Środki spożywcze należy przewozić w odpowiednich warunkach czystości

Pytanie: Chcę przewieźć wywrotką towar do produkcji żelatyny luzem. Przed załadunkiem skrzynia ładunkowa zostanie wyłożona grubą folią, zgodnie z instrukcją załadowcy. Jednak polskie służby weterynaryjne odrzuciły mój wniosek o rejestrację tej działalności, twierdząc że takiego towaru nie można przewozić luzem. Czy weterynarz ma prawo odmówić i nie zarejestrować podmiotu w rejestrze uprawnionych do danej czynności?

ZEZWOLENIA ROSJA OGÓLNE SĄ WYDAWANE WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Na pierwsze pięć pojazdów można uzyskać łącznie 15 zezwoleń, a na każdy następny – jedno. Aby otrzymać następne zezwolenie, trzeba zwrócić te już wykorzystane.

Zawieranie umów zlecenia z kierowcami – kiedy można zaoszczędzić

Czy opłaca się zawierać umowy zlecenia z kierowcami? Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że tak. Jednak nie zawsze jest to takie korzystne. Musi być spełniony szereg warunków, żeby zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia było naprawdę opłacalne. Ponadto trzeba uważać, formułując taką umowę, aby nie podpaść Państwowej Inspekcji Pracy.

Zaświadczenie o działalności nie musi uwzględniać wolnych dni

Zaświadczenie o nieprowadzeniu powinno dokumentować każdą aktywność oddzielnie.  Jednak jeżeli kierowca przez dłuższy okres nie prowadził, tylko pracował w innym charakterze, można wystawić mu zaświadczenie o działalności, które nie będzie uwzględniało wolnych dni.

ZAPŁACIMY ZA PRZEJAZD KOLEJNYMI ODCINKAMI DRÓG

Przypominamy, że od 31października 2013 r. następne odcinki dróg zostaną objęte elektronicznym systemem opłat. Drugie rozszerzenie nastąpi 1 grudnia 2013 r.

ZA ROK ZAPŁACIMY WIĘKSZY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Minister finansów określił nowe stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok. Będą nieco wyższe niż obowiązujące w tym roku.

Współpraca pomiędzy podwykonawcami − jak odróżnić spedytora od przewoźnika?

Zarówno nazwy firm działających w branży transportowej, jak i tytuły nadawane umowom zawieranym z podwykonawcami, często są mylące. Na pierwszy rzut oka błędnie wskazują, że mamy do czynienia ze spedytorem i tzw. zleceniem spedycyjnym, a nie z przewoźnikiem i umową przewozu, regulującą znacznie węższy zakres usług niż typowa spedycja.

WARTOŚĆ REZYDUALNA POJAZDU ZALEŻY OD JEGO STANU

Na wartość rezydualną samochodu pracuje się już od momentu jego nabycia. Im będzie wyższa, tym mniejsza utrata wartości pojazdu w czasie, a tym samym niższe koszty finansowania pozyskania pojazdu do firmy. Wartość rezydualna samochodu to spodziewana cena, po której zostanie sprzedany pojazd po okresie eksploatacji. Należy dążyć do jej zmaksymalizowania niezależnie czy pojazdy są własnością przedsiębiorstwa, czy wynajmowane od firmy zewnętrznej.

Warto analizować dokumentację czasu pracy kierowców

Przedsiębiorca nie ma obowiązku szczegółowej analizy danych dotyczących czasu pracy kierowców. Musi tylko je regularnie pobierać i przechowywać. Jednak warto wiedzieć, jak pracują kierowcy, żeby zapobiegać naruszeniom.