ZA BŁĘDNE WSKAZANIE KIEROWCY GROZI NAWET WIĘZIENIE

Zdjęcia zrobione przez fotoradar nie są już wysyłane do właścicieli pojazdów. Popełnienie wykroczenia mogą udowodnić dopiero w sądzie. Jeśli okaże się, że wskazali złą osobę na zdjęciu, zostaną srodze ukarani.

WŁAŚCICIEL POJAZDU BĘDZIE WINNY ZA BRAK OPŁATY DROGOWEJ

Odpowiedzialność za nieuiszczenie elektronicznej opłaty drogowej będzie ponosił przede wszystkim właściciel pojazdu. Ponadto kara będzie mogła zostać nałożona raz na dobę. Takie m.in. zmiany przewiduje Sejm w systemie viaTOLL.

WZROSNĄ SKŁADKI DO ZUS W 2014 ROKU

Od 1 stycznia 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wyniesie 504 zł. Zmieni się również minimalna podstawa składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym.

WYŻSZE STAWKI VAT NADAL BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ

Podwyższone stawki podatku będą funkcjonować co najmniej do końca 2016 roku. Ma to służyć ochronie budżetu państwa.

Wypłacanie diet ryczałtem nie jest możliwe

Pytanie: Czy zwrot kosztów za zagraniczne podróże służbowe można wypłacić w formie ryczałtu i w wysokości zależnej od państwa, do którego jedzie kierowca?

WOLNA SOBOTA MA BYĆ REKOMPENSOWANA TAK JAK NIEDZIELA

Resort pracy planuje, żeby można było wypłacać dodatek do wynagrodzenia w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracodawcy już od dawna chcą tej zmiany.

SĄ SZANSE NA LEPSZE WARUNKI ZATRUDNIENIA

Szykują się korzystne zmiany dla pracowników. Ma być promowane zatrudnienie na czas nieokreślony i ograniczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.