WYDANIE ONLINE

Posłowie chcą zakazać jazdy na nieprzystosowanych do warunków zimowych oponach. Określili czas zmiany opon, ale przewidzieli też odstępstwa. Jednak Ministerstwo transportu nie jest przekonane do tego pomysłu.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę otworzyć firmę transportową, lecz nie otrzymam zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, ponieważ nie spełniam wymogu dobrej reputacji. Pomyślałem, że otworzę firmę wspólnie z synem, on otrzyma zezwolenie, a ja będę na nim jeździł. Czy tak mogę zrobić? Jeśli nie, to jakie mam możliwości?

czytaj więcej »

Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Drugą istotną kwestią są zmiany w fakturowaniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam ciągnik z naczepą i zamierzam wozić środki czystości, które zaliczają się do towarów ADR. Kierowca ma zaświadczenie ADR z poprzedniej pracy, natomiast ja jako przewoźnik dopiero mam zamiar wykonywać przewóz materiałów niebezpiecznych. Jakie wymogi muszę spełniać, żeby takie usługi wykonywać? Czy muszę zatrudnić doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu ADR?

czytaj więcej »

Podmiot wykonujący przewóz na potrzeby własne może zatrudniać kierowców na umowy cywilnoprawne, tylko gdy ma licencję na transport drogowy lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

czytaj więcej »

Nie ma żadnych regulacji dotyczących obowiązku wymiany tachografów analogowych na cyfrowe poza niektórymi sytuacjami. Co więcej, nie warto ulegać namowom i wymienić urządzenie.

czytaj więcej »

Świadczenie za podróż służbową należy wypłacić kierowcy najszybciej, jak to tylko możliwe, po złożeniu przez niego rozliczenia. Jednak można ustalić inny termin wypłaty diety.

czytaj więcej »

Jeśli pojazd wykonujący niezarobkowe przewozy ma DMC do 7,5 t, to kierowca nie musi używać tachografu. Ponadto nie są wymagane żadne dokumenty, jednak dobrze jest mieć przy sobie cokolwiek.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może uniknąć kary tylko wtedy, gdy wykaże, że nie miał wpływu na powstanie naruszenia. Jednak nie dotyczy to zmian w prawie. Tak orzekł WSA w Kielcach.

czytaj więcej »

Jeśli tak nie jest, to nałożenie mandatu za przekroczenie prędkości może być nieprawidłowe. Tak się stało w przypadku zarejestrowania naruszenia przez radar Iskra 1, który nie mierzy prędkości pojazdu najbliższego, lecz najszybszego znajdującego się w zasięgu radaru.

czytaj więcej »

Wielokrotne karanie za przejazd jednym odcinkiem drogi bez opłaty elektronicznej jest niedozwolone. Ponadto część z bramownic stwarza zagrożenie dla kierowców. Takie wnioski wynikają z kontroli NIK.

czytaj więcej »

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców została dostosowana do automatycznej wymiany informacji między Polską a pozostałymi unijnymi krajami. Dane piratów drogowych będą swobodnie przekazywane, ale dopiero za rok.

czytaj więcej »

Kierowcy będą mogli zapoznać się z informacjami o używanym samochodzie na stronach internetowych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

czytaj więcej »

Przewozy wykonywane w całości poza drogą publiczną nie podlegają obowiązkowi przestrzegania norm czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków. Nie oznacza to jednak, że można nie prowadzić ewidencji czasu pracy.

czytaj więcej »

Aby ustalić czas pracy w 2014 roku, trzeba najpierw wiedzieć, ile godzin pracy i dni pracy wolno zaplanować w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Podajemy wymiary czasu pracy dla miesięcznych i dłuższych okresów rozliczeniowych.

czytaj więcej »

Obecnie czas przechowywania dokumentacji czasu pracy jest uzależniony od sposobu ewidencjonowania czasu pracy kierowcy oraz rodzaju umowy wiążącej kierowcę z pracodawcą.

czytaj więcej »

Główny Inspektor Transportu Drogowego uznał, że nie można karać kierowców za naruszenia przepisów o czasie jazdy, obowiązkowych przerwach i odpoczynku stwierdzone podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. Jednak to dopiero projekt.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2013 r. obowiązują zmodyfikowane niektóre wzory dokumentów ubezpieczeniowych. Ponadto wprowadzono dwa nowe formularze.

czytaj więcej »

Pytanie: Z tego co mi wiadomo, trzeba teraz zgłaszać zmiany do starych licencji transportowych. O jakie zmiany chodzi? 

czytaj więcej »

Zabezpieczone w ten sposób podatki mogą być egzekwowane tylko z hipoteki lub zastawu skarbowego, ale jest to niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie może tłumaczyć się chorobą osoby zajmującej się sprawami transportowymi w firmie. Powinien wyznaczyć na ten czas zastępstwo i tym sposobem nie dopuścić do złamania przepisów. Taki wyrok wydał WSA w Gdańsku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w firmie transportowej wypłacającej jedynie diety z tytułu podróży służbowych konieczne jest przygotowywanie druków polecenia wyjazdu służbowego?

czytaj więcej »

Mimo że pobieranie od cudzoziemców opłat za przejazd niemieckimi autostradami zostało uznane za dyskryminację, Niemcy zamierzają wprowadzić winietę.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że ITD za często korzysta z nieoznakowanych samochodów. Zwrócił się więc do ministra transportu, aby zmienił przepisy regulujące tę kwestię.

czytaj więcej »

Opłaty drogowe we Francji nie wejdą w życie 1 stycznia 2014 r., jak zapowiadano. Nie wiadomo, kiedy to się stanie. Przewoźnicy protestują przeciwko nowemu podatkowi, lecz francuski rząd nie zamierza brać tego pod uwagę.

czytaj więcej »

GITD uważa, że karanie za przekroczenie dopuszczalnych nacisków tylko na podstawie pomiaru wykonanego przez wagi preselekcyjne ograniczy degradację dróg i zwiększy bezpieczeństwo.

czytaj więcej »

Premier Donald Tusk przeprowadził rekonstrukcję rządu. Nowym ministrem transportu została Elżbieta Bieńkowska. Sławomir Nowak podał się do dymisji 15 listopada.

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas transportu na potrzeby własne w czasie świadczenia usługi melioracji terenu jest wywożony piasek z terenu budowy. Czy można taką usługę świadczyć w ramach przewozów na potrzeby własne? Czy trzeba posiadać dokument na piasek? Jeśli tak, to jaki? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przedsiębiorca prowadzący usługi transportowe musi mieć ukończony kurs pierwszej pomocy?

czytaj więcej »

Polskie władze powinny zezwolić na rejestrację samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie. Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE wydał taką opinię 7 listopada 2013 r. Wyrok w tej sprawie zapadnie za około pół roku.

czytaj więcej »

Inspekcja nie może z góry zakładać, że oświadczenia dotyczące materialnej i zdrowotnej sytuacji przewoźnika są nieprawdziwe, tylko dlatego iż kiedyś złożył niewiarygodne zeznania w innej sprawie.

czytaj więcej »

wiper-pixel