WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje płaca minimalna w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie Niemiec. Czy będzie to dotyczyło także kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy?

czytaj więcej »

Przedstawiamy przeliczenie obowiązujących w 2015 roku wymiarów czasu pracy dla najbardziej popularnych okresów rozliczeniowych. Liczba dni pracy wynosi 252, a godzin − 2016.

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego podała ostateczne miejsca lokalizacji urządzeń służących do rejestrowania przejazdów na czerwonym świetle.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy mają więcej niż 24 punkty karne, nie mogą skorzystać z kursu redukującego ich liczbę. Problem w tym, że określa to rozporządzenie, a nie ustawa, na podstawie której zostało wydane.

czytaj więcej »

Firma transportowa zajmująca się przewozem towarów niebezpiecznych lub innymi czynnościami związanymi z tym przewozem musi złożyć roczne sprawozdanie do 28 lutego 2015 r.

czytaj więcej »

Przewoźnicy wykonujący przewozy osób zostaną ukarani, gdy naruszą nowe prawa pasażerów. Przewidziane kary sięgają wysokich kwot.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik może odpracować kilkugodzinne zwolnienie z pracy w celach prywatnych kilka dni wcześniej, zanim z niego skorzysta? Kierowca złożył wniosek 17 stycznia 2015 r. o trzygodzinne zwolnienie, które chce wykorzystać 21stycznia, i zaznaczył, że chce odpracować godzinę 17 stycznia i 2 godziny 20 stycznia. Czy to jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Nie można uzyskać licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu osób pojazdami o liczbie miejsc do 9. Zatem inspektorzy nie będą jej żądać przy kontroli. Mimo to warto mieć dokument potwierdzający międzynarodowy charakter przewozów.

czytaj więcej »

Tylko osoba fizyczna może zarządzać transportem w przedsiębiorstwie. Musi spełniać określone warunki, a w umowie dla niej należy zawrzeć odpowiednie zapisy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można ustalić limit za godziny nadliczbowe dla kierowcy? Czy może on podlegać kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałabym uzyskać kilka informacji dotyczących dokumentacji kierowców. Czy muszę trzymać ksero tarczek, jeżeli oryginały są u kierowcy? Czy wydruki z tachografu cyfrowego należy wykonywać co miesiąc i przechowywać w dokumentacji? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy zgłaszać sprzedaż pojazdu do organu licencyjnego?

czytaj więcej »

Pracownik ma prawo wglądu do jego dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Mimo że przepisy nie pozwalają mu kopiować tych dokumentów, to pracodawca może się na to zgodzić.

czytaj więcej »

Przyjęta przez UE ustawa o bardziej bezpiecznych i opływowych pojazdach wejdzie w życie 8 lat później, gdyż producenci potrzebują więcej czasu na ich zaprojektowanie.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. w Norwegii przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t muszą być wyposażone w zimowe opony.

czytaj więcej »

ITD nie może wykorzystać protokołu z przesłuchania zarządzającego transportem podejrzanego o popełnienie wykroczenia do ukarania przedsiębiorcy w odrębnym postępowaniu. Tak wynika z wyroku lubelskiego sądu.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca świadomie nie bierze udziału w postępowaniu przed sądem i nie korzysta z przysługujących mu uprawnień, nie może zarzucać sądowi, że nie wziął pod uwagę jego zeznań i wyjaśnień.

czytaj więcej »

Sejm odrzucił projekt Twojego Ruchu przewidujący odebranie straży miejskiej uprawnień do kontroli ruchu drogowego za pomocą fotoradarów. Jednak powstał kolejny projekt na ten temat.

czytaj więcej »

Kierowca nie może domagać się od pracodawcy ryczałtu za nocleg w kabinie, jeżeli pobierał dodatek do wynagrodzenia pokrywający wydatki związane z noclegiem za granicą. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

czytaj więcej »

Nie będzie trzeba uiszczać opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł za każdy używany samochód sprowadzony do Polski. Zwolnienie obejmie indywidualne osoby i właścicieli komisów.

czytaj więcej »

Spółkę jawną i komandytową będzie można założyć, nie wychodząc z domu. Sejm przegłosował zmiany w Kodeksie spółek handlowych.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty składek ubezpieczeniowych potrącanych z wynagrodzenia pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel