WYDANIE ONLINE

Prezydent 18 września 2014 r. podpisał ustawę wprowadzającą zmiany dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL. Wprawdzie wejdzie ona w życie najprawdopodobniej na początku 2015 roku, jednak już teraz warto przygotować się do nowych zasad. Tym bardziej że zmiany są naprawdę duże i niestety niekorzystne dla właścicieli firm transportowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W mojej firmie zatrudniam kierowców, którzy posiadają również uprawnienia na sprzęt budowlany, taki jak koparki, spycharki, ładowarki. W większości pracują jako kierowcy, ale kiedy nie ma zleceń, przesiadają się na ten sprzęt. Czy pracując jako operatorzy sprzętu, ci pracownicy muszą mieć badania psychologiczne? Jeśli tak, to czy mogą to być psychotesty,  które przechodzą kierowcy zawodowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem kierowcą w Przedsiębiorstwie Miejskich Wodociągów. Pracuję w podstawowym systemie czasu pracy (8 godzin) i nie przekraczam ani czasu jazdy, ani czasu pracy. Czy, wykonując pracę kierowcy dla potrzeb miasta, obowiązuje mnie używanie tachografu?

czytaj więcej »

Kierowcy dostaną karę, tylko gdy zostaną przyłapani na odbieraniu regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Jednak inspektorzy będą musieli sprawdzić, czy kierowcy nie są w trakcie skróconego odpoczynku.

czytaj więcej »

Wzrosły stawki opłat za przejazd po białoruskich drogach dla ciężarówek. Opłaty dla lżejszych pojazdów zostały takie same.

czytaj więcej »

Mając zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencję lub zezwolenie na przewóz osób, trzeba podać organowi wydającemu te uprawnienia informacji, których zażąda.

czytaj więcej »

Od 1 września 2014 r. piesi muszą obowiązkowo nosić odblaski po zmroku. Dotyczy to także dorosłych.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie pytania sformułowanego przez WSA w Warszawie. Sąd zakwestionował zgodność z konstytucją art. 13k ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

czytaj więcej »

Rząd zaproponował dwa sposoby wypłacania kierowcom należności z tytułu delegacji. Kierowcy będą dostawać ryczałt w wysokości procentowej wartości diety lub dodatek za rozłąkę.

czytaj więcej »

Prawdopodobnie opłaty za przejazd będzie można wnosić elektronicznie za pomocą urządzeń pokładowych, a nie w miejscach poboru opłat. To propozycja minister Bieńkowskiej.

czytaj więcej »

Jeśli firma nie będzie mogła udzielić pracownikowi wolnego w zamian za pracę w sobotę, będzie mu przysługiwał dodatek za każdą godzinę przepracowaną w tym dniu.

czytaj więcej »

Koszty utrzymania samochodów ciężarowych są bardzo wysokie. Dlatego warto zapoznać się z zasadami ekologicznej jazdy i wdrożyć je w życie we własnej firmie. Ekojazda to innymi słowy umiejętność efektywnego poruszania się autem, panowanie nad emocjami oraz samochodem, a także świadome podporządkowanie się regułom prawa drogowego. Dzięki temu przede wszystkim zmniejszymy koszty eksploatacji pojazdów, zredukujemy emisję substancji zanieczyszczających środowisko oraz zwiększymy bezpieczeństwo na drodze. Co ważne, kierowcy wcale nie muszą w tym celu jeździć wolniej.

czytaj więcej »

Gdy kierowca spóźnił się z dostawą towaru albo uszkodził go, można nie wypłacić mu pensji lub ją obniżyć. Zastosowanie tych sankcji zależy od tego, czy kierowca zawinił umyślnie czy nieumyślnie. Ponadto jeśli firma poniosła znaczne straty z powodu zachowania pracownika, może ukarać go ostrzej.

czytaj więcej »

Mają zostać wprowadzone jednolite standardy likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki temu poszkodowani kierowcy będą dobrze i równo traktowani.

czytaj więcej »

GITD musi dokładnie rozważyć sytuację osobistą i materialną przedsiębiorcy wnoszącego o umorzenie kary. Nie może twierdzić, że nie wolno jej umorzyć, ponieważ jest konsekwencją naruszenia przepisów transportowych. Tak wynika z wyroku WSA w Lublinie.

czytaj więcej »

Jeśli do inspekcji trafiło pismo o niejasnym charakterze, Główny Inspektor Transportu Drogowego nie może go zaklasyfikować wedle własnego uznania. Tak orzekł WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

Przewoźnicy bardzo często dostają wysokie kary za przekroczenie nacisków osi podczas ważenia pojazdów. Jednak nie zawsze są temu winni, szczególnie że czasem nie mogą zweryfikować wszystkich parametrów przed rozpoczęciem przewozu. Obecne przepisy dotyczące ważenia pojazdów są bardzo rygorystyczne i nie przystają do nowoczesnej rzeczywistości transportowej. Jak uniknąć problemów? O tym piszemy poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierowca musi mieć przy sobie dokument potwierdzający wagę przewożonego ładunku? Dodam, że jest to transport wykonywany na potrzeby własne, a ładunkiem są artykuły spożywcze przewożone na paletach w kontenerze izotermicznym. Policja podczas kontroli żądała takiego dokumentu, jednak nie wystawiła mandatu za jego brak.

czytaj więcej »

Firma, która wykonuje niezarobkowe przewozy na podstawie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, nie musi wyznaczać zarządzającego transportem.

czytaj więcej »

Nawet jeśli ciągnik nie jest jeszcze naszą własnością i tylko chcemy sprawdzić w warsztacie, czy jest sprawny, to przejazd w tym celu również podlega przepisom rozporządzenia nr 561/2006.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca chce mieć pewność, że prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację czasu pracy kierowców, może stworzyć firmowy dokument, w którym nałoży na kierowców obowiązek terminowego zdawania wykresówek.

czytaj więcej »

Ewidencja czasu pracy takich kierowców jest prowadzona przede wszystkim w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy, a co za tym idzie po to, by odpowiednio ustalić wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą.

czytaj więcej »

Na terytorium Polski w celu świadczenia usług pomocy drogowej z przekroczeniem granicy jest wymagane międzynarodowe zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Zastąpić je może licencja na międzynarodowy transport drogowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Samochód mojej firmy został zatrzymany do kontroli na drodze przez ITD. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń czasu pracy, lecz inspektor znalazł wykroczenie polegające na niesczytaniu danych z tachografu przez 5 dni i wpisał to do raportu naruszeń. Czy możliwe jest nałożenie kary administracyjnej w trakcie kontroli na drodze za to przewinienie, czy tylko podczas kontroli w firmie? Czy można w jakiś sposób wyjaśnić powód niesczytania danych z tachografu w ustawowym terminie?

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie kontroli ITD w przedsiębiorstwie inspektorzy pobrali do kontroli ewidencje czasu pracy kierowców oraz ich harmonogramy. Ponadto ustalili, że w firmie funkcjonuje wewnętrzny dokument, taki jak karta drogowa i zażądali okazania tych kart. Jednak przedsiębiorca odmówił, ponieważ karty te nie są dokumentem wymaganym przez przepisy prawa i służą jedynie do pomocy przy ustaleniu zużycia paliwa itd. Inspektorzy przysłali zatem zawiadomienie o stwierdzeniu nowego naruszenia, polegającego na „Niepoddaniu się lub uniemożliwieniu przeprowadzenia kontroli w całości lub w części”. Z uwagi na to przedłużono też czas trwania kontroli. Czy przedsiębiorca postąpił słusznie, nie udostępniając kart drogowych, skoro okazanie tych dokumentów nie jest wymagane żadnymi przepisami? Czy postępowanie inspektorów jest prawidłowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel