ZNAMY STAWKI OPŁAT DROGOWYCH NA WĘGRZECH

Od 1 lipca 2013 r. na terytorium Węgier zostanie wprowadzony elektroniczny system pobierania opłaty drogowej (UD), proporcjonalnej do przejechanej odległości, który będzie obowiązywał na wyznaczonych odcinkach węgierskich dróg.

ZMIENIŁY SIĘ ZASADY WPISÓW DO KART POJAZDÓW

Wpis parametrów technicznych do karty pojazdu będzie odbywał się na podstawie innych dokumentów niż do tej pory. Tak przewiduje nowe rozporządzenie Ministerstwa Transportu.

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu powinno być w formie papierowej

Pytanie: Czy podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego można okazać zaświadczenia o działalności kierowców, potwierdzające fakt odbywania przez nich odpoczynków tygodniowych, w formie elektronicznej?

Zaświadczenie o działalności należy wypełnić zgodnie z prawdą

Pytanie: Kierowca odbywa odpoczynek tygodniowy w miejscu zamieszkania położonym w innej miejscowości niż siedziba firmy. Przed wyjazdem otrzymuje zaświadczenie o działalności wysłane w formie elektronicznej. Czy właściwe jest wpisanie w polu nr 20 nazwy miejscowości, w której mieści się siedziba firmy, a w polu 22 − miejsca zamieszkania kierowcy?

Zaświadczenia o nieprowadzeniu nie wystawia się za okresy jazdy drugim pojazdem

Kierowca ma obowiązek udokumentować aktywność z okresu 28 dni wstecz. Jednak wymóg ten nie dotyczy aktywności pojazdu, lecz aktywności kierowcy.

WYKROCZENIA DROGOWE BĘDĄ KRÓCEJ ROZSTRZYGANE

Postępowania sądowe w sprawach o wykroczenia zarejestrowane fotoradarem i naruszenia ustawy o transporcie drogowym będą szybciej przeprowadzane. Stanie się tak dzięki zmianie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Świadczenia za delegację należą się zleceniobiorcy

Pytanie: Proszę o informację, czy kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia przysługuje dieta za czas podróży krajowej i zagranicznej.

Przewoźnik przegrany w przetargu nie może się poskarżyć do prokuratury

Firma transportowa, która nie uzyskała zamówienia podczas przetargu w wyniku oszustwa, nie może uzyskać status pokrzywdzonego.

Przewóz w załodze nie zostaje przerwany po zmianie pojazdu ani kierowcy

Praca w załodze kilkuosobowej nie zostaje przerwana, gdy dwóch kierowców zmienia pojazd. A co w sytuacji, gdy jeden z kierowców zostaje zamieniony innym?