WYDANIE ONLINE

Karta kierowcy może przysparzać problemów nie tylko jej właścicielowi, ale także firmie transportowej. Jeśli kierowca nie dopilnuje terminu jej wymiany, zgubi ją, uszkodzi albo straci w inny sposób, nie może dalej wykonywać przewozów. Jeżeli to zrobi, nie tylko on zostanie ukarany. Kara grozi także przewoźnikowi, który dodatkowo będzie musiał szukać zastępcy, żeby nie tracić zleceń.

czytaj więcej »

Jeżeli zdarza się, że kierowcy pracują mniej niż 8 godzin, ponieważ nie ma dla nich zleceń, warto wprowadzić równoważny system czasu pracy. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze i sprawdzi się także, gdy towar sporadycznie przewozi się za granicę.

czytaj więcej »

Najwyższa Izba Kontroli źle oceniła system nadzoru nad ruchem drogowym. Sytuację ma poprawić włączenie ITD do Policji, ograniczenie uprawnień straży miejskiej oraz zmiana trybu karania za naruszenia ujawnione przez fotoradary.

czytaj więcej »

Kierowca będzie mógł znów zacząć jeździć wcześniej, niż wynika to z zakazu prowadzenia pojazdów, lecz pod pewnymi warunkami. Ponadto sprawca zapłaci mniej poszkodowanemu.

czytaj więcej »

ITD będzie miała obowiązek dostarczyć właścicielowi auta dowód w postaci zdjęcia zrobionego przez fotoradar w momencie popełniania naruszenia.

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie miała ograniczonego czasu kontroli. Ponadto będzie mogła wejść do firmy, gdy jest tam już inna inspekcja.

czytaj więcej »

Przewożący odpady będą musieli odpowiednio oznakować opakowania i pojemniki z pozostałościami. Ponadto podczas transportu odpady nie będą mogły mieszać się ze sobą.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. w Czechach będą obowiązywać wyższe stawki myta dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Zostanie również wprowadzona nowa taryfa opłat Euro 6 dla pojazdów o klasie emisji spalin Euro VI i EEV.

czytaj więcej »

Zagraniczni kierowcy samochodów osobowych, którzy zostaną przyłapani na jeździe po niemieckich autostradach bez ważnej winiety, będą musieli zapłacić karę w wysokości do 260 euro.

czytaj więcej »

Większość firm będzie musiała składać zeznanie CIT-8 drogą elektroniczną. Także płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą zobowiązani składać deklaracje i informacje podatkowe przez Internet.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, sprzedając nieruchomości niemieszkalne wykorzystywane do działalności firmy, będzie musiał zapłacić podatek. Nawet jeżeli nie były one wpisane do ewidencji środków trwałych.

czytaj więcej »

Autobus przewożący dzieci do szkoły musi być wyposażony w ogumione koło zapasowe i właściwie urządzony bagażnik niezależnie od długości trasy przewozu. Tak wynika z wyroku NSA.

czytaj więcej »

Każda kontrola drogowa, która zakończy się wykryciem naruszeń związanych z czasem pracy kierowców oraz obsługą tachografów, może w przyszłości przyczynić się do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w siedzibie przedsiębiorcy. Także wynik kontroli w firmie jest ważny. Jeśli będzie zły, organ ma prawo ponownie skontrolować przedsiębiorstwo, żeby sprawdzić, czy nastąpiła poprawa. W tekście wyjaśniamy, kiedy firma może spodziewać się kontroli oraz co powinna zrobić, żeby uniknąć kary.

czytaj więcej »

Firmy transportowe często decydują się na zatrudnienie obcokrajowców na stanowisku kierowców. Wymagania, które należy spełnić, różnią się w zależności od tego, czy przyszły pracownik jest z kraju unijnego, czy spoza UE. Warto je poznać, by uniknąć ewentualnych kar.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli kierowca wystartuje o 5.00, a o 7.00 rozpocznie dzienny odpoczynek wynoszący 9 godzin, to może potem zacząć nowy okres jazdy i prowadzić pojazd 9 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Współpracuję na stałe z firmą kurierską. W umowie o współpracy z przewoźnikami jest zapisane, że za każde zlecenie za pobraniem kierowca ma prawo odebrać kwotę maksymalną 10.000 zł. Mam sześć zleceń do jednego klienta po 9.000 zł, co daje całkowitą kwotę 54.000 zł. Dostawa ma odbyć się w całości, nie wolno jej dzielić. Czy mogę podjąć taki ładunek? Jeśli będzie 15 zleceń po 10.000 zł do różnych klientów (150.000 zł gotówki), czy takie kwoty można przewozić bez specjalnych zabezpieczeń? Czy nie powinny robić tego firmy zewnętrzne, które zajmują się konwojem gotówki?

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie przewozu przewróciły się farby w kubełkach i część z nich się pogięła. Na miejscu rozładunku wpisano w dokument przewozowy informacje o uszkodzeniu. Kierowca sądził, że szkody nie będzie, ponieważ kubełki nadal nadawały się do użycia. Jednak po 3 miesiącach przedsiębiorca dostał od spedycji notę obciążeniową na ponad 5.000 zł. Napisano w niej, że na tę kwotę składa się wartość zniszczonego towaru, koszty rozładunku oraz utylizacji. Przewoźnik nie dostał żadnego dokumentu, oprócz noty, ale spedycja i tak potrąciła mu pieniądze z jego faktur. Czy można jeszcze domagać się od nich zapłaty za te faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca zostawia samochód w bazie we wtorek. Jeśli wie, że w tym czasie mechanik będzie coś naprawiał w aucie, wyciąga kartę kierowcy z tachografu. Mechanik nie ma karty, a musi wjechać na kanał i potem z niego wyjechać. Ostatnio po wymianie klocków zrobił też krótką jazdę próbną. Czy kierowca dostanie za to karę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak mamy postąpić w sytuacji, gdy kierowca nie chce wykorzystać zaległego urlopu do 30 września? Czy możemy zmusić go do udania się na urlop? A czy pracownik może sam rozpocząć zaległy urlop, mimo że pracodawca się na to nie zgodził?

czytaj więcej »

Jeżeli firma transportowa nie dochowa należytej staranności w wyborze podwykonawcy, będzie odpowiadać za powstałą podczas transportu szkodę.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca zwolnił zarządzającego transportem, ma czas na znalezienie nowej osoby. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu utrata licencji.

czytaj więcej »

Przewoźnik ma obowiązek zgłosić nowy pojazd do licencji. Jednak nie jest to jednoznaczne z ubieganiem się o nowy wypis do tego auta. Swobodnie można korzystać z wypisów z pozostałych ciężarówek, pod warunkiem że ich liczba nie przekracza udokumentowanego zabezpieczenia finansowego.

czytaj więcej »

Ostateczny termin wypowiedzenia przez władze rosyjskie porozumienia związanego ze stosowaniem konwencji TIR został przesunięty na 28 lutego 2015 r.

czytaj więcej »

Autobusy nie będą musiały już mieć obowiązkowego do tej pory wyposażenia. Dodatkowo przepisy obejmą nowe dopuszczalne naciski osi pojazdów i zespołów pojazdów.

czytaj więcej »

Jeżeli właściciel pojazdu nie wskaże na wezwanie straży miejskiej kierowcy, który złamał przepisy, sprawa może trafić do sądu, który znajduje się bardzo daleko. Jednak jest wyjście z sytuacji.

czytaj więcej »

Kierowcy biorący udział w szkoleniu pozwalającym pozbyć się punktów karnych będą mogli z pierwszej ręki wysłuchać relacji o spowodowaniu śmiertelnego wypadku.

czytaj więcej »

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego od 1 stycznia będą wyższe niż obecnie o 140 zł w przypadku aut osobowych i 210 zł, jeśli chodzi o ciężarówki.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Natomiast od 2015 roku członkowie rad nadzorczych zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym.

czytaj więcej »

Straż miejska ma stracić wszystkie uprawnienia dotyczące urządzeń rejestrujących. Ponadto wpływy z kar nałożonych przy użyciu fotoradarów zostaną przeznaczone na budowę dróg.

czytaj więcej »

Pracodawcy nie zawsze będą zobowiązani kierować pracowników na wstępne badania lekarskie. Stanie się tak, jeśli umowa o pracę zostanie przedłużona lub nowa osoba przedstawi ważne orzeczenie lekarskie.

czytaj więcej »

wiper-pixel