ZNAMY WYMIARY CZASU PRACY NA 2014 ROK

Aby ustalić czas pracy w 2014 roku, trzeba najpierw wiedzieć, ile godzin pracy i dni pracy wolno zaplanować w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Podajemy wymiary czasu pracy dla miesięcznych i dłuższych okresów rozliczeniowych.

ZMIANY W RESORCIE TRANSPORTU

Premier Donald Tusk przeprowadził rekonstrukcję rządu. Nowym ministrem transportu została Elżbieta Bieńkowska. Sławomir Nowak podał się do dymisji 15 listopada.

ZMIANA PRZEPISÓW NIE ZWALNIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA

Przedsiębiorca może uniknąć kary tylko wtedy, gdy wykaże, że nie miał wpływu na powstanie naruszenia. Jednak nie dotyczy to zmian w prawie. Tak orzekł WSA w Kielcach.

ZAKAZ KARANIA KIEROWCÓW PODCZAS KONTROLI W FIRMIE

Główny Inspektor Transportu Drogowego uznał, że nie można karać kierowców za naruszenia przepisów o czasie jazdy, obowiązkowych przerwach i odpoczynku stwierdzone podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. Jednak to dopiero projekt.

Wynagrodzenie za urlop oblicza się, biorąc pod uwagę zmienne składniki wynagrodzenia z 3 miesięcy

Pytanie: Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop kierowcy w październiku?

Tylko pod pewnym warunkiem można zatrudnić kierowcę na zlecenie przy przewozach na potrzeby własne

Podmiot wykonujący przewóz na potrzeby własne może zatrudniać kierowców na umowy cywilnoprawne, tylko gdy ma licencję na transport drogowy lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.