźnikiem, musi odbierać odpoczynek tygodniowy. W jego trakcie nie może zajmować się czynnościami związanymi z pracą.

czytaj więcej »

Ministerstwo Transportu planuje uzależnić wysokość mandatów od grubości portfela kierowców.

czytaj więcej »

Wdrożenie systemu Ecotaxe planowane na 1 października 2013 r. zostało przesunięte na 1 stycznia 2014 r. Okazało się, że system nie jest dobrze przygotowany.

czytaj więcej »

Inspektorom ITD kierowca musi okazać jedynie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu za okres 28 dni poprzedzających kontrolę.

czytaj więcej »

Weksle w stosunkach pracodawca − pracownik są nieważne, a mimo to firmy często uzależniają od tego podpisanie umowy o pracę. Stosowanie takich praktyk ma być karane wysoką grzywną.

czytaj więcej »

Nie ma obowiązku skanowania wykresówek i gromadzenia ich w formie cyfrowej. Natomiast koniecznie należy je przechowywać w oryginale przez 12 miesięcy.

czytaj więcej »

Kontrola NIK potwierdziła najgorsze przypuszczenia kierowców. Przenośne fotoradary bywają ustawiane przez straże gminne w miejscach, gdzie najłatwiej namierzyć dużą liczbę pojazdów.

czytaj więcej »

Pracodawcy mogą wprowadzać elastyczny czas pracy oraz przedłużyć okres rozliczeniowy nawet do roku. Muszą także tworzyć harmonogramy. Jednak nie zawsze będzie to konieczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę przewozić azbest lub eternit, nie posiadając ADR? Materiały te są szczelnie zapakowane, owinięte czarną folią i dobrze zabezpieczone. Nie wydostają się z nich żadne włókna.

czytaj więcej »

ITD uważa, że przewoźnicy mający licencje wydane przed 15 sierpnia 2013 r. muszą zgłaszać do nich zmiany. Podlegają bowiem tym samym wymogom, co przedsiębiorcy posiadający nowe licencje.

czytaj więcej »

Nie zmieni się zakres i sposób kontrolowania przewozu. Inspektorzy będą jedynie wydawać nieco inne protokoły kontroli. Dotyczy to zarówno kontroli na drodze, jak i w siedzibie firmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierowca, przewożąc towary niebezpieczne na potrzeby własne, może zabrać w trasę osobę nieświadczącą pracy, ale posiadającą pełne uprawnienia ADR?

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km/h, stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Będą także płacić wyższe mandaty. Takie zmiany proponuje Komenda Główna Policji.

czytaj więcej »

Przypominamy, że od 31października 2013 r. następne odcinki dróg zostaną objęte elektronicznym systemem opłat. Drugie rozszerzenie nastąpi 1 grudnia 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podczas podróży służbowej z Polski do Danii dieta powinna być podzielona na część krajową i zagraniczną? Czy od samego startu należy liczyć dietę w stawkach kraju docelowego, czyli Danii?

czytaj więcej »

Firma transportowa, kupując hurtowo paliwo, odpowiada wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialności można uniknąć w kilku przypadkach.

czytaj więcej »

Gdy ze względu na rodzaj przewozów przedsiębiorca nie musi używać wykresówek, najważniejszym dowodem w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowców jest ewidencja czasu pracy.  Tak wynika z wyroku sądu w Olsztynie.

czytaj więcej »

Jeśli kierowcy zobaczą czekających ludzi przed przejściem dla pieszych, będą musieli się zatrzymać. Ponadto, aby uzyskać prawo jazdy, będzie trzeba zdać egzamin praktyczny z udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej »

Od tego dnia każdy kierowca jadący po drogach tranzytowych musi mieć w pojeździe zainstalowane urządzenie pokładowe, aby uiszczać elektroniczną opłatę drogową.

czytaj więcej »

Informacje o przychodach, dochodach albo stratach w 2013 roku należy umieszczać na nowych PIT-ach. Jeśli jednak wypełniliśmy stare formularze, zostaną zaakceptowane.

czytaj więcej »

Tak się miało stać, ale Sejm zrezygnował z tego pomysłu. Mandat zostanie uchylony w przypadku osób nieletnich oraz niepoczytalnych, a także tych, za których podał się sprawca wykroczenia.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie ma obowiązku szczegółowej analizy danych dotyczących czasu pracy kierowców. Musi tylko je regularnie pobierać i przechowywać. Jednak warto wiedzieć, jak pracują kierowcy, żeby zapobiegać naruszeniom.

czytaj więcej »

Na pierwsze pięć pojazdów można uzyskać łącznie 15 zezwoleń, a na każdy następny – jedno. Aby otrzymać następne zezwolenie, trzeba zwrócić te już wykorzystane.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierowca samochodu pogotowia technicznego z hds musi rejestrować czas pracy? Jakie powinien mieć przy sobie dokumenty? W skrzyni ładunkowej przewożone jest urządzenie do inspekcji kanalizacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel