WYDANIE ONLINE

Parlament kończy prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Do polskich przepisów zostaną wprowadzone regulacje rozporządzeń WE nr 1071, 1072 i 1073, które obowiązują od 4 grudnia 2011 r. W ustawie znajdą się nowe uregulowania dotyczące m.in. zabezpieczenia finansowego przewoźnika, licencji, certyfikatów kompetencji zawodowych, bazy transportowej i wymogów dla zarządzającego transportem. Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, a więc w ciągu najbliższych miesięcy.

czytaj więcej »

Zdarza się, że przedsiębiorcy, który dokonuje przewozów na potrzeby własne, pomaga w prowadzeniu firmy ktoś z rodziny. Wiąże się z tym jednak duże niebezpieczeństwo.

czytaj więcej »

Kierowcy prowadzący tego rodzaju przewozy z reguły nie muszą przestrzegać czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

czytaj więcej »

Zdarza się, że przewoźnik chce pożyczyć samochód należący do jego firmy komuś znajomemu. Musi wówczas spełnić określone warunki.

czytaj więcej »

Za brak przewidzianych w przepisach części wyposażenia ITD może nałożyć karę w wysokości tylko 2.000 zł, a nie 5.000.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który kupił ciężarówkę w 2010 r. i odliczył VAT w całości, nie musi go korygować, jeśli w 2013 r. zdecydował się zmienić przeznaczenie auta.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że jeśli samochód jeździ na krótkich trasach, może być zwolniony z używania tachografu. To błąd.

czytaj więcej »

Rząd planuje uprościć procedury administracyjne dla przedsiębiorstw. Urzędowe wnioski będzie można wysyłać elektronicznie, a oświadczenia mają zastąpić załączniki.

czytaj więcej »

Często zdarza się, że kierowca, który ma rozpocząć prowadzenie pojazdu, jest dowożony, jako pasażer, do miejsca, gdzie czeka na niego ciężarówka. Problem w tym, jak zakwalifikować ten okres.

czytaj więcej »

Kierowca wykonujący przewóz mleka z reguły nie podlega przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2006 bez względu na odległość, jaką ma do pokonania.

czytaj więcej »

Strata wykazana w związku z prowadzeniem działalności nie musi świadczyć o trudnej sytuacji materialnej przedsiębiorcy. Nie oznacza więc automatycznego zwolnienia z płacenia kar.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca nie okaże go do kontroli, ITD ma prawo nałożyć na przedsiębiorcę karę, nawet gdy zaświadczenie zostało w firmie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający (urząd miasta) odmówił nam zapłaty waloryzacji z powodu jej przedawnienia. Zapis w umowie, dotyczący waloryzacji, brzmiał: „W każdym roku wysokość wynagrodzenia ryczałtowego będzie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, ogłoszony w komunikacie prezesa GUS, licząc od daty podpisania niniejszej  umowy".Umowa dotyczy przewozu uczniów do szkół w okresie 09.2008 – 06.2011. Waloryzacja zagwarantowana była w umowie. Pismo o zapłatę nasza firma wystosowała w październiku 2012 r. Zamawiający przytoczył w odpowiedzi art. 788 Kodeksu Cywilnego. Czy miał rację, czy jest szansa na odzyskanie należności? Czy urząd miasta poprawnie zakwalifikował wypłatę w ramach umowy zawartej na skutek przetargu jako zapłatę za przewóz osób?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 12 listopada 2012 r. wykonywałam przewóz szafki. Fakt przewozu został udokumentowany wypisanym przeze mnie dokumentem CMR i dokumentem przewozowym firmy zlecającej. Odbiorca towaru podpisał odbiór bez zastrzeżeń. Po mniej więcej miesiącu, tj. 10 grudnia 2012 r., otrzymałam od firmy zlecającej reklamację roszczeniową z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie. Wcześniej nie zostałam o tym fakcie poinformowana, a co za tym idzie – nie było protokołu z uszkodzenia towaru. Firma zlecająca przesłała reklamację, fakturę dokumentującą wartość zakupową towaru, notę obciążającą od odbiorcy i własną notę obciążającą mnie jako przewoźnika. Czy mogę odrzucić roszczenie jako zgłoszone po terminie, ponieważ ani nadawca, ani odbiorca przesyłki nie poinformowali mnie jako przewoźnika o szkodzie w towarze, a co za tym idzie – nie mogłam też brać udziału w oględzinach stwierdzających uszkodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy kupić busa (na 9 osób z kierowcą). Będziemy nim dowozić pracowników z określonego punktu w Warszawie (miejsca parkowania samochodu) do firmy znajdującej się 25 km za Warszawą i z powrotem. Wśród dowożonych pracowników (księgowy, magazynier, sprzedawca itp.) są osoby posiadające prawo jazdy kat. B. Czy mogą prowadzić firmowy samochód i wieźć innych pracowników do pracy, ok. 35 minut w jedną stronę? W tej grupie, oprócz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jest również osoba współpracująca z naszą firmą na zasadzie samozatrudnienia. Czy ta osoba może prowadzić samochód i wieźć innych pracowników? Czy musimy spełnić jakieś szczególne warunki, aby przejazd taki był traktowany jako przewóz na potrzeby własne?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam wypis z zezwolenia na przewozy na potrzeby własne. Zakupiłem od producenta towar, który był na paletach. Przywiozłem go do siebie, a następnie zdjąłem z palet. Po pewnym czasie odwiozłem producentowi palety i wystawiłem mu fakturę VAT za palety oraz za transport, ponieważ ustaliłem z nim, że to on pokryje koszty transportu. Czy skoro mam wypis z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, miałem prawo wystawić producentowi fakturę za transport?

czytaj więcej »

Protesty kierowców zadziałały − minister transportu zmienił przepisy w sprawie lokalizacji fotoradarów.

czytaj więcej »

Elektroniczny system poboru opłat drogowych zacznie działać od 1 lipca tego roku. Ma objąć 824 km dróg.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowcy nie mogą zapłacić za przejazd z przyczyn od siebie niezależnych. To jednak nie uchroni ich przed karą − tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Przez Polskę przetacza się wielka dyskusja na temat fotoradarów. Rząd stawia ich coraz więcej, a kierowcy zarzucają mu łatanie dziur budżetowych z mandatów i wymieniają się informacjami, jak oszukać fotoradar. Oszukać legalnie się nie da, ale można się skutecznie obronić przed mandatami nałożonymi na podstawie zapisów fotoradaru. Wystarczy znać kilka sprytnych sposobów. W poprzedniej aktualizacji zamieściliśmy pierwszą porcję, w tej – część 2.

czytaj więcej »

Senatorowie zaproponowali poprawki do wersji ustawy przekazanej im przez Sejm. Chcieliby, żeby zmiany weszły w życie później, niż było to ustalone.

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonywałem usługę transportową na terenie Niemiec (kabotaż). Otrzymałem dokumenty „lieferschein”, które zostały potwierdzone zgodnie z dostawą. Spedytor jednak nie chce uregulować zapłaty za kurs, ponieważ twierdzi, że musi mieć potwierdzony CMR. Z kolei w firmie w Niemczech nie chcą potwierdzić CMR, gdyż mówią, że od tego mam „lieferschein”. Kto ma rację?

czytaj więcej »

Trudna sytuacja finansowa przewoźnika nie uchroni go od odebrania mu licencji z powodu utraty dobrej reputacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

czytaj więcej »

Prokurator Generalny uznał, że grzywna za odmowę wskazania, kto kierował pojazdem,  gdy zarejestrował go fotoradar, jest niezgodna z Konstytucją.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie przewozów pasażerów do krajów UE pojazdem do 9 osób. Czy żeby wykonywać taką usługę i uzyskać niezbędne dokumenty (licencję) muszę być jedynym właścicielem pojazdu? Czy też wystarczy, że będę współwłaścicielem?

czytaj więcej »

Bardziej elastyczne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników mają ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie spowolnienia gospodarczego.

czytaj więcej »

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zbada, czy system poboru opłat drogowych nie łamie ustawy o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel