WYDANIE ONLINE

Pytanie: Chcielibyśmy w umowach o pracę wprowadzić zakaz podejmowania przez kierowców dodatkowego zatrudnienia bez naszej pisemnej zgody. Jak należy to sformułować, aby takie ustalenie było ważne?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowcy zmieniają się na terenie Niemiec. Na przykład jeden z nich kończy pracę na parkingu, gdzie czeka na niego inny kierowca. Wpisuje on koniec zmiany i robi wydruk z tachografu, a potem jedzie do domu. Za dwa tygodnie ten kierowca będzie zmieniał kogoś innego. Czy przy włożeniu karty musi wpisać dyżur, a następnie odpoczynek do momentu wyjazdu? Czy musi mieć udokumentowany ten okres, kiedy wracał busem i czas odpoczynku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podczas kontroli ITD w firmie trzeba przedstawić inspektorom zaświadczenia o działalności wystawiane kierowcom za czas postoju? Jeśli tak, to jak długo należy przechowywać takie  zaświadczenia?

czytaj więcej »

Niemieckie przepisy nakazują wypłacać zagranicznym kierowcom 8,50 euro za godzinę. Jednak obowiązek ten dotyczy jedynie kierowców pracujących na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

czytaj więcej »

Jeżeli dochody firmy transportowej spadły na skutek rosyjskiego embarga, przedsiębiorca może dostać dofinansowanie np. na wypłaty dla kierowców.

czytaj więcej »

Od 2 marca 2015 r. dojdzie nowe odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Ponadto wreszcie zostanie ujednolicona kwestia kontroli wpisów manualnych na kartę kierowcy lub odręcznych na wykresówkę.

czytaj więcej »

Inspekcja transportu drogowego uruchomiła mobilną stację kontroli pojazdów. Dzięki temu ma się zmniejszyć liczba niesprawnych pojazdów na drogach.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca będzie ryzykował i jeździł bez uprawnień, może nawet dostać zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli go zlekceważy, może trafić do więzienia.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad nowym wykazem dróg. Zwiększy się długość dróg krajowych oraz wojewódzkich, po których będą mogły jeździć ciężarówki.

czytaj więcej »

Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej będą mieli prawo wnieść skargę na przewoźników autobusów i autokarów, jeśli ci naruszą ich prawa.

czytaj więcej »

Jeżeli inspektorat transportu drogowego w apelacji od wyroku nie zawrze zarzutów wobec winnego, nie zostanie on surowiej ukarany. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

czytaj więcej »

Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie także za próbę zapobiegnięcia większym szkodom, a nie tylko za sam wypadek. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.

czytaj więcej »

Kolejny projekt zmian w prawie drogowym przewiduje, że stacjonarne fotoradary będą należały tylko do ITD, a przenośne do Policji. Jednak najważniejsze jest to, że za naruszenia będzie karany właściciel auta, a mandaty znacznie wzrosną.

czytaj więcej »

Opóźnienie w dostarczeniu powtórnego awiza nie ma wpływu na datę doręczenia przesyłki. Tak orzekł WSA w Gliwicach.

czytaj więcej »

wiper-pixel