WYDANIE ONLINE

Od 15 sierpnia 2013 r. nie wydaje się licencji na międzynarodowy przewóz osób pojazdami o liczbie miejsc do 9 łącznie z kierowcą.   

czytaj więcej »

Przedsiębiorca powinien w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o kontroli pamiętać, żeby zawiadomić ITD o zmianie siedziby.

czytaj więcej »

Systematyczny transport na terytorium jednego państwa jest możliwy tylko, jeśli prowadzimy firmę w tym kraju i mamy licencję wydaną przez tamtejszy urząd.

czytaj więcej »

Jeśli tego nie zrobi, zostanie ukarany grzywną, co jest zgodne z konstytucją. Kara ta nie jest wcale za ostra. Taki wyrok wydał trybunał.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent.

czytaj więcej »

Aby uzyskać licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, trzeba mieć 50.000 euro kapitału. Można go wykazać za pomocą własności nieruchomości.

czytaj więcej »

Dnia 14 marca 2014 r. ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

czytaj więcej »

Od 4 marca 2014 r. obowiązują kolejne zmiany w Kodeksie pracy.Jest więcej prac, które można wykonywać w niedziele i święta. Będzie to rekompensowane dniem wolnym.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które zezwalają na zatrzymanie prawa jazdy niepłacącym alimenty, są zgodne z konstytucją.

czytaj więcej »

Najwięcej nowych fotoradarów będzie w województwach łódzkim i mazowieckim. W opolskim nie pojawi się żaden.

czytaj więcej »

Cudzoziemiec może pełnić funkcję zarządzającego transportem w polskiej firmie transportowej, jeśli spełnia wymóg dobrej reputacji.

czytaj więcej »

Sejm przegłosował zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Głównym celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju chce wycofać się z rządowych planów o obowiązkowych alkomatach w każdym samochodzie. Zamiast tego pojawią się alkolocki.

czytaj więcej »

Już wkrótce każdy zainteresowany kupnem używanego pojazdu, zarejestrowanego w Polsce, będzie mógł dowiedzieć się o nim wszystkiego w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym.

czytaj więcej »

Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na podstawie tzw. umów śmieciowych.

czytaj więcej »

Nowe przepisy mają chronić firmy przed upadłością. Ma w tym pomóc przedsiębiorcom skuteczna restrukturyzacja.

czytaj więcej »

Od 1 maja 2014 r. za jazdę w niedziele i święta po terytorium Niemiec kierowca zapłaci więcej niż obecnie.

czytaj więcej »

Nowe modele pojazdów mają być wyposażone w elektroniczny system powiadamiania o wypadku eCall. Na razie chodzi tylko o auta osobowe i małe samochody dostawcze.

czytaj więcej »

Przyszli przedsiębiorcy nie będą już tracić czasu. NIP i REGON będą nadawane w momencie zgłoszenia wniosku o rejestrację firmy.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2014 r. podatek od wydatków związanych z samochodami osobowymi do 3,5 t, wykorzystywanymi do celów prywatnych i firmowych, będzie podlegał odliczeniu w 50%.

czytaj więcej »

Nowe regulacje przewidują zwiększenie ilości przetwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zostanie także ograniczony jego transport.

czytaj więcej »

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w umowach na czas określony. Nowelizacja ma wyeliminować patologię polegającą na zawieraniu wieloletnich umów o pracę na czas określony.

czytaj więcej »

Projekt zmian zakłada inne oskładkowanie umów zlecenia. Ponadto obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym będą także podlegali członkowie rad nadzorczych.

czytaj więcej »

Tak będzie, gdy nagle zachoruje kierowca pracujący na postawie umowy o pracę i zastąpi go zleceniobiorca przy wykonywaniu przewozu na potrzeby własne. Taki wyrok wydał NSA.

czytaj więcej »

Jeżeli przedsiębiorca twierdzi, że skradziono mu wykresówki, wówczas inspekcja powinna szczegółowo wyjaśnić te okoliczności i dopiero potem nakładać karę. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Pełnomocnik ma wtedy obowiązek złożyć poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt prowadzonej sprawy. Dopiero wtedy organ będzie się do niego zwracał. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Na podstawie postanowienia o nieściągalności jednej wierzytelności nie można zaliczyć do kosztów innych wierzytelności tego samego dłużnika, wobec których nie zostało wydane takie postanowienie. Tak orzekł WSA we Wrocławiu.

czytaj więcej »

wiper-pixel