Zaliczka na podróż za granicę może być w różnych walutach

Pracownik przejeżdżający przez kilka państw w delegacji zagranicznej może otrzymać na wydatki zaliczkę w różnych walutach.

W zaświadczeniu o nieprowadzeniu pojazdu można wybrać tylko jedną opcję

Pytanie: Czy można wystawić jedno zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, w którym zaznaczymy, że kierowca miał czas wolny zamiast dwóch – w jednym zaznaczając „inną pracę”, a w drugim „odpoczynek”?

System eCall zmniejszy liczbę ofiar wypadków

Elektroniczny system powiadamiania o wypadku docelowo będzie obowiązkowy dla kierowców wszystkich pojazdów.

Przy wywozie odpadów najważniejsza jest higiena

Pojazdy, które transportują odpady, muszą spełnić wysokie wymagania.Przede wszystkim należy dbać o ich stan sanitarny.

Przewoźnik odpowiada za gapiostwo kierowcy

Aby uniknąć kary za brak zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, nie wystarczy stwierdzić, że dokument został wystawiony, a kierowca go ze sobą nie zabrał. Tak orzekł NSA.

Przewoźnik bankrut nie musi płacić kary od ITD

Gdy nie wygląda na to, żeby sytuacja życiowa ukaranego może się poprawić, nałożona kara powinna zostać umorzona. Taki wniosek wynika z wyroku WSA w Łodzi.

Przerwę śniadaniową wlicza się do czasu pracy kierowcy

Do czasu pracy kierowcy zalicza się 15-minutową przerwę w pracy. Pracodawca ma obowiązek jej udzielić, jeżeli kierowca pracował w danym dniu co najmniej 6 godzin.