Łatwiej będzie opłacić przejazd z dołu

Przewoźnicy nie będą musieli mieć tak wysokiego zabezpieczenia w razie nieopłacenia faktur za wykonany przejazd. Dzięki temu chętniej powinni korzystać z trybu post-pay, który jest dla nich korzystniejszy.

Zawiezienie kolegi na delegację to także praca

Pytanie: Dwóch pracowników wyjeżdża w podróż służbową prywatnym samochodem jednego z nich. Czy czas przejazdu pracownika kierującego, przypadający poza normalnymi godzinami jego pracy jest wliczany do czasu pracy? Jak liczyć jego czas pracy, jeśli samochód byłby służbowy?

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu nie może być wypełnione ręcznie

Nawet jeśli na wypełnionym komputerowo zaświadczeniu zaznaczymy długopisem tylko powód nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę, ITD nie uzna tego druku.

Za złą obsługę pasażerów przewidziano kary

Zarówno przewoźnik, jak i zarządca dworca mogą zostać surowo ukarani, gdy naruszą prawa pasażera w przewozach regularnych.

Za nocleg w ciężarówce należy się ryczałt

Zapewnienie kierowcy miejsca do spania w kabinie auta nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem bezpłatnego noclegu. Firma powinna więc pokryć koszty nocowania. Tak uchwalił Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie.

Za nieodpowiednie posługiwanie się przełącznikiem tachografu odpowie także zarządzający transportem

Pytanie: Nasza firma zatrudniła nowego kierowcę, który został przeszkolony w zakresie posługiwania się znacznikami tachografu. Pomimo tego zdarzyło się, że przerwę w prowadzeniu oznaczył jako gotowość. Ponadto podczas przerwy na minutę tachograf przełączył się na gotowość, ponieważ kierowca przekręcił kluczyk w stacyjce, aby zobaczyć, która jest godzina. Czy firma zostanie ukarana mandatem ITD w razie kontroli? Czy oświadczenie kierowcy dotyczące tych zdarzeń pomoże uniknąć mandatu, jeżeli przerwy odbyły się zgodnie z przepisami, ale zostały źle udokumentowane w tachografie?

Warto przechowywać zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu

Pytanie: Jak długo należy przechowywać wykresówki, dane z cyfrowych tachografów oraz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu?

W nocy kierowcy pojadą wolniej

Prędkość w terenie zabudowanym ma zostać ujednolicona do 50 km/h w ciągu całej doby.