Nie zostawiajmy wykresówki w tachografie na czas odpoczynku

Gdy kierowca w trakcie międzynarodowego przewozu wykorzystuje regularny tygodniowy odpoczynek, musi pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu tego okresu. Czy zaświadczenie o działalności jest wtedy konieczne?

Jeśli kierowca jest na wypowiedzeniu, nie trzeba trzymać w jego aktach osobowych skierowania na urlop

Skierowanie na urlop w okresie wypowiedzenia oraz karta urlopowa nie muszą być przechowywane w aktach osobowych. Można je dołączyć do ewidencji czasu pracy kierowcy.

Druga decyzja administracyjna na zarządzającego – trzeba zatrudnić nową osobę

Jeśli w ciągu 2 lat zarządzający transportem zostanie ukarany dwa razy za poważne naruszenia przepisów transportowych, straci dobrą reputację. Czy w takiej sytuacji firma automatycznie utraci licencję?

Łatwiej zapłacimy akcyzę od sprowadzonych samochodów

Zaświadczenie potwierdzenia zapłaty podatku od auta osobowego pochodzącego z Unii Europejskiej będzie można wydrukować samemu.

Zapłacimy mniej za przejazd po Niemczech

Opłaty drogowe w Niemczech będą niższe dla samochodów ciężarowych o dmc ponad 12 ton. Zmiany wejdą w życie w 2015 roku.

Utrata dobrej reputacji − Komisja Europejska wyjaśniła, za które naruszenia grozi

Ani przedsiębiorca, ani zarządzający transportem nie chcą sytuacji, która spowoduje, że utracą dobrą reputację. Konsekwencje tego są bardzo poważne. Załącznik nr IV do rozporządzenia nr 1071/2009 określa najpoważniejsze naruszenia, za które można stracić reputację. Problem jednak w tym, że odbiegają one od tego, co zawiera rozporządzenie nr 561/2006. W tekście wyjaśniamy, jak należy je rozumieć.

Spółkę jawną i komandytową będzie można założyć przez Internet

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek jawnych, komandytowych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prostsze. Przedsiębiorcy będą mogli załatwić większość spraw elektronicznie.

SN podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie ryczałtów za nocleg

Sąd Najwyższy ponownie orzekł, że kierowcom należą się ryczałty za nocleg i to bez względu na to, czy ponieśli dodatkowe koszty nocowania w trasie.

Przewoźnicy chcą płacić tylko za korzystanie z toalety przez kierowców

Przedsiębiorcy nie chcą wypłacać ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu, jeśli spełni określone w nowych przepisach warunki techniczne. Proponują, aby kierowcom przysługiwała jedynie symboliczna dieta na korzystanie z toalet.

Przedłużająca się kontrola drogowa – czego można się domagać

Zdarza się, że kontrola przewozu przeprowadzana na drodze przez ITD. za bardzo się przedłuża. Może to być wina zarówno kierowcy, jak i inspektora. Jeśli czynności kontrolne trwają za długo z powodu zaniedbań inspekcji i przez to przewoźnik poniósł szkodę, ma prawo złożyć skargę, a nawet żądać odszkodowania. Jednak trzeba pamiętać o tym, że stwierdzone naruszenia przechylą szalę na stronę inspekcji. Więcej na ten temat w artykule.