WYDANIE ONLINE

Pytanie: Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 29 km/h. To naruszenie zarejestrował fotoradar należący do straży miejskiej, tzw. śmietnik. Kierowcy grozi za to 200 zł mandatu oraz 4 punkty karne. Czy jego pracodawca, który jest właścicielem pojazdu, musi wskazać sprawcę wykroczenia? Czy straż miejska ma prawo do karania na podstawie zdjęć z urządzeń rejestrujących?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo należy przechowywać wykresówki, dane z cyfrowych tachografów oraz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu?

czytaj więcej »

Pytanie: W przetargu na wykonywanie transportu osób kilku oferentów złożyło ofertę wraz z referencjami i wykazem usług, których wymagał zamawiający. Okazało się jednak, że licencje oferentów zostały wystawione miesiąc przed przetargiem. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał aktualnej licencji, a wykazu usług i referencji z okresu do 3 lat wstecz. Czy to nie jest ze sobą sprzeczne? Ponadto, czy oferenci mogli posługiwać się nielegalnie zdobytymi referencjami i wykazem usług, które wykonywali bez wymaganej licencji?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą transportową. W naszym regulaminie wynagradzania nie uregulowano zasad obciążania za przepały paliwa i wynagrodzenia za oszczędności. Czy taka regulacja może nastąpić w drodze zarządzenia, czy musi to zostać ujęte w regulaminie? W firmie funkcjonuje organizacja związkowa.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zatrudniła nowego kierowcę, który został przeszkolony w zakresie posługiwania się znacznikami tachografu. Pomimo tego zdarzyło się, że przerwę w prowadzeniu oznaczył jako gotowość. Ponadto podczas przerwy na minutę tachograf przełączył się na gotowość, ponieważ kierowca przekręcił kluczyk w stacyjce, aby zobaczyć, która jest godzina. Czy firma zostanie ukarana mandatem ITD w razie kontroli? Czy oświadczenie kierowcy dotyczące tych zdarzeń pomoże uniknąć mandatu, jeżeli przerwy odbyły się zgodnie z przepisami, ale zostały źle udokumentowane w tachografie?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas wykonywania przewozu na potrzeby własne na terenie Niemiec do kontroli zostali zatrzymani kierowcy nie znający języka niemieckiego. Okazało się, że nie zabrali z siedziby firmy zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu w przerwie świąt wielkanocnych. Przedsiębiorca próbował wyjaśnić sytuację przez telefon z niemiecką inspekcją, a nawet chciał przesłać faksem brakujące dokumenty. Niestety, to nie pomogło i kierowcy otrzymali karę w formie kaucji w wysokości 1.500 euro. Czy inspektorzy mieli prawo żądać, żeby kierowcy podpisali się pod protokołami, skoro nie rozumieli, co podpisują? Ponadto, czy mieli prawo zatrzymać 28 sztuk tarczek bez sporządzenia jakiejkolwiek kopii?

czytaj więcej »

Pytanie: Dwóch pracowników wyjeżdża w podróż służbową prywatnym samochodem jednego z nich. Czy czas przejazdu pracownika kierującego, przypadający poza normalnymi godzinami jego pracy jest wliczany do czasu pracy? Jak liczyć jego czas pracy, jeśli samochód byłby służbowy?

czytaj więcej »

Aby uzyskać w Polsce licencję wspólnotową, trzeba prowadzić firmę i mieć zarejestrowane auta w naszym kraju. Taka licencja uprawnia tylko do 3 przewozów kabotażowych na terenie innego państwa UE, a nie do regularnego transportu.

czytaj więcej »

Jeżeli auto będzie stosowane pomocniczo w działalności gospodarczej przedsiębiorcy, może je prowadzić tylko on lub zatrudniony przez niego pracownik. Konieczna jest też instalacja tachografu.

czytaj więcej »

Czas delegacji kierowcy liczy się od opuszczenia miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy, do przyjazdu z powrotem. Z tego czasu nie wyłącza się wypoczynku, niezależnie od tego, czy pracodawca zapewnia kierowcy nocleg, zwraca koszty noclegu w hotelu lub wypłaca ryczałt.

czytaj więcej »

Nawet jeśli na wypełnionym komputerowo zaświadczeniu zaznaczymy długopisem tylko powód nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę, ITD nie uzna tego druku.

czytaj więcej »

Kierowca musi wykorzystać co najmniej 11 godzin na nieprzerwany odpoczynek. Może wykorzystać go w dwóch częściach, a czasami nawet skrócić do 9 godzin. 

czytaj więcej »

Pracownik, który ma wolne piątki, za 4 godziny pracy w ten dzień może otrzymać rekompensatę finansową.

czytaj więcej »

Asfalty drogowe są towarem niebezpiecznym. Przewożący je kierowca musi więc odbyć szkolenie ADR.

czytaj więcej »

Właściciele pojazdów, które zostały sfotografowane przez fotoradary, mają prawo wglądu do zdjęć, nim trafią do sądu za niewskazanie kierowcy. Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w przyszłym roku będzie wyższe niż przewidywano. Zamiast 1.731 zł proponowane jest 1.750 zł.

czytaj więcej »

GITD rozpoczyna proces modernizacji i unifikacji fotoradarów. Niesprawne zostaną usunięte, a sprawne – pomalowane na żółto.

czytaj więcej »

Dnia 1 lipca 2014 r. został uruchomiony portal podatkowy, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą kontaktować się z urzędami bez wychodzenia z domu.

czytaj więcej »

Pracodawca może przekwalifikować swoich pracowników za fundusze z powiatowego urzędu pracy. Może ubiegać się o wsparcie z Krajowego Fundusz Szkoleniowego.

czytaj więcej »

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych będą wypełniali i przesyłali elektronicznie deklaracje w ramach usługi wstępnego wypełniania zeznań rocznych (PFR).

czytaj więcej »

Prędkość w terenie zabudowanym ma zostać ujednolicona do 50 km/h w ciągu całej doby.

czytaj więcej »

W tym roku firmy transportowe po raz pierwszy wnoszą opłatę środowiskową tylko raz. Za 2014 rok będą musiały zapłacić do 31 marca 2015 r.

czytaj więcej »

Zarówno przewoźnik, jak i zarządca dworca mogą zostać surowo ukarani, gdy naruszą prawa pasażera w przewozach regularnych.

czytaj więcej »

Uprawnienia będzie się traciło nawet dożywotnio w zależności od przekroczenia limitu przewożonych osób. Limit ten jest inny dla różnych pojazdów.

czytaj więcej »

Aby osoba zarządzająca transportem odpowiadała za naruszenia z załącznika nr 2 do ustawy o transporcie, nie musi mieć umowy o powierzeniu obowiązków zarządzającemu transportem. Tak orzekł sąd w Ostrołęce.

czytaj więcej »

Wspólnicy nie będą musieli tworzyć kapitału zakładowego. Ponadto zostanie wprowadzony test wypłacalności chroniący spółkę przed bankructwem.

czytaj więcej »

Przewoźnicy nie będą musieli mieć tak wysokiego zabezpieczenia w razie nieopłacenia faktur za wykonany przejazd. Dzięki temu chętniej powinni korzystać z trybu post-pay, który jest dla nich korzystniejszy.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowcy kradli paliwo, to muszą nie tylko zapłacić za nie, ale również za usługi agencji detektywistycznej, która wykryła ten proceder. Taki wyrok wydał sąd z Wrocławia.

czytaj więcej »

Zapewnienie kierowcy miejsca do spania w kabinie auta nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem bezpłatnego noclegu. Firma powinna więc pokryć koszty nocowania. Tak uchwalił Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie.

czytaj więcej »

wiper-pixel