WYDANIE ONLINE

Ogólne normy czasu jazdy zna każdy przewoźnik i każdy kierowca. Jednak kiedy wgłębimy się w szczegóły, sprawa nie jest taka prosta. Na przykład wiadomo, że pierwszy odcinek podzielonej przerwy musi trwać co najmniej 15 minut. Ale po jakim czasie od wyruszenia w trasę można go zacząć? Albo pod jakimi warunkami można skorzystać z wyjątkowego odstępstwa od przepisów?

czytaj więcej »

Każdy przedsiębiorca ma wobec ZUS określone obowiązki. Jeśli ich nie wykonuje, grożą mu: płacenie odsetek, grzywny, utrata prywatnego majątku, a nawet więzienie. Żeby uniknąć tych niebezpieczeństw, trzeba być bardzo ostrożnym, a przede wszystkim wiedzieć, za co można być ukaranym i wystrzegać się tego.

czytaj więcej »

Kierowcy w wieku do 23 lat nie będą mogli przewozić pasażerów na dłuższych trasach. Ponadto aby przystąpić do kwalifikacji wstępnej, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie o wykonaniu badań.

czytaj więcej »

Od 19 stycznia 2013 r. pojawią się dwie nowe kategorie prawa jazdy. Zmienią się także uprawnienia wynikające z kategorii B i B+E.

czytaj więcej »

Starosta nie ma prawa odmówić rejestracji samochodu tylko dlatego, że są w nim części z innego pojazdu. Nie może twierdzić, że w związku z tym umowa na sprzedaż samochodu nie dokumentuje własności całego auta.

czytaj więcej »

Tak orzekł NSA. Stwierdził, że o zwolnieniu z podatku od środków transportowych dla pojazdów specjalnych decyduje ich specjalne przeznaczenie, a nie konstrukcja.

czytaj więcej »

Przewoźnikom, którzy nie podpiszą z samorządami umów w sprawie dopłat za bezpłatne lub ulgowe przejazdy, będzie grozić cofnięcie zezwolenia.

czytaj więcej »

Rząd zamierza wprowadzić w 2013 i 2014 r. ułatwienia w przepisach o VAT. Między innymi zmienione mają być zasady regulujące moment powstania obowiązku podatkowego i fakturowania.

czytaj więcej »

Tak orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Jeśli więc ITD chce na nas nałożyć mandat za niewskazanie osoby, która kierowała samochodem, warto odmówić jego przyjęcia.

czytaj więcej »

Komisja Europejska planuje w 2013 r. złożyć wniosek o liberalizację przepisów kabotażowych.

czytaj więcej »

Nadpłata powstaje z chwilą złożenia zeznania. Jednak zeznanie uważa się za złożone nie w momencie, gdy nadajemy je na poczcie, lecz gdy otrzyma je urząd.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pojazd specjalistyczny o DMC powyżej 3,5 t, którym poruszamy się w obrębie 30 km od siedziby firmy. Czy mamy obowiązek dokumentowania czasu pracy kierowcy za pomocą tachografu? Co musi okazać kierowca podczas kontroli?

czytaj więcej »

Wydatki poniesione na obiad z klientem można zaliczyć do kosztów, jeśli są związane z uzyskaniem przychodu bądź jego zabezpieczeniem. To, gdzie odbyło się spotkanie, nie ma znaczenia.

czytaj więcej »

Do taryfikatora kar nakładanych przez ITD zostaną dodane mandaty dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe. Ponadto dojdzie nowa kara za niezgłoszenie zmian do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Niezamortyzowane, likwidowane środki trwałe można wpisać do kosztów. Wolno to zrobić nawet wtedy, gdy środek trwały nie uległ zniszczeniu, ale został wycofany z ewidencji, ponieważ utracił ekonomiczną przydatność. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 20 września 2012 r.

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada sprawniejsze karanie kierowców. Ma w tym pomóc nowoczesny system fotoradarów oraz umowa o obsługę korespondencji.

czytaj więcej »

Pytanie: W autobusach komunikacji miejskiej w Żywcu emeryci i renciści (z wyłączeniem rent rodzinnych), niepozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych bądź rentownych, mają prawo do przejazdów ulgowych. Muszą tylko mieć przy sobie ważną legitymację emeryta lub rencisty albo dowód osobisty oraz aktualny odcinek emerytury bądź renty lub wyciąg z banku potwierdzający wypłacane świadczenie. Czy zapis w regulaminie, który daje kontrolerowi biletów prawo do wglądu w to, jak wysoką rentę czy emeryturę dostaje pasażer, jest słuszny i prawnie uzasadniony?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem właścicielem prywatnej kliniki stomatologicznej. Jesienią ubiegłego roku zakupiliśmy pojazd komunalny z niemieckiej jednostki utrzymywania dróg i autostrad. Jest przeznaczony na potrzeby własne - ma służyć do pomocy w utrzymaniu dużych terenów zieleni wokół naszych klinik i na cele remontowe w naszych obiektach. Pojazd ma w swoim wyposażeniu pług. Czy w ramach wykorzystywania pojazdu na potrzeby własne mogę wykonywać odśnieżanie dróg na zlecenie? Nie mam na myśli ciągłej eksploatacji pojazdu, tylko to, by pojazd nie stał zimą bezczynnie.

czytaj więcej »

Jeśli nie doszło do transakcji kupna lub sprzedaży obcej waluty, to trzeba zastosować do obliczania różnic kursowych średni kurs publikowany przez NBP. Tak orzekł NSA w wyroku z 28 sierpnia 2012 r.

czytaj więcej »

Od 1 listopada  opony sprzedawane w krajach UE muszą mieć nowe oznaczenia. Informują one o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni.

czytaj więcej »

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 punktu. W związku z tym odsetki od zaległości podatkowych zmalały i wynoszą teraz 14% w skali rocznej. Taką samą wysokość mają odsetki od zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne

czytaj więcej »

Ministerstwo Transportu zapowiada zmianę przepisów, które regulują nakładanie kar za brak opłaty drogowej. Kary za przejazd pod każdą bramownicą mają odejść do historii.

czytaj więcej »

Z informacji podanych przez ZUS wynika, że do 17 grudnia br. we wszystkich oddziałach i kilkudziesięciu inspektoratach ZUS będą umieszczone tzw. zusomaty. Są to samoobsługowe urządzenia dla klientów ZUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel