WYDANIE ONLINE

Już za kilka tygodni zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców. Sejm przegłosował już zmiany, nowelizacja czeka jeszcze tylko na podpis Prezydenta. Wejdzie w życie w ciągu 60 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiany obejmą przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy oraz kierowców pracujących na własny rachunek. Będą musieli rozliczać nie tylko czas jazdy, ale też czas pracy. Zaczną im również grozić nowe kary.

czytaj więcej »

Pytanie: Nierzadko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na transporcie międzynarodowym samochodami o DMC do 3,5 t. są równocześnie kierowcą jednego z tych samochodów. Czy powinni mieć aktualne badania okresowe lekarskie i badania stanowiskowe BHP?

czytaj więcej »

Pytanie: Wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych przewozem leków samochodem o DMC powyżej 3,5 t. Czy powinni zatrudnić doradcę ADR?

czytaj więcej »

Pytanie: Często przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe zajmują się przewozem towarów poza granicami kraju. Czy wówczas powinni wyliczyć opłatę środowiskową również za to paliwo, które zatankowali za granicą podczas trasy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych, może być zatrudniona np. na umowę zlecenia?

czytaj więcej »

Nie ma powodu żeby przepłacać za przeglądy i naprawy w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO). Prawo gwarantuje możliwość wyboru, gdzie i przy użyciu jakich części można naprawi pojazd.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy aby zostać pośrednikiem w transporcie towarów pojazdami o DMC do 3,5 t potrzebne jest zabezpieczenie finansowe 50 tys euro?

czytaj więcej »

Gdy dojdzie do zderzenia, zachowajmy zimną krew i zbierzmy wszystkie dowody opisujące przebieg kolizji. Nie zawsze wystarczy oświadczenia sprawcy. Czasem należy wezwać policję, by sporządziła notatkę. Taka dokumentacja zwiększa szansę na uzyskanie odpowiedniej wysokości świadczenia.

czytaj więcej »

Czy w przedsiębiorstwach zajmujących się zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa obowiązują przepisu ustawy o czasie pracy kierowców?

czytaj więcej »

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł pierwszy wyrok w sprawie, która budzi największe kontrowersje od czasu wprowadzenia na polskich drogach systemu viaTOLL.

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinien zrobić pracodawca, w przypadku gdy kierowca oznajmia, że zgubił tarczę z tachografu z zapisem prawie z miesiąca. Czy powinien złożyć oświadczenie?

czytaj więcej »

Nowe przepisy wykonawcze dotyczą uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych. Regulują też wysokość opłat za wydawanie licencji i zezwoleń.

czytaj więcej »

Jeżeli przegląd lub naprawa samochodu nie zostały dobrze przeprowadzone, możemy dochodzić swoich praw. Za uszkodzenie pojazdu i nie oddanie go w terminie przysługuje nawet zwrot kosztów.

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy transportu kombinowanego. Pojazdy jadą z Warszawy na prom z Gdyni do Szwecji. Załadunek odbył się w Warszawie, a więc dalej niż 150 km od promu. Jednak w czasie gdy rozpoczynają się zakazy ruchu, pojazdy są już bliżej niż 150 km od Gdańska. Czy mogą jechać dalej, ponieważ znalazły się w promieniu 150 km od portu, czy nie mogą, gdyż załadunek był dużo wcześniej?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zezwoleń obowiązujących od 19 października 2012 r. dla pojazdów kategorii I. Rozumiem, że właściwe zezwolenie wydaje na wniosek zainteresowanego zarządca dróg. W przypadku dróg powiatowych jest to powiat, jeśli chodzi o drogi gminne - urząd gminy. A jeśli potrzebuję zezwolenia na drogi gminne i powiatowe danego powiatu? Która z instytucji wydaje zezwolenie „zbiorcze" na wszystkie drogi gminne i powiatowe danego powiatu czy ewentualnie województwa? Jak należy o to zawnioskować? Jak naliczana jest opłata?

czytaj więcej »

Często zdarza się, że przewoźnik, który posiada licencję na przewóz rzeczy w Polsce, chciałby wykonywać tę usługę na terenie innego kraju (np. przewóz aut z Niemiec). Czy potrzebuje dodatkowych dokumentów, a jeśli tak to jakich?

czytaj więcej »

5 kwietnia Sejm przyjął poprawki senackie i uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

czytaj więcej »

Pytanie: Posiadam samochody dostawcze o DMC 3,5 . Poruszają się one czasami z przyczepami, przewożąc minikoparki. Prowadzący te pojazdy są zatrudnieni nie jako kierowcy, lecz monterzy lub operatorzy koparki. Czy w związku z tym muszę posiadać zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, czy prowadzący te pojazdy muszą posiadać świadectwa kwalifikacji oraz badania lekarskie jak kierowcy zawodowi i czy pojazdy te muszą być wyposażone w tachografy?

czytaj więcej »

Zdjęcia zrobione przez fotoradar nie są już wysyłane do właścicieli pojazdów. Popełnienie wykroczenia mogą udowodnić dopiero w sądzie. Jeśli okaże się, że wskazali złą osobę na zdjęciu, zostaną srodze ukarani.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierowca pojazdu specjalnego, np.  żurawia samochodowego, podnośnika montażowego, musi stosować się do przepisów rozporządzenia nr 561/2006 w tym samym zakresie co kierujący samochodem ciężarowym?

czytaj więcej »

Operator systemu opłat drogowych na Białorusi, BelToll, uruchomił infolinię oraz stronę internetową dla użytkowników systemu. Opłaty zaczną obowiązywać od 1 lipca.

czytaj więcej »

Pytanie: Wysłałam do adresata przesyłkę poleconą – jak mogę sprawdzić, czy ją otrzymał? Czy dostanę potwierdzenie odbioru przez adresata tej przesyłki?

czytaj więcej »

Komisja Europejska opracowała nowy wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych, które – poza naruszeniami wymienionymi w załączniku nr IV rozporządzenia WE 1071/2009 – mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji.

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego z roku na rok przeprowadza coraz więcej kontroli. Warto więc zadbać o to, by się do nich odpowiednio przygotowywać. W naszym artykule przedstawimy kilka trudnych sytuacji, które przydarzyły się naszym Czytelnikom w związku z kontrolami. Podpowiemy również, jak można z nich wybrnąć.

czytaj więcej »

wiper-pixel