ZNAMY OPŁATY ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA I LICENCJI

Wraz z wprowadzeniem nowych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów od 15 sierpnia zaczną obowiązywać również nowe stawki opłat za ich wydawanie.

WAŻENIE POJAZDÓW BĘDZIE PRZEBIEGAĆ KORZYSTNIEJ DLA PRZEWOŹNIKÓW

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał wytyczne dotyczące kontroli masy i nacisków osi pojazdów. Jeżeli okaże się, że kara dla przewoźnika będzie dużo wyższa po odjęciu błędów pomiarowych, nie należy uwzględniać tego ważenia.

W zaświadczeniu o nieprowadzeniu trzeba wpisać datę prawdziwego rozpoczęcia pracy

Zdarza się, że kierowca najpierw podpisuje z firmą transportową umowę zlecenia, a dopiero potem umowę o pracę. Jako datę rozpoczęcia pracy do zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdów najlepiej wpisać datę wykonania pierwszego przewozu.

Uprawnienia wspólników spółki prawa handlowego nie zwalniają od uzyskania licencji wystawionej na firmę

Spółka prawa handlowego, która chce zajmować się przewozem osób, musi posiadać własne uprawnienia transportowe. Nie może posługiwać się zezwoleniem czy licencją jednego ze wspólników.

UBEZPIECZENIE LEASINGU MOŻE BYĆ ZWOLNIONE Z VAT

Ministerstwo finansów uznało, że leasing oraz ubezpieczenie leasingowanej rzeczy to odrębne usługi. W takiej sytuacji ubezpieczenie nie powinno być opodatkowane. Jednak aby skorzystać z tego przywileju, trzeba dokładnie sprawdzić, na ile te usługi są ze sobą powiązane.

Pojazd specjalny, będący pojazdem samochodowym, podlega obowiązkowi opłaty elektronicznej

Pytanie: Czy pojazd specjalny(przeznaczenie: pompa do betonu,masa własna 27,5 t), który porusza się po drogach płatnych objętych systemem viaTOLL, musi być wyposażony w urządzenie viaBOX?

PKD nie ma znaczenia przy określaniu rodzaju przewozu

Zdarza się, że trudno ocenić, jakiego typu przewóz jest wykonywany. Na przykład gdy firma prowadzi przewozy na potrzeby własne, ma wpisany kod PKD przewidziany dla transportu drogowego, a wykonuje przewóz prywatny.

OPŁATY DROGOWE NA BIAŁORUSI DOPIERO ZACZĘŁY OBOWIĄZYWAĆ

Wprowadzenie elektronicznych opłat drogowych za przejazd po drogach na Białorusi przesunęło się o miesiąc. Stawki wynoszą od 0,04 do 0,12 euro za kilometr.