Zła sytuacja materialna uzasadnia umorzenie grzywny

GITD musi dokładnie rozważyć sytuację osobistą i materialną przedsiębiorcy wnoszącego o umorzenie kary. Nie może twierdzić, że nie wolno jej umorzyć, ponieważ jest konsekwencją naruszenia przepisów transportowych. Tak wynika z wyroku WSA w Lublinie.

Za pracę w sobotę będzie należało się wynagrodzenie

Jeśli firma nie będzie mogła udzielić pracownikowi wolnego w zamian za pracę w sobotę, będzie mu przysługiwał dodatek za każdą godzinę przepracowaną w tym dniu.

Wykrycie przez ITD na drodze niesczytania danych z tachografu grozi karą

Pytanie: Samochód mojej firmy został zatrzymany do kontroli na drodze przez ITD. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń czasu pracy, lecz inspektor znalazł wykroczenie polegające na niesczytaniu danych z tachografu przez 5 dni i wpisał to do raportu naruszeń. Czy możliwe jest nałożenie kary administracyjnej w trakcie kontroli na drodze za to przewinienie, czy tylko podczas kontroli w firmie? Czy można w jakiś sposób wyjaśnić powód niesczytania danych z tachografu w ustawowym terminie?

Ważenie pojazdów – jakie problemy czekają przewoźnika

Przewoźnicy bardzo często dostają wysokie kary za przekroczenie nacisków osi podczas ważenia pojazdów. Jednak nie zawsze są temu winni, szczególnie że czasem nie mogą zweryfikować wszystkich parametrów przed rozpoczęciem przewozu. Obecne przepisy dotyczące ważenia pojazdów są bardzo rygorystyczne i nie przystają do nowoczesnej rzeczywistości transportowej. Jak uniknąć problemów? O tym piszemy poniżej.

ViaTOLL – odpowiedzialność spadnie na przewoźnika

Prezydent 18 września 2014 r. podpisał ustawę wprowadzającą zmiany dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL. Wprawdzie wejdzie ona w życie najprawdopodobniej na początku 2015 roku, jednak już teraz warto przygotować się do nowych zasad. Tym bardziej że zmiany są naprawdę duże i niestety niekorzystne dla właścicieli firm transportowych.

Ubezpieczyciel nie będzie mógł wypłacić niższego odszkodowania

Mają zostać wprowadzone jednolite standardy likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki temu poszkodowani kierowcy będą dobrze i równo traktowani.

Przewoźnik musi przekazywać nadal te same dane do organu

Mając zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencję lub zezwolenie na przewóz osób, trzeba podać organowi wydającemu te uprawnienia informacji, których zażąda.

Przejazd ciągnikiem do serwisu – trzeba przestrzegać czasu pracy

Nawet jeśli ciągnik nie jest jeszcze naszą własnością i tylko chcemy sprawdzić w warsztacie, czy jest sprawny, to przejazd w tym celu również podlega przepisom rozporządzenia nr 561/2006.

Pracując przy konserwacji wodociągów, nie trzeba używać wykresówek

Pytanie: Jestem kierowcą w Przedsiębiorstwie Miejskich Wodociągów. Pracuję w podstawowym systemie czasu pracy (8 godzin) i nie przekraczam ani czasu jazdy, ani czasu pracy. Czy, wykonując pracę kierowcy dla potrzeb miasta, obowiązuje mnie używanie tachografu?

Podczas przewozu rzeczy konieczny jest dokument dotyczący towaru

Pytanie: Czy kierowca musi mieć przy sobie dokument potwierdzający wagę przewożonego ładunku? Dodam, że jest to transport wykonywany na potrzeby własne, a ładunkiem są artykuły spożywcze przewożone na paletach w kontenerze izotermicznym. Policja podczas kontroli żądała takiego dokumentu, jednak nie wystawiła mandatu za jego brak.