WYDANIE ONLINE

Pracodawca uniknie naruszenia doby pracowniczej przez kierowcę i płacenia za dodatkowe godziny pracy, jeśli wprowadzi indywidualny rozkład czasu pracy.

czytaj więcej »

Nie jest to oddelegowanie, więc kierowcy należą się świadczenia z tytułu delegacji. Ryczałt trzeba wypłacić, nawet gdy kierowca śpi w aucie.

czytaj więcej »

Pracownik przejeżdżający przez kilka państw w delegacji zagranicznej może otrzymać na wydatki zaliczkę w różnych walutach.

czytaj więcej »

Do czasu pracy kierowcy zalicza się 15-minutową przerwę w pracy. Pracodawca ma obowiązek jej udzielić, jeżeli kierowca pracował w danym dniu co najmniej 6 godzin.

czytaj więcej »

Pojazdy, które transportują odpady, muszą spełnić wysokie wymagania.Przede wszystkim należy dbać o ich stan sanitarny.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca w Austrii nie zauważył zjazdu do kontroli na wagę i pojechał dalej. Policja wyruszyła za nim i zawróciła go. Waga była prawidłowa, ale kierowca został ukarany mandatem 240 euro. Kierowca jechał pierwszy raz przez Austrię i nie wiedział, jak wyglądają tam kontrole. Czy można się odwołać od tego mandatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wystawić jedno zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, w którym zaznaczymy, że kierowca miał czas wolny zamiast dwóch – w jednym zaznaczając „inną pracę”, a w drugim „odpoczynek”?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca rozwiązał umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Chciałbym zwolnić go w tym okresie ze świadczenia pracy. Ma on do wykorzystania tylko 2 dni urlopu wypoczynkowego. Czy musi wyrazić zgodę na nieświadczenie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakładowy regulamin pracy zawiera następujący zapis: „pora nocna obejmuje 8 godzin od 22.00 do 6.00”. Odnosi się także do kierowców ciężarówek. Za pracę w tych godzinach wypłacamy dodatkowe wynagrodzenie. Jednak ustawa o czasie pracy kierowców stanowi, że pora nocna to 4 godziny między 00.00 a 7.00. Czy zapis w regulaminie pracy jest poprawny, jeśli chodzi o kierowców? Czy prawidłowo obliczamy godziny pracy w porze nocnej przy ustalaniu czasu pracy kierowców?

czytaj więcej »

Restrykcyjne kary za naruszenie zasad nocowania w kabinie pojazdu na terenie Francji wejdą w życie latem 2014 roku. Zapłacą przewoźnicy i zarządzający transportem.

czytaj więcej »

Pytanie: W październiku 2014 roku kończy mi się ważność licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. Jaka jest procedura i jakie dokumenty należy dostarczyć, aby przedłużyć tę licencję?

czytaj więcej »

Przewoźnicy, wykonujący transport między krajami trzecimi a Węgrami, muszą pamiętać o podaniu wymaganych informacji w węgierskich zezwoleniach na międzynarodowy przewóz i EKMT.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca zgodzi się pokryć koszty nadwyżki noclegu, nie musi za nią odprowadzać podatku. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą transportową, otrzymaliśmy wezwanie od straży miejskiej o wskazanie, komu powierzyliśmy pojazd do kierowania lub używania. Na zdjęciu widać tylko tył naczepy, numery na tablicy rejestracyjnej widać dopiero po przybliżeniu. Czy w tym przypadku mandat jest ważny? Czy można się od niego odwołać?

czytaj więcej »

Firmy nie muszą już korespondować z urzędami drogą papierową. Mogą skorzystać z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

czytaj więcej »

Opłaty obejmą pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przewożące rzeczy.

czytaj więcej »

Egzaminatorzy sprawdzą, czy kandydaci na kierowców potrafią jeździć tak, aby zużycie paliwa było mniejsze.

czytaj więcej »

Na terenie Niemiec w czasie wakacji pojawią się dodatkowe ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych.

czytaj więcej »

Ograniczenia kabotażu mają zostać zniesione. Komisja Europejska chce ulepszyć przepisy dotyczące transportu towarów.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca w ciągu 2 lat od zdania egzaminu na prawo jazdy trzy razy naruszy Kodeks drogowy, straci uprawnienia. Takie są plany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca nie odzyska prawa jazdy cofniętego przez sąd i wsiądzie za kółko, może trafić na 2 lata do więzienia.

czytaj więcej »

Jest propozycja, aby rekompensować pracę w dniu wolnym od pracy finansowo a nie udzielając wolnego.

czytaj więcej »

Pokrzywdzony będzie zgłaszał szkodę w swoim zakładzie ubezpieczeń, a nie w zakładzie sprawcy. Dzięki temu uzyskiwanie odszkodowań z OC będzie szybsze.

czytaj więcej »

Elektroniczny system powiadamiania o wypadku docelowo będzie obowiązkowy dla kierowców wszystkich pojazdów.

czytaj więcej »

Gdy nie wygląda na to, żeby sytuacja życiowa ukaranego może się poprawić, nałożona kara powinna zostać umorzona. Taki wniosek wynika z wyroku WSA w Łodzi.

czytaj więcej »

Aby uniknąć kary za brak zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, nie wystarczy stwierdzić, że dokument został wystawiony, a kierowca go ze sobą nie zabrał. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

wiper-pixel