WYDANIE ONLINE

Ani przedsiębiorca, ani zarządzający transportem nie chcą sytuacji, która spowoduje, że utracą dobrą reputację. Konsekwencje tego są bardzo poważne. Załącznik nr IV do rozporządzenia nr 1071/2009 określa najpoważniejsze naruszenia, za które można stracić reputację. Problem jednak w tym, że odbiegają one od tego, co zawiera rozporządzenie nr 561/2006. W tekście wyjaśniamy, jak należy je rozumieć.

czytaj więcej »

W każdej firmie zdarzają się sporne sytuacje między pracodawcą a pracownikiem. Jeśli przedsiębiorca np. nie chce wypłacić wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownik może wnieść sprawę do sądu pracy. Nim jednak sprawa zakończy się wyrokiem, strony mogą same dojść do porozumienia, zawierając ugodę pozasądową. Jak to zrobić zgodnie z prawem? W tekście znajdują się odpowiedzi.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kontrola przewozu przeprowadzana na drodze przez ITD. za bardzo się przedłuża. Może to być wina zarówno kierowcy, jak i inspektora. Jeśli czynności kontrolne trwają za długo z powodu zaniedbań inspekcji i przez to przewoźnik poniósł szkodę, ma prawo złożyć skargę, a nawet żądać odszkodowania. Jednak trzeba pamiętać o tym, że stwierdzone naruszenia przechylą szalę na stronę inspekcji. Więcej na ten temat w artykule.

czytaj więcej »

Jeśli w ciągu 2 lat zarządzający transportem zostanie ukarany dwa razy za poważne naruszenia przepisów transportowych, straci dobrą reputację. Czy w takiej sytuacji firma automatycznie utraci licencję?

czytaj więcej »

Skierowanie na urlop w okresie wypowiedzenia oraz karta urlopowa nie muszą być przechowywane w aktach osobowych. Można je dołączyć do ewidencji czasu pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Gdy kierowca w trakcie międzynarodowego przewozu wykorzystuje regularny tygodniowy odpoczynek, musi pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu tego okresu. Czy zaświadczenie o działalności jest wtedy konieczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę przedsiębiorstwo handlowo-usługowe zajmujące się składem opału. Od niedawna wykonuję również transport. Posiadam jedną ciężarówkę o dmc powyżej 12 t z tachografem analogowym. Kierowca wsiada do ciężarówki ok. 8.00 rano i nim wyjedzie w trasę, średnio ok. 2 godziny przemieszcza się tylko po terenie bazy, czeka na załadunek lub rozładunek. Jego wykresówka przeciętnie wygląda tak: 1 min jazdy, 4 min przerwy, 16 min jazdy, 10 min przerwy i tak przez cały czas do momentu wyjazdu. Jak mam potem to traktować, robiąc analizę wykresówek i ewidencję czasu pracy? Czy mogę pierwsze 2 godziny zaznaczać jako „inną pracę”, mimo że na wykresówce widać jazdę? Czy to prawda, że w momencie gdy kierowca wjeżdża na bazę lub porusza się po niej, nie podlega rozporządzeniu nr 561/2006?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli kierowca jedzie tylko przez 3 godziny, a potem zrobi 9 godzin skróconego dziennego odpoczynku, to następnie może zacząć nowy 9-godzinny cykl prowadzenia pojazdu. Czy do odpoczynku tygodniowego kierowca może dodać zaległe godziny odpoczynku dziennego? Na przykład, jeśli kierowca ma do odebrania 5 godzin, to czy w piątek powinien zrobić 14 godzin odpoczynku (9 godz. + 5 godz.), a następnie doliczyć te godziny do odpoczynku tygodniowego wynoszącego 45 godzin? Wówczas byłoby to aż 59 godzin do odebrania (9 godz. + 5 godz. + 45 godz.).

czytaj więcej »

Pytanie: Do pracy w firmie transportowej zgłosił się kierowca. Niestety okazało się, że był skazany prawomocnym wyrokiem za jazdę po alkoholu. Czy można zatrudnić go na stanowisku kierowcy?

czytaj więcej »

Kierowca wykonujący pojedynczy przewóz osób za granicę może skorzystać z odstępstwa w odebraniu odpoczynku, pod warunkiem że jedzie w załodze, a nie, gdy w aucie jest kilku kierowców. To efekt sprostowania do rozporządzenia nr 1073/2009.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy ponownie orzekł, że kierowcom należą się ryczałty za nocleg i to bez względu na to, czy ponieśli dodatkowe koszty nocowania w trasie.

czytaj więcej »

Rząd we Francji ponownie zawiesił wprowadzenie opłat za drogi dla samochodów ciężarowych. Tym razem na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

GITD wszczyna zawieszone postępowania w sprawie nieopłacenia e-myta.Inspekcja chce zdążyć z rozpoznaniem spraw i nałożyć jak najwięcej kar na kierowców, zanim zmienią się przepisy ustawy o drogach publicznych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy nie chcą wypłacać ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu, jeśli spełni określone w nowych przepisach warunki techniczne. Proponują, aby kierowcom przysługiwała jedynie symboliczna dieta na korzystanie z toalet.

czytaj więcej »

Jeśli właściciel samochodu odmówi wskazania sprawcy wykroczenia drogowego na zdjęciu z fotoradaru, strażnik miejski ma prawo wnieść do sądu o ukaranie go. To efekt uchwały Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Norwegia chce wprowadzić zaostrzone przepisy i wysokie kary za nieuiszczenie opłaty drogowej dla kierowców ciężarówek z zagranicy. Zmiany mogą wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Kraje członkowskie będą miały wzajemny dostęp do informacji o kierowcach stwarzających zagrożenie na drodze. Chodzi o udostępnianie numerów rejestracyjnych pojazdów. Co z przepisami, które Polska wdrożyła jakiś czas temu?

czytaj więcej »

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek jawnych, komandytowych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prostsze. Przedsiębiorcy będą mogli załatwić większość spraw elektronicznie.

czytaj więcej »

Zaświadczenie potwierdzenia zapłaty podatku od auta osobowego pochodzącego z Unii Europejskiej będzie można wydrukować samemu.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego będą inaczej organizować regularny przewóz osób i nim zarządzać. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

czytaj więcej »

Pracownik, który pod rządami ustawy antykryzysowej przepracował w jednej firmie ponad 2 lata na umowie (lub kolejnych umowach) na czas określony, po upływie tego terminu ma być traktowany jakby miał umowę na stałe. Tak uznał Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

W prawie jazdy będą widniały wszystkie kategorie uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto jeśli prawo jazdy wydane w innym kraju UE straci ważność, będzie można je wymienić na polski dokument.

czytaj więcej »

Opłaty drogowe w Niemczech będą niższe dla samochodów ciężarowych o dmc ponad 12 ton. Zmiany wejdą w życie w 2015 roku.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w egzaminach na doradcę ADR. Będzie nowa baza pytań egzaminacyjnych oraz inna punktacja odpowiedzi. Niestety, egzaminy zdrożeją.

czytaj więcej »

Decyzja o cofnięciu licencji może doprowadzić do likwidacji firmy. Dlatego na wniosek przedsiębiorcy sąd powinien wstrzymać wykonanie tej decyzji do czasu wydania prawomocnego wyroku. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Nawet jeżeli sąd może sam sprawdzić, kto jest reprezentantem przedsiębiorstwa, to firma powinna zadbać o dostarczenie tych informacji. Tak wynika z postanowienia NSA.

czytaj więcej »

wiper-pixel