WYDANIE ONLINE

Nałożenie więcej niż jednej kary wynoszącej 3.000 zł za przejazd tym samym odcinkiem drogi krajowej bez uiszczenia opłaty jest zasadne w dwóch przypadkach.

czytaj więcej »

Wskazują na to przepisy dwóch rozporządzeń w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji gazowych w pojazdach i związanych z tym opłat. Nowe przepisy skierowane są głównie do instalatorów i zakładów montujących gaz w autach.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy chcą zdobyć bądź odnowić uprawnienia do przewozu ADR, powinni się pospieszyć. Wszystko wskazuje na to, że niebawem kart może zabraknąć.Od 1 stycznia 2013 r. zaświadczenia ADR, zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, są wydawane w formie plastikowej karty. Ma to utrudniać fałszowanie tych dokumentów.

czytaj więcej »

Nowa opłata drogowa – podatek ekologiczny, czyli Ecotaxe – zacznie obowiązywać we Francji od 1 października, a nie, jak zakładano, od 20 lipca 2013 r.

czytaj więcej »

Okoliczności braku opłaty nie mają znaczenia. Jeżeli np. kierowca nie został powiadomiony o braku środków na koncie lub viaBOX nie działał prawidłowo, to i tak nie uniknie kary. Tak orzekł WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

W przypadku usług spedycyjnych i transportowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania faktury, najpóźniej 7 dni po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru. Taki wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości.

czytaj więcej »

Nowelizacja nie wpłynie na ceny części produkowanych w Polsce. Natomiast producenci będą karani za wprowadzenie do obrotu pojazdu lub jego części bez odpowiedniego świadectwa homologacji.

czytaj więcej »

Warszawski sąd uznał, że przepisy, na podstawie których nakładane są kary za e-myto, mogą być sprzeczne z Konstytucją i zwrócił się o wyjaśnienie tej wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Ostrzegamy: do kierowców mogą przychodzić fałszywe mandaty z logo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy.

czytaj więcej »

Podczas kontroli na drodze inspekcja ma prawo zebrać dowody dotyczące innych przejazdów niż ten w chwili zatrzymania. Jeśli kierowca nie podpisze zeznań, nie oznacza to, nie mają już mocy dowodowej.

czytaj więcej »

Kierowca ma obowiązek udokumentować swoją aktywność w okresie 28 dni wstecz. Czy liczba wykresówek powinna wynosić właśnie 28? Czy wlicza się w nią także zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu?

czytaj więcej »

ITDukarała kierowcę mandatem 200 zł za to, że nie zaznaczył przyjazdu do miejscowości, w której miał podjąć jazdę, na odwrocie tachografu jako pracę. Kierowcę przywiozła prywatna osoba osobowym autem. Czy inspekcja miała rację?

czytaj więcej »

Wzór dokumentu dla kierowcy, w którym zapisuje się przerwę weekendową , to zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Występuje ono pod wieloma nazwami. Jakimi?

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca musi zawieźć auto do mechanika. Co powinien zrobić, gdy w samochodzie jest zainstalowany tachograf cyfrowy a on wyjeździł już swoją normę?

czytaj więcej »

Dwóch przewoźników chciałoby wziąć udział w przetargu na usługi transportowe jako konsorcjum. Wymagane jest, by zawarli umowę. Co powinna zawierać?

czytaj więcej »

Właściciel firmy transportowej chce zatrudnić samozatrudnionego kierowcę. Czy zatrudniając takiego pracownika, trzeba mieć z nim podpisaną umową, czy wystarczy, że po miesiącu pracy wystawi on fakturę na wykonane usługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy transport oleju silnikowego podlega przepisom ADR? Jeżeli tak, to czy kierowca musi mieć ukończony kurs ADR przy takim transporcie?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej wysokości należy opłacić podatek drogowy od ciągnika siodłowego, którego maksymalna masa pojazdu to 18 t, a maksymalna masa zespołu z naczepą wynosi 40 t? Pojazd spełnia normę Euro 5, został wyprodukowany w 2006 roku i zarejestrowany na terenie Poznania.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o odpowiedz na pytanie, jakie dokumenty powinien sporządzić rozładowca, jeżeli stwierdził braki w dostarczonym towarze? Proszę podać również ewentualnie podstawy prawne.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy transport na potrzeby własne samochodami powyżej 12 t . Jesteśmy generalnym wykonawcą, pracujemy przy budowie: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach − gospodarka wodno-ściekowa, budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice. Czy możemy ubiegać się o pozwolenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w okresie zakazów wakacyjnych w piątki i soboty, tak jak się to ma przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu u generalnego wykonawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę transport międzynarodowy busami o DMC do 3,5 t. Chcę zatrudnić kierowcę na podstawie umowy zlecenia. Proszę o informację, czy muszę go skierować na badania lekarskie, bhp i badania psychotechniczne, a także czy taki kierowca musi mieć świadectwo kwalifikacji otrzymane po ukończonym kursie przewozu towarów. Zaznaczam, że chodzi o transport towarów busem o DMC do 3,5 t i nie jest to transport na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Od 1 lipca opłaty drogowe zaczną obowiązywać na Białorusi i na Węgrzech. W ślady Białorusinów i Węgrów zamierzają także pójść Rosjanie.

czytaj więcej »

Nie zawsze należne nam odszkodowanie jest wypłacane na czas. Gdy zakład ubezpieczeń nie może ustalić winy sprawcy lub nie widzi związku między wypadkiem a szkodą, może zwlekać z wypłaceniem świadczenia. Jednak są sposoby, aby je otrzymać.

czytaj więcej »

Nie bagatelizujmy podpisania umowy z warsztatem samochodowym, ponieważ to jedyny dowód zlecenia, Jeśli odpowiednio ją sformułujemy, to unikniemy przykrych niespodzianek. A jeżeli się zdarzą, to będziemy mogli dochodzić odszkodowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Moją podstawową działalnością jest handel. Zamierzam kupować owoce, a następnie je odsprzedawać. Czy do przewozu zakupionych przeze mnie owoców samochodem powyżej 3,5 t muszę mieć licencję, czy wystarczy zaświadczenie na potrzeby własne? Nie prowadzę żadnego przetwórstwa ani magazynowania. Chodzi tylko o przewóz rzeczy z punktu A do B na podstawie dokumentu zakupu.

czytaj więcej »

wiper-pixel