WYDANIE ONLINE

Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej. Wprowadza nie tylko wyższe stawki diet, ale także kilka ciekawych zmian dotyczących rozliczeń. Każdy pracodawca, który wysyła pracowników w podróże służbowe – a w przypadku firm transportowych jest to przecież codzienność – musi od 1 marca zmienić sposób rozliczania.

czytaj więcej »

Mamy przed sobą drugi etap zmian w VAT, przewidzianych w ustawie z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej »

Od 30 marca 2013 r. do systemu płatnych dróg viaTOLL dodane zostaną kolejne trasy.

czytaj więcej »

Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za to, że nie wdrożyliśmy dyrektywy o czasie pracy kierowców pracujących na własny rachunek.

czytaj więcej »

Podatek od ciągnika przystosowanego do użytkowania z naczepą nalicza się, biorąc pod uwagę masę całego zespołu pojazdów.

czytaj więcej »

Oryginał lub kserokopia świadectwa ATP nie są potrzebne przy przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych.

czytaj więcej »

ITD nie będzie mogła używać fotoradarów umieszczonych w jadących samochodach. Zostanie też zobowiązana do wysyłania zdjęć właścicielom namierzonych aut.

czytaj więcej »

Egzaminy na te uprawnienia będą przeprowadzane w wielu miastach, w których dziś jest to niemożliwe.

czytaj więcej »

Kontrole w siedzibach firm, prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego, ciągną się zbyt długo. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Jeśli w decyzji o karze ITD nie zamieściła pouczenia o przepisach wyłączających odpowiedzialność przewoźnika, decyzja ta zostanie uchylona.

czytaj więcej »

Wzrośnie wykrywalność sprawców wykroczeń drogowych w krajach UE. Od 7 listopada 2013 r. państwa będą sobie przekazywać dane o kierowcach łamiących przepisy.

czytaj więcej »

Warto napisać w skardze do sądu na niesłusznie nałożoną karę za brak opłaty drogowej, że postępowania zostały rozdzielone.

czytaj więcej »

Minister transportu Sławomir Nowak poinformował, że trwają prace nad systemem umożliwiającym obejrzenie swoich zdjęć z fotoradarów w Internecie.

czytaj więcej »

Choć przepisy dotyczące kar, zawarte w ustawie o transporcie drogowym, obowiązują w obecnym kształcie od ponad roku, sankcje nakładane przez ITD nadal potrafią mocno zaskoczyć zarówno przewoźników, jak i kierowców czy osoby zarządzające transportem. W wielu miejscach regulacje ustawowe są bowiem niejasne lub kontrowersyjne, nałożona kara zależy więc od interpretacji stosowanej przez ITD. A ta interpretacja jest często zaskakująca.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę przewozy na potrzeby własne. Bardzo rzadko używam auta ciężarowego o DMC 32 t. Zdarza mi się to raz w tygodniu. Przewożę piasek i grys na odległość 70 km od firmy. Dorywczo, ok. raz w miesiącu, w firmie pomaga mi, jako kierowca, mój brat. Jakie dokumenty musi mieć? Czy na tak krótkim odcinku muszę używać tachografu?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam  zestaw ciężarowy specjalistyczny o DMC powyżej 7,5 t, który służy do odwiertów przy pracach kanalizacyjnych. Składa się z dwóch pojazdów: samochodu, na którym są beczki i agregaty, oraz specjalistycznej przyczepy, na której znajduje się maszyna do odwiertu. Zestaw został zarejestrowany jako pojazd dwuskładowy. Pojazd ten wykorzystywany jest na potrzeby własne. Maszyny używamy wyłącznie przy remontach oraz budowie kanalizacji i wodociągów, czasami przy awariach. Kierowca, prowadzący ten pojazd, w ciągu dnia wykonuje 30 minut jazdy - dojeżdża maszyną do miejsca pracy i na koniec dnia odprowadza ją na parking strzeżony. Przez pozostałą część dnia pracuje w innym charakterze lub ma czas wolny. W delegacjach zdarza się, że po dojechaniu na plac budowy pojazd nie jest używany przez kilka dni. Przejazdy odbywają się na trasach dłuższych niż 50 km od bazy.Czy taki pojazd można uznać za zwolniony z rejestracji czasu pracy? Jeśli nie ma zwolnienia, to w jaki sposób kierowca musi dokumentować swój czas pracy w delegacji (brak możliwości dostarczenia zaświadczenia). Jeżeli jest zwolniony, to czy kierowca musi mieć zaświadczenie o prowadzeniu pojazdu zwolnionego?

czytaj więcej »

Zmiany mają dostosować polskie prawo do przepisów wspólnotowych, obowiązujących od 4 grudnia 2011 r. - rozporządzeń nr 1071, 1072 i 1073.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki jest kod dla działalności polegającej na wynajmowaniu kierowcy autobusu? Kierowca prowadzi własną działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

Wzrosły diety i ryczałty za noclegi, zarówno w odniesieniu do wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel