Zaświadczenie o niekaralności kierowcy nie traci ważności

Pytanie: Czy kierowcy zatrudnieni w firmie muszą co pół roku aktualizować zaświadczenia o niekaralności? Czy mogą sami napisać oświadczenia, że nie są karani?

Zapewnienie kierowcy bezpłatnego noclegu zwalnia z wypłaty ryczałtu

Udostępnienie kierowcy pojazdu wyposażonego w osobną kabinę sypialną może być kwalifikowane jako zapewnienie bezpłatnego noclegu. Zwalnia to pracodawcę z obowiązku wypłacania ryczałtu. Jeśli będzie chciał, może rekompensować kierowcy niewielkie koszty związane z noclegiem.

Za nocleg odebrany w dzień przysługuje ryczałt

Nie ma znaczenia, w jakiej porze dnia kierowca odebrał nocleg. Gdy podróżuje w nocy, a śpi w dzień, to wtedy również należy mu się ryczałt.

Wymiar czasu pracy kierowcy-małżonka zależy od sposobu zatrudnienia

Mąż właścicielki firmy transportowej może wykonywać przewozy na jej rzecz, pod warunkiem że łączy ich wspólnota majątkowa. Od tego również zależy wymiar jego czasu pracy.

Współpraca z podwykonawcą zależy od tego, czy ma licencję transportową

Pytanie: Jak wygląda możliwość zatrudnienia podwykonawcy do przewozu krajowego i międzynarodowego? Jakie wymagania prawne powinna spełniać taka osoba? Czy podwykonawca może korzystać z czyjegoś certyfikatu lub licencji?

W TRAKCIE ODPOCZYNKU NIE MOŻNA JEŹDZIĆ Z OTWARTYM TACHOGRAFEM

Kierowca ma prawo na chwilę wyjąć wykresówkę z tachografu, aby obliczyć, jak długo może jeszcze prowadzić pojazd. Jednak po otwarciu tachografu nie może podjeżdżać pojazdem podczas wykonywania odpoczynku.

SYSTEM POBORU OPŁAT NA AUTOSTRADACH MA BYĆ UJEDNOLICONY

Ministerstwo transportu chce wprowadzić wspólny elektroniczny system poboru opłat drogowych na wszystkich autostradach. Jednak nie da się wprowadzić wspólnego cennika, można jedynie ujednolicić sposób płatności.

Ryczałt przysługuje za prawdziwą liczbę noclegów

Pytanie: Kierowca ciężarówki przebywał 10 dni za granicą, w druku polecenia służbowego wpisał 3 dni noclegu. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić mu ryczałt za tyle noclegów, ile podał? Czy należy to skorygować i wypłacić za 9 noclegów? Jeśli pracownik dostanie należność za 3 noce, czy może domagać się w sądzie zapłaty za resztę, czyli 6 noclegów?