Złamanie zakazu ruchu w Niemczech będzie więcej kosztować

Od 1 maja 2014 r. za jazdę w niedziele i święta po terytorium Niemiec kierowca zapłaci więcej niż obecnie.

Zleceniobiorca dostanie minimum 10 zł za godzinę pracy

Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na podstawie tzw. umów śmieciowych.

Zatrzymanie prawa jazdy za zaleganie z opłatą alimentów jest możliwe

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które zezwalają na zatrzymanie prawa jazdy niepłacącym alimenty, są zgodne z konstytucją.

Właściciel auta musi wskazać sprawcę wykroczenia drogowego

Jeśli tego nie zrobi, zostanie ukarany grzywną, co jest zgodne z konstytucją. Kara ta nie jest wcale za ostra. Taki wyrok wydał trybunał.

Wzrosły emerytury i renty

Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent.

Wykroczenia drogowe i naruszenia ustawy o transporcie będą szybciej rozpatrywane

Sejm przegłosował zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Głównym celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia.

Wyjątkowa sytuacja uchroni przewoźnika przed karą

Tak będzie, gdy nagle zachoruje kierowca pracujący na postawie umowy o pracę i zastąpi go zleceniobiorca przy wykonywaniu przewozu na potrzeby własne. Taki wyrok wydał NSA.

Transport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie ograniczony

Nowe regulacje przewidują zwiększenie ilości przetwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zostanie także ograniczony jego transport.

Szybciej założymy firmę

Przyszli przedsiębiorcy nie będą już tracić czasu. NIP i REGON będą nadawane w momencie zgłoszenia wniosku o rejestrację firmy.

Składki od umowy zlecenia będą płacone od minimum 1.680 zł

Projekt zmian zakłada inne oskładkowanie umów zlecenia. Ponadto obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym będą także podlegali członkowie rad nadzorczych.