Zezwolenie kategorii VI uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami określonymi dla kategorii V

Mając zezwolenie kat. VI, nie trzeba już uzyskiwać zezwolenia kategorii V. Nie oznacza to jednak, że wolno jeździć pojazdami określonymi w kat. VI po drogach określonych w kat. V.

Zatrudniając poniżej 20 pracowników, nie trzeba tworzyć regulaminu pracy

Pytanie: Zatrudniamy 10 kierowców. Chcemy zastosować ustalenia dotyczące: norm czasu pracy, indywidualnych rozkładów czasu pracy, ruchomych dodatkowych dni wolnych, dopuszczalnej liczby nadgodzin, zasad zaliczania przerw i dyżurów do czasu pracy, pory nocnej, godzin niedzieli, zasad ustalania ryczałtów za nadgodziny i zaliczek za dyżury, zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych itp. Nie jesteśmy obowiązani do wprowadzenia regulaminu. Czy możemy wprowadzić i stosować regulamin pracy i wynagradzania? Czy taki regulamin może być w jednym spójnym dokumencie? Czy możemy takie uregulowania wprowadzić obwieszczeniem? Czy wystarczy oświadczenie o zapoznaniu się z obwieszczeniem pracownika, czy należy mu przekazać obwieszczenie na piśmie?

Samozatrudniony kierowca może wykonywać własny przewóz

Kierowca mający własną działalność może wykonywać przewóz na potrzeby własne. Taki przewóz także podlega ustawie o czasie pracy kierowców.

Przy holowaniu pojazdów z zagranicy nie są potrzebne uprawnienia transportowe

Pytanie: Posiadam holownik pomocy drogowej − samochód 4-osiowy z widłami do holowania tirów i autobusów. Mam licencję na krajowy transport rzeczy. Czy w związku z tym mogę ściągnąć pojazd z Niemiec lub Holandii? Jakie dokumenty powinienem mieć, przekraczając granicę? Jakich dokumentów mogą żądać ode mnie służby z innych krajów? Podkreślam, że jadę tylko po uszkodzony pojazd lub właśnie go holuję.

Odpoczynek w trasie – zaświadczenie wystawione później

Po powrocie kierowcy z trasy sporządzony przez niego wydruk należy uzupełnić, wręczając mu zaświadczenie o działalności. Data na zaświadczeniu nie może być fałszywa.

Należności za delegację dla załogi rozlicza się tak samo

Pytanie: Miesiąc temu zatrudniliśmy kierowcę. Przejechał cztery razy na trasie międzynarodowej i raz na trasie krajowej. Podróż nowego kierowcy odbywała się w obecności kierowcy pracującego wiele lat w firmie, czyli w podwójnej obsadzie. Ponieważ zbliża się koniec miesiąca, muszę rozliczyć obu kierowców. Jak mam to zrobić? Jak wygląda rozliczenie diet i ryczałtów?

Można oddelegować kierowcę do pracy w innej firmie

Pytanie: Jestem właścicielem dwóch firm transportowych. Jedna jest zarejestrowana na osobę fizyczną i posiada licencję na krajowy transport drogowy. Druga to spółka z o.o. i posiada licencję międzynarodową. Czy istnieje możliwość użyczania kierowców z pierwszej firmy do spółki z o.o.? Jeżeli tak, to na podstawie jakiej umowy mogę to zrobić?

Kierowca-przedsiębiorca musi przestrzegać limitów czasu pracy                                                         

Kierowca prowadzący własną działalność gospodarczą jest wyjątkowo narażony na przeciążenie pracą. Ustawa o czasie pracy kierowców pilnuje, by do tego nie doszło.

ZMIANY W BADANIACH LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW

Zmieni się tryb przeprowadzania badań oraz będą nowe stawki opłat za ich wykonanie.