WYDANIE ONLINE

Wykresówki i dane cyfrowe to najważniejsze dokumenty, które musi gromadzić firma transportowa. Są one także podstawowym przedmiotem kontroli ITD a także PIP. Jak się okazuje, kierowcy popełniają wiele błędów w obsłudze tachografów, co później przekłada się na chaos w dokumentacji i kary dla firmy. Jak tego uniknąć? O tym piszemy w tekście.

czytaj więcej »

Od stycznia 2016 roku w Belgii dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t będzie obowiązywać system elektronicznego naliczania myta Viapass.

czytaj więcej »

Minister finansów określił nowe stawki podatku od środków transportowych na kolejny rok. Będą trochę wyższe niż obowiązujące teraz.

czytaj więcej »

Kandydaci na kierowców nie będą sprawdzani z umiejętności udzielania pierwszej pomocy na egzaminie, ale będą musieli odbyć taki kurs. Natomiast samochody szybciej przepuszczą pieszych.

czytaj więcej »

Inspekcja ustalając dmc zespołu pojazdów przy okazji kontroli uiszczenia opłaty drogowej, musi sprawdzić, czy jest ona prawidłowa. Tym bardziej gdy kierowca twierdzi, że tak nie jest. Tak orzekł WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

Podano już stawki opłat na kolejny rok za usunięcie pojazdu na parking strzeżony i dobę przechowywania go w tym miejscu.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca rozlicza własny pojazd w kosztach firmy, nie może żądać zwrotu wydatków podróży do organu podatkowego. Tak orzekł WSA w Poznaniu.

czytaj więcej »

Kolejne rozszerzenie systemu viaTOLL obejmie łącznie 264 km dróg i odbędzie się w dwóch etapach.

czytaj więcej »

Zmieniły się terminy oraz koszty badań. Ponadto są nowe wytyczne dotyczące chorób oczu oraz cukrzycy.

czytaj więcej »

Ciężarówki, które przekraczają parametry, będą potrzebowały specjalnego zezwolenia, żeby wjechać na Białoruś.

czytaj więcej »

Zmiany dotyczące zdobywania prawa jazdy weszły w życie. Przewidują one m.in., że pytania egzaminacyjne są publicznie dostępne oraz obowiązkowy jest kurs udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej »

Pojawiło się uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu. Co w praktyce oznacza to dla przedstawicieli branży transportowej?

czytaj więcej »

Można zarezerwować godzinę odprawy autokaru przewożącego dzieci lub młodzież. Jest to możliwe dzięki systemowi eBooking BUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pojazd ciężarowy o dcm 18 ton używany głównie przy zimowym utrzymaniu dróg można zarejestrować jako specjalistyczny, a sporadycznie używać go do przewozu rzeczy?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca odszedł z pracy. Czy w takiej sytuacji kontrolujący może żądać jego dokumentów? Jakie to będą dokumenty?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania można ustalić kwotę ryczałtu za nocleg kierowcy w pojeździe za granicą inną niż 25% limitu z rozporządzenia, np. w wysokości 10 euro?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca nie wymienił w terminie prawa jazdy. W trakcie kontroli okazał orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej. Czy inspektor ma prawo nie dopuścić go do dalszej jazdy?

czytaj więcej »

Gdy firma chce, żeby kierowca jeździł za granicę, musi zawrzeć z nim porozumienie zmieniające umowę o pracę. Jednak pracownik ma prawo się na to nie zgodzić.

czytaj więcej »

Ostatnia uchwała SN dotycząca ryczałtu za nocleg wprowadziła sporo zamieszania wśród przewoźników. Komisja Infrastruktury uważa, że należy wprowadzić nowe przepisy.

czytaj więcej »

W trakcie kontroli w firmie ITD uzna każdy dokument stwierdzający, że kierowca nie prowadził pojazdu w danym dniu.

czytaj więcej »

Nowe ujednolicone wzory weszły do obiegu 7 sierpnia 2014 r. Jednak na chwilę obecną druki nie dotyczą międzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy na terytorium krajów UE.

czytaj więcej »

Do podstawowych obowiązków zarządzającego transportem należy m.in. utrzymanie i konserwacja pojazdów. Musi on na bieżąco monitorować stan techniczny samochodów oraz dbać o regularne wykonywanie ich przeglądów. Zaniedbanie terminowego badania technicznego spowoduje, że nie zostanie zrealizowane zadanie przewozowe, co narazi firmę na szkodę z tytułu niewykonania zlecenia lub jego opóźnienia. Zarządzający nie powinien do tego dopuścić, gdyż naraża firmę na stratę oraz podważa zaufanie kontrahentów. Co zrobić, gdy jednak dojdzie do takiej sytuacji?

czytaj więcej »

W przypadku kierowców ciężarówek wypadek drogowy najczęściej jest jednocześnie wypadkiem przy pracy. Kierowca powinien przede wszystkim zadbać o właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia i odpowiednie udokumentowanie sytuacji, co pozwoli ustalić przebieg zdarzenia i rozmiar szkód. Dzięki temu bez problemu uzyskamy odszkodowanie. W artykule podpowiadamy także, czego kierowca nie powinien robić na miejscu wypadku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku, gdy firma korzysta z samochodu zastępczego (z powodu naprawy swojego pojazdu) musi uzyskać na niego licencję na przewóz rzeczy?

czytaj więcej »

Kierowca ma prawo odbyć w aucie jedynie odpoczynek dzienny lub skrócony tygodniowy, jeśli samochód jest na postoju i ma miejsce do spania dla każdego kierowcy.

czytaj więcej »

Jeżeli firma rozlicza delegacje kierowcy na podstawie danych pobranych z karty kierowcy, nie musi rozpisywać i wyliczać niebieskich druków „Polecenie wyjazdu służbowego”.

czytaj więcej »

Karta kierowcy to dokument imienny, za którego wydanie koszty ponosi kierowca. Firma może mu je zwrócić, jeśli zechce.

czytaj więcej »

Grzywna za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku (45 godzin) w kabinie pojazdu wynosi 1.800 euro. Kierowca musi uiścić ją na miejscu.

czytaj więcej »

Kary za nieuiszczenie e-myta będą mniejsze. Ponadto będą nakładane tylko raz w ciągu doby, bez względu na liczbę przejechanych odcinków.

czytaj więcej »

EETS umożliwi uiszczanie elektronicznych opłat drogowych na wszystkich drogach UE za pomocą jednego urządzenia pokładowego bez stania w kolejce.

czytaj więcej »

wiper-pixel