WYDANIE ONLINE

Pytanie: Czy ITD może nałożyć mandat na kierowcę podczas kontroli drogowej za używanie tachografu 42 dni wstecz od chwili kontroli. Inspektor odczytał dane z karty kierowcy i stwierdził, że 42 dni przed kontrolą drogową kamera systemu preselekcyjnego pomiaru nacisku osi zrobiła zdjęcie pojazdowi, a według zapisu karty kierowca miał odpoczynek w tym czasie. Kierowcy zostało zarzucane nierejestrowanie czynności za pomocą tachografu. Czy inspektor może na drodze przeglądać dane karty powyżej 28 dni wstecz? Czy ma prawo do używania zapisu tych kamer jako dowodu? Czy inspektor powinien mieć legalizację tych kamer do celów dowodowych?

czytaj więcej »

Pytanie: We wtorek kierowca rozpocznie odpoczynek tygodniowy, a w trasę ruszy w piątek rano. Kiedy musi rozpocząć kolejny odpoczynek tygodniowy − przed kolejnym piątkiem czy w następny weekend? Od kiedy liczy się następnych 6 okresów? Do czego będzie zaliczał się odpoczynek w pierwszy weekend zaraz po wyruszeniu w trasę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ITD może dokonać przeszukania kabiny kierowcy jak policja?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakich sytuacjach może zatrzymać straż miejska i nałożyć mandat?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam kierowców prowadzących własną działalność. Czy transport może odbywać się na ich rzecz, tzn. czy będą wystawiać rachunki za wykonaną usługę transportową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w regulaminie pracy może być stawka diety zagranicznej dla kierowców w innej kwocie niż dla pozostałych pracowników, np. spedytorów?

czytaj więcej »

Aby wykonywać międzynarodowe przewozy na potrzeby własne, należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie wraz z wypisem dla każdego posiadanego pojazdu.

czytaj więcej »

Okręgowe stacje kontroli pojazdów wydają nowe zaświadczenia do wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

czytaj więcej »

W przypadku przewozów na potrzeby własne decydującym kryterium jest DMC pojazdu. Nie ma znaczenia stanowisko zajmowane przez kierowcę.

czytaj więcej »

Należy go wypłacać za każdą dobę, w której kierowca podczas zagranicznej podróży korzystał z odpoczynku, bez względu na jego długość.

czytaj więcej »

Przejazdy wykonywane w związku z utrzymaniem dróg są wyłączone z przepisów o czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach kierowcy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, sprzedając składnik majątku firmy, musi tę sprzedaż opodatkować.

czytaj więcej »

Kwoty mandatów z fotoradarów będą zależały od średniej krajowej. Ponadto gminy utracą dochody z tych urządzeń.

czytaj więcej »

Nietrzeźwym kierowcom grożą wyższe grzywny oraz dłuższy pobyt w więzieniu. Będą także kierowani na terapię.

czytaj więcej »

Nie można już nałożyć podwójnej kary na kierowcę, który nie zapłacił za postój auta w strefie płatnego parkowania.

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów o egzaminach na prawo jazdy jedne WORD-y pobierały od zdających podwójne opłaty, a inne nie. Zdaniem RPO jest to niekonstytucyjne.

czytaj więcej »

Jak się okazuje, pomysł dostępu online do informacji o zarejestrowanych w Polsce pojazdach nie jest do końca przemyślany.

czytaj więcej »

W przypadku transakcji łańcuchowych trzeba precyzyjnie określić miejsce dostawy towarów, aby ustalić, kto może korzystać z preferencyjnej stawki podatku oraz w którym kraju dostawy te będą opodatkowane.

czytaj więcej »

Posłowie chcą, aby kierowcy korzystali ze specjalnych naklejek. Dzięki temu będzie wiadomo, którzy z nich są ubezpieczeni.

czytaj więcej »

Po 1 lipca 2014 r. wszystkie stacjonarne fotoradary będą musiały mieć żółte obudowy.

czytaj więcej »

Pojazdy o DMC powyżej 7,5 t nie będą mogły jeździć po lewym pasie na niektórych odcinkach austriackich dróg ekspresowych i autostrad.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2014 r. wszystkie brytyjskie autostrady będą płatne. Nowa opłata elektroniczna nazywa się HGV LEVY.

czytaj więcej »

Rząd chce w tym roku podjąć walkę z tzw. śmieciówkami. Planuje oskładkować wszystkie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

czytaj więcej »

Będzie można odliczyć 50% VAT od kupna pojazdów do 3,5 t, paliwa oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Nowe regulacje wejdą w życie 1 marca 2014 r.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy będą mogli używać jednolitych wzorów pism w formie elektronicznej w przypadku niektórych procedur administracyjnych.

czytaj więcej »

Aby wysłać kierowcę na badania lekarskie, nie wystarczy podejrzenie, że jego stan zdrowia nie pozwoli mu prowadzić pojazdu. Tak orzekł krakowski sąd.

czytaj więcej »

Kierowca, któremu zakazano prowadzenia pojazdów danych kategorii, nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy obejmującego kategorię, której zakaz nie obejmował.

czytaj więcej »

Chodzi o skargi na decyzje dotyczące grzywien nałożonych na podstawie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Tak postanowił NSA.

czytaj więcej »

wiper-pixel