Zatrzymanie do kontroli przez straż miejską tylko w jednym przypadku

Pytanie: W jakich sytuacjach może zatrzymać straż miejska i nałożyć mandat?

ZAKAZ JAZDY CIĘŻARÓWEK PO LEWYM PASIE W AUSTRII

Pojazdy o DMC powyżej 7,5 t nie będą mogły jeździć po lewym pasie na niektórych odcinkach austriackich dróg ekspresowych i autostrad.

Za transport rachunek wystawia tylko przewoźnik

Pytanie: Zatrudniam kierowców prowadzących własną działalność. Czy transport może odbywać się na ich rzecz, tzn. czy będą wystawiać rachunki za wykonaną usługę transportową?

WZROST PENSJI – DROŻSZY MANDAT

Kwoty mandatów z fotoradarów będą zależały od średniej krajowej. Ponadto gminy utracą dochody z tych urządzeń.

WIELKA BRYTANIA − NOWY PODATEK DROGOWY

Od 1 kwietnia 2014 r. wszystkie brytyjskie autostrady będą płatne. Nowa opłata elektroniczna nazywa się HGV LEVY.

WĄTPLIWOŚCI ZUS CO DO STANU ZDROWIA KIEROWCY TO ZA MAŁO

Aby wysłać kierowcę na badania lekarskie, nie wystarczy podejrzenie, że jego stan zdrowia nie pozwoli mu prowadzić pojazdu. Tak orzekł krakowski sąd.

TYLKO WARSZAWSKI SĄD ROZPOZNAJE SKARGI NA DECYZJE GITD

Chodzi o skargi na decyzje dotyczące grzywien nałożonych na podstawie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Tak postanowił NSA.

Tygodniowy odpoczynek należy rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych

Pytanie: We wtorek kierowca rozpocznie odpoczynek tygodniowy, a w trasę ruszy w piątek rano. Kiedy musi rozpocząć kolejny odpoczynek tygodniowy − przed kolejnym piątkiem czy w następny weekend? Od kiedy liczy się następnych 6 okresów? Do czego będzie zaliczał się odpoczynek w pierwszy weekend zaraz po wyruszeniu w trasę?