WYDANIE ONLINE

Obowiązek zapłaty VAT powstaje w momencie dostawy towaru lub wykonania usługi. Lepiej więc wystawić fakturę właśnie wtedy.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

czytaj więcej »

Pod warunkiem że przynajmniej w jednej ze złożonych ofert podano niższą cenę niż zakładana przez zamawiającego.

czytaj więcej »

Okres przechowywania dokumentów zależy od ich rodzaju. Najdłużej trzeba trzymać dokumenty dotyczące badań lekarskich i psychologicznych oraz szkoleń kierowców.

czytaj więcej »

Przerwy w prowadzeniu należy stosować, gdy kierowca jedzie pojazdem używanym do przewozu osób lub rzeczy chociaż w części po drogach publicznych, niezależnie od tego, czy wiezie ładunek, czy nie.

czytaj więcej »

Czas prowadzenia pojazdu przez 3-osobową załogę będzie wynosił około 20 godzin, czyli tyle, ile maksymalnie mogłoby jechać 2 kierowców. A koszt okaże się znacznie większy, gdyż dwukrotnie zapłacimy za dyżur.

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że określenie sztywnego okresu wypowiedzenia umowy na czas określony, uniezależnionego od stażu pracy pracownika, jest niezgodne z unijnymi regulacjami.

czytaj więcej »

Od 11 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe wzory zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie krajowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób oraz międzynarodowych przewozów osób.

czytaj więcej »

Specjalna naklejka na tablicy rejestracyjnej ma potwierdzać, że samochód przeszedł obowiązkowe badanie techniczne.

czytaj więcej »

Od 28 marca 2014 r. umowa AETR w naszym kraju uwzględnia już wszystkie zmiany i reguluje kwestie czasu jazdy, przerw i odpoczynków, tak jak rozporządzenie nr 561/2006.

czytaj więcej »

Właściciele tzw. anglików nie będą już musieli dokonywać kosztownych przeróbek. Takie konsekwencje będzie miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonuję przewozy na terenie Niemiec i Francji. Jak długo kierowca może jeździć po terenie Niemiec lub Francji, nie wyjeżdżając z tego kraju? Kiedy musi zjechać do bazy w Polsce i na jak długo?

czytaj więcej »

Komisja Europejska chciała, żeby w ruchu międzynarodowym jeździły pojazdy o długości 25 metrów i masie całkowitej 60 ton. Jednak ta propozycja została odrzucona.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2014 r. na terenie Wielkiej Brytanii obowiązuje opłata drogowa dla ciężarówek o DMC od 12 ton.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem mechanikiem samochodowym, mam prawo jazdy kat. B. Zamierzam kupić lawetę o DMC wynoszącej 3,5 t do krajowego transportu aut do naprawy. Jakie muszę spełniać warunki? Czy wystarczy rozszerzenie działalności gospodarczej? Jakie wówczas trzeba wpisać PKD? 

czytaj więcej »

Przepisy o przekazywaniu informacji między Polską a krajami UE o kierowcach naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego zaczęły obowiązywać.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy autobusy z miejscami dla 21 osób, którymi przewozimy pracowników z miejsca zamieszkania na teren budowy. Kierowca ma wszystkie potrzebne dokumenty. Czasami chcemy charytatywnie przewieźć dzieci z przedszkola albo zawodników klubu sportowego. Czy wówczas wystarczy założyć tablicę informującą, że jedziemy z dziećmi? Czy w ogóle możemy wykonywać takie przewozy?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców samozatrudnionych? Czym różni się ewidencja tych osób od ewidencji prowadzonej dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę?

czytaj więcej »

Mimo pomocy finansowej państwa oraz zobowiązań wobec UE Polacy niechętnie stosowali biopaliwa i biokomponenty w transporcie. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

czytaj więcej »

Pytanie: Kupuję naczepę od producenta z Niemiec. Jakie dokumenty powinien mieć ze sobą kierowca (tam i z powrotem), aby zgodnie z przepisami i bezproblemowo przewieźć tę naczepę do firmy w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z procesu mycia elementów metalowych przed malowaniem. Ścieki transportuje się do firmy zewnętrznej w celu utylizacji. Są przewożone w paleto-pojemnikach, które zapewnia odbiorca ścieków. Czy na przewóz tych ścieków potrzebne jest zezwolenie na transport? Na jakiej podstawie można stwierdzić, że ścieki nie są towarem niebezpiecznym i nie podlegają przepisom o transporcie ADR?

czytaj więcej »

Obywatele krajów unijnych mogą wykonywać działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdem. Jeżeli chodzi o ich kwalifikacje, obowiązują ich takie same przepisy jak polskich kierowców.

czytaj więcej »

Sejm wkrótce rozpocznie prace nad karami dla pijanych sprawców wypadków. Mają być zdecydowanie wyższe niż obecnie.

czytaj więcej »

Kierowcy korzystający z autostrad nie będą musieli zatrzymywać się na bramkach. Tak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

czytaj więcej »

Punkty karne znikną po roku z konta kierowcy, pod warunkiem że zapłaci mandat. Takie plany ma rząd, który chce poprawić niską ściągalność mandatów.

czytaj więcej »

Za korzystanie z niemieckich autostrad mają płacić także kierowcy ciężarówek o wadze 7,5 ton. Ponadto więcej dróg zostanie objętych mytem.

czytaj więcej »

Artykuł 12 rozporządzenia nr 561/2006 stosuje się tylko do sytuacji nagłych i nieprzewidywalnych. Ponadto trzeba pisemnie odnotować skorzystanie z tego przepisu.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca został wielokrotnie ukarany za nieuiszczenie opłaty drogowej, a jego zarobki nie pozwalają mu na zapłatę kar, ma prawo starać się o ulgę w spłacie.

czytaj więcej »

wiper-pixel