WYDANIE ONLINE

W przewozach na potrzeby własne obowiązują w zasadzie identyczne normy czasu pracy kierowców jak w transporcie drogowym. Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące uprawień, wystarczające jest zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Kierowca pojazdu z przyczepą, których DMC wynosi ponad 3,5 t i którymi wykonuje przewóz, musi mieć odpowiednie uprawnienia oraz przestrzegać czasu pracy.

czytaj więcej »

Od 7 listopada 2013 r. mają obowiązywać przepisy, które ułatwią państwom UE dochodzenie należności za wykroczenia drogowe popełnione przez cudzoziemców. Wysokość mandatów może sięgać nawet 9.000 zł.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność za nieuiszczenie elektronicznej opłaty drogowej będzie ponosił przede wszystkim właściciel pojazdu. Ponadto kara będzie mogła zostać nałożona raz na dobę. Takie m.in. zmiany przewiduje Sejm w systemie viaTOLL.

czytaj więcej »

Szykują się korzystne zmiany dla pracowników. Ma być promowane zatrudnienie na czas nieokreślony i ograniczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej »

Resort pracy planuje, żeby można było wypłacać dodatek do wynagrodzenia w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracodawcy już od dawna chcą tej zmiany.

czytaj więcej »

GITD zapowiada, że wprowadzi system odcinkowego pomiaru prędkości, który ma wyłapywać za szybko jeżdżących kierowców. Będzie to więc kolejna zmora dla kierowców poza fotoradarami.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma, która wygrała przetarg na przewóz osób, otrzymała licencję transportową parę miesięcy przed przetargiem. Okazało się więc, że prowadziła nielegalnie działalność od 6 lat. Oferent złożył do zamawiającego referencje i wykaz prac. Czy może to być dowód wykonywania działalności, skoro jej prowadzenie było nielegalne? Czy zamawiający miał obowiązek sprawdzić rozbieżności i wyjaśnić okoliczności przyznania licencji?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wyniesie 504 zł. Zmieni się również minimalna podstawa składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym.

czytaj więcej »

W nowym roku więcej firm będzie mogło mieć status małego podatnika, ponieważ wzrosną limity podatkowe. Takie przedsiębiorstwa mogą korzystać z wielu ułatwień.

czytaj więcej »

Nie można automatycznie karać za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców, opierając się tylko na twierdzeniu, że przedsiębiorca ma obowiązek przeciwdziałać takim naruszeniom.

czytaj więcej »

Zdjęcia zrobione przez fotoradar nie są już wysyłane do właścicieli pojazdów. Popełnienie wykroczenia mogą udowodnić dopiero w sądzie. Jeśli okaże się, że wskazali złą osobę na zdjęciu, zostaną srodze ukarani.

czytaj więcej »

GITD zapowiada, że wprowadzi system odcinkowego pomiaru prędkości, który ma wyłapywać za szybko jeżdżących kierowców. Będzie to więc kolejna zmora dla kierowców poza fotoradarami.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia kradzieży prawa jazdy nie uprawnia do kierowania pojazdem. Trzeba zgłosić się do wydziału komunikacji po wydanie wtórnika prawa jazdy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierowca i przedsiębiorca wykonujący przewozy na potrzeby własne musi przedstawić zaświadczenia z sądu (z KRK) o niekaralności?

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca przeznacza pieniądze z konta na cele prywatne, to nie powstają różnice kursowe. Mogą powstać, gdy środki zostaną wykorzystane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

czytaj więcej »

Podwyższone stawki podatku będą funkcjonować co najmniej do końca 2016 roku. Ma to służyć ochronie budżetu państwa.

czytaj więcej »

Kierowca musi zwrócić prawo jazdy, jeżeli dostanie zakaz prowadzenia pojazdów kategorii A. Jeśli dokument zawiera także uprawnienia kategorii B, to organ powinien wydać kierowcy prawo jazdy w tym zakresie. Tak orzekł sąd w Olsztynie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zwrot kosztów za zagraniczne podróże służbowe można wypłacić w formie ryczałtu i w wysokości zależnej od państwa, do którego jedzie kierowca?

czytaj więcej »

Przewozy wykonywane pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków nie podlegają przepisom czasu jazdy. Jeśli kierowca pojazdu głównie zajmuje się oczyszczaniem kanalizacji, to nie musi odbywać kwalifikacji wstępnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy przedsiębiorstwem komunalnym. Mamy podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostką samorządu terytorialnego. Czy musimy stosować przepisy ustawy o czasie pracy kierowcy i transporcie drogowym bez względu na to, czy odbieramy odpady z instytucji, czy z gospodarstw domowych? Czy możemy skorzystać z wyłączenia zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006?

czytaj więcej »

wiper-pixel