WYDANIE ONLINE

Pracodawca powinien wskazać punkt 16 zaświadczenia − kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał. Urlop wypoczynkowy to nieobecność, podczas której pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zadbać o odpowiednie wyposażenie bazy magazynowo-transportowej. Bardzo ważna jest również jej lokalizacja.

czytaj więcej »

Generalna Inspekcja Transportu Drogowego postanowiła egzekwować kary za przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdu w podobny sposób jak za wykroczenia drogowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca w Hiszpanii otrzymał karę 3.000 euro za wykonanie dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd, mimo że odebrał jeden skrócony i jeden regularny odpoczynek. Ponadto kierowca dostał karę za wydłużenie czasu jazdy z powodu braku parkingu, chociaż miał wydruk z tachografu cyfrowego wraz z opisem sytuacji i napisanym artykułem 12 rozporządzenia nr 561/2006. Czy hiszpański inspektor może ukarać za coś, co jest zgodne z przepisami rozporządzenia? Jak odwoływać się w tym przypadku? Sprawa była badana przez zewnętrzną polską firmę, która nie znalazła żadnych naruszeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam dwóch kierowców jeżdżących na linii regularnej specjalnej do 50 km. Czy mam obowiązek przechowywania tarczek? Jak należy stworzyć harmonogram pracy dla tych kierowców? Jeden z nich jest zatrudniony na umowę zlecenie i świadczy usługi kierowania pojazdem, a drugi – na umowę o pracę. Jakie dokumenty związane z ich czasem pracy trzeba mieć?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwróciliśmy się do Inspekcji Transportu Drogowego o udzielenie informacji dotyczącej licencji, lecz nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Próba ponaglenia zakończyła się dla nas kontrolą i karą administracyjną, a w efekcie zaprzestaniem działalności. Wszelkie próby odwołania nie przyniosły efektów. Dlaczego do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie? Gdzie lub do kogo możemy się zwrócić o wyjaśnienie zaniedbań i ewentualne ukaranie winnych?

czytaj więcej »

Każdy zainteresowany skorzysta ze zgromadzonych informacji o pojazdach za darmo. Na razie do użytku zostaną oddane dwie internetowe usługi.

czytaj więcej »

Zużyte opony to odpady o kodzie 160103. W związku z tym nie trzeba mieć zezwolenia, żeby je zbierać lub transportować.  

czytaj więcej »

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy wdrożeniowej o pracownikach delegowanych w ramach świadczenia usług. Dla pracodawców oraz pracowników oznacza to większą pewność prawną.

czytaj więcej »

To jedna z najsurowszych sankcji proponowanych za jazdę po pijanemu. Ponadto kierowca będzie musiał zapłacić wysoką karę oraz zamontować w aucie alkolock na 3 lata.

czytaj więcej »

Kandydaci na kierowców będą mieli dostęp do bazy egzaminacyjnych pytań na prawo jazdy, a także będą mogli dowiedzieć się, na które z nich źle odpowiedzieli.

czytaj więcej »

Wniosek komendanta wojewódzkiego policji o skierowanie kierowcy na badania psychologiczne nie podlega skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca zechce odebrać regularny tygodniowy odpoczynek w aucie, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Francja zamierza zaostrzyć sankcje.

czytaj więcej »

Obowiązujące procedury rejestracji zagranicznych pojazdów zostaną zmienione. Nie będzie trzeba wykonywać dodatkowych badań technicznych w kraju oraz tłumaczyć dokumentów.

czytaj więcej »

Firmy będą dostawały dotacje, jeśli zdecydują się szukać pracowników w urzędach pracy. Dofinansowanie będzie przysługiwać za zatrudnienie wracających do pracy rodziców oraz osób starszych.

czytaj więcej »

Kierowca nie może zostać ukarany za brak uiszczenia elektronicznej opłaty drogowej, dlatego że pieniądze później zostały zaksięgowane przez operatora systemu viaTOLL. Tak wynika z wyroku warszawskiego sądu.

czytaj więcej »

Kolejne poszerzenie zasięgu e-myta obejmie 165 km autostrad, 87 km dróg ekspresowych oraz 12 km dróg krajowych innych klas i odbędzie się w dwóch etapach.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy, które zastąpi aktualnie obowiązujące przepisy.

czytaj więcej »

Dwóch kierowców może jeździć wyłącznie autem wyposażonym w urządzenie z miejscem na dwie wykresówki lub karty kierowców.

czytaj więcej »

Kierowcy ma obowiązek zrobić przerwę w jeździe przed upływem 6 godzin jazdy. Nie jest wliczana do jego czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca wykonujący przewóz osób na liniach regularnych do 50 km prowadził autobus przez 7 godz. 55 minut. Przerwa śniadaniowa wliczana do czasu pracy trwała 15 min, pozostałe przerwy w jeździe wyniosły 90 min, a obsługa dzienna pojazdu stanowiła 20 min. W trakcie przerw pracownik nie wykonuje innych czynności związanych z pracą na stanowisku kierowcy. Pracodawca zaliczył do czasu pracy kierowcy 8, 5 godziny. Czy słusznie?

czytaj więcej »

W 2014 roku osoby zatrudnione na umowę o pracę będą mogły skorzystać dwa razy z prawa do odebrania dnia wolnego za przypadające w sobotę święto.

czytaj więcej »

Minister infrastruktury i rozwoju przygotował nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Jednak zaświadczenia i wypisy wydane na podstawie obecnych przepisów nie utracą ważności.

czytaj więcej »

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dostosuje do aktualnych przepisów zakres danych, których organ udzielający uprawnień transportowych może żądać od przewoźnika.

czytaj więcej »

wiper-pixel