WYDANIE ONLINE

Polski system prawny dotyczący przewoźników w ostatnich latach jest tworzony naprędce i bez wystarczającej analizy skutków, jakie mogą wywołać wprowadzane nowości i zmiany. Dopiero gdy przepisy już obowiązują, okazuje się, że wiele kwestii zostało nieunormowanych albo nowe regulacje nie wiążą się z innymi przepisami. W artykule przedstawiamy wymagające poprawki przepisy oraz informacje na temat przewidywanych zmian.

czytaj więcej »

Pracodawcy niemający statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy będą mogli udzielić pełnomocnictwa procesowego także swoim pracownikom.

czytaj więcej »

Dokumenty, które obowiązkowo należy trzymać, to przede wszystkim te o charakterze podatkowo-księgowym i rozliczeniowym oraz związane z zatrudnianiem pracowników, umożliwiające wyliczenie ich emerytury, a także dotyczące czasu pracy kierowców. Odpowiadamy na pytanie, jak długo należy trzymać konkretne dokumenty, oraz kiedy można się ich pozbyć.

czytaj więcej »

Gdy współpracujemy z kierowcą, mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje, takie jak wypadki, kradzieże, utrata uprawnień niezbędnych do wykonywanej pracy lub nawet porzucenie pracy. Czasami kierowca jest temu winny, a czasem nie, ale takie wydarzenia utrudniają prowadzenie firmy. Gdy kierowca umyślnie źle postąpi, pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam lawetę o DMC 7,5 t, której używam tylko do przewozu koparki w promieniu do 50 km od firmy. Kierowca lawety jest zatrudniony na stanowisku operatora koparki, kierowanie nie jest jego głównym zajęciem. Jakie dokumenty musi mieć przy sobie? Czy musi przestrzegać norm czasu pracy kierowców? Czy mam obowiązek prowadzić dla niego ewidencję czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Blisko rok temu firmie kończyła się gwarancja bankowa wymagana przy trybie post-pay w systemie viaTOLL. Bank nie zdążył przedłużyć gwarancji w odpowiednim czasie. W związku z tym na miesiąc przed zakończeniem gwarancji wszystkie viaBOX zgłosiły problem przy pokonywaniu bramek. Auta zjechały z płatnych odcinków, ale po prawie 12 miesiącach przyszło pismo z GITD z wezwaniem do podania kierowców pojazdów. Komu grożą ewentualne kary i jakiej mogą być wysokości? Czy jest możliwość odwołania się od kary?

czytaj więcej »

Pytanie: Rano, w godz. 4.30−5.30 kierowca przewozi autobusem pracowników z miejsca zamieszkania do pracy. Trasa ma długość około 65 km. Pojazd wyposażony jest w tachograf analogowy. Następnie kierowca wykonuje przewóz na potrzeby własne firmy pojazdem o DMC powyżej 3,5 tony. Po południu o godz. 15.00 zawodzi pracowników do domów. Firma zatrudnia kilku pracowników mających uprawnienia do kierowania tymi pojazdami. Jak w tej sytuacji zaplanować pracę kierowców, żeby nie naruszać ich czasu pracy?

czytaj więcej »

Kierowcy wyjeżdzający z Turcji z ładunkiem muszą przejść kontrolę w wewnętrznym urzędzie celnym, a nie na granicy tak jak było dotychczas.

czytaj więcej »

Większość służb kontrolnych UE uznaje, że kierowca z załogi będący w dyspozycji, odbiera w ten sposób przerwę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wprowadzić ruchomy czas pracy dla kierowców prowadzących pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca w pierwszym tygodniu skrócił odpoczynek tygodniowy do 30 godzin, w drugim tygodniu wykorzystał odpoczynek tygodniowy w wymiarze 44 godzin, za co został ukarany. Jaki odpoczynek musi wykorzystać w trzecim tygodniu?

czytaj więcej »

Gdy opłata z przejazd nie zostanie pobrana pomimo istnienia wystarczających środków na koncie, należy złożyć reklamację do operatora viaTOLL i pismo wyjaśniające do GITD.

czytaj więcej »

Zgodnie z projektem zmian w systemie viaTOLL za nieuiszczenie elektronicznej opłaty drogowej będzie karany właściciel auta. Ponadto karę będzie można dostać tylko raz w ciągu doby.

czytaj więcej »

Od 12 lipca 2014 r. przewoźnikowi grozi 3.000 euro grzywny i rok więzienia, jeśli jego kierowca zostanie złapany przez francuskie służby na spędzaniu regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie auta.

czytaj więcej »

Każdy zainteresowany może już skorzystać z dwóch e-usług oferowanych przez Centralną Ewidencję Pojazdów „Historia pojazdu” oraz „Bezpieczny autokar”. Niestety zdarzają się rozbieżności w zawartych tam danych.

czytaj więcej »

Jeśli na terenie Belgii kierowca zostanie złapany na wykorzystaniu regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki, dostanie 1.800 euro kary.

czytaj więcej »

Obecnie można złożyć zapytanie i uzyskać odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem e-Platformy. Ponadto opłata za to jest mniejsza.

czytaj więcej »

Na początek odcinkowy pomiaru prędkości ruszył w Warszawie oraz na autostradzie A1. Kolejne zestawy będą powoli wprowadzane do użytku.

czytaj więcej »

Pojazdy i ich naczepy o klasie EURO 1 nie mogą jeździć po terytorium dolnej Austrii. W planach jest objęcie zakazem jeszcze większej liczby aut.

czytaj więcej »

Wszystkie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mają już jedną bazę teoretycznych pytań egzaminacyjnych. Ujednolicony zbiór liczy około 2400 pytań.

czytaj więcej »

Na autostradach A2 i A4 zostały wydzielone części jezdni do elektronicznego systemu poboru opłat od aut osobowych. Dzięki temu możliwy jest szybszy przejazd przez bramki.

czytaj więcej »

Francuski rząd porzucił plan wprowadzenia podatku ekologicznego Ecotaxe. Od 1 stycznia 2015 r. będą obowiązywały opłaty tranzytowe. Kilometr będzie kosztował 0,13 euro.

czytaj więcej »

Ma zostać wprowadzony system terminowych winiet. Koszty poniosą głównie zagraniczni kierowcy. Opłaty będą obowiązywać od 2016 roku.

czytaj więcej »

Brytyjska policja będzie mogła karać zagranicznych kierowców ciężarówek także za poprzednie przekroczenia limitów jazdy, a nie tylko za te w chwili kontroli.

czytaj więcej »

Od 1 sierpnia 2014 r. sieć dróg płatnych objętych systemem BelTOLL została rozszerzona o dodatkowe 256 km.

czytaj więcej »

Aby przewoźnik mógł uniknąć odpowiedzialności za naruszenie, musi udowodnić, że nie wynagradza pracowników niezgodnie z prawem. Taki wyrok wydał NSA.

czytaj więcej »

Organy ITD nie mogą zawsze z góry zakładać, że gdyby przewoźnik należycie prowadził dokumentację, nie doszłoby do kradzieży wykresówek. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

wiper-pixel