Zmiany w PIT dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2015 r.

Przedsiębiorca, sprzedając nieruchomości niemieszkalne wykorzystywane do działalności firmy, będzie musiał zapłacić podatek. Nawet jeżeli nie były one wpisane do ewidencji środków trwałych.

Zanim zgłosimy auto do licencji, możemy nim przewozić

Przewoźnik ma obowiązek zgłosić nowy pojazd do licencji. Jednak nie jest to jednoznaczne z ubieganiem się o nowy wypis do tego auta. Swobodnie można korzystać z wypisów z pozostałych ciężarówek, pod warunkiem że ich liczba nie przekracza udokumentowanego zabezpieczenia finansowego.

Za przejazd ciężarówką po Czechach zapłacimy więcej

Od 1 stycznia 2015 r. w Czechach będą obowiązywać wyższe stawki myta dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Zostanie również wprowadzona nowa taryfa opłat Euro 6 dla pojazdów o klasie emisji spalin Euro VI i EEV.

Za jazdę podczas orzeczonego zakazu prowadzenia kierowca trafi do więzienia

Kierowca będzie mógł znów zacząć jeździć wcześniej, niż wynika to z zakazu prowadzenia pojazdów, lecz pod pewnymi warunkami. Ponadto sprawca zapłaci mniej poszkodowanemu.

Wolno wysłać kierowcę na zaległy urlop bez jego zgody

Pytanie: Jak mamy postąpić w sytuacji, gdy kierowca nie chce wykorzystać zaległego urlopu do 30 września? Czy możemy zmusić go do udania się na urlop? A czy pracownik może sam rozpocząć zaległy urlop, mimo że pracodawca się na to nie zgodził?

W autobusach nie będzie trzeba mieć apteczki i bagażnika

Autobusy nie będą musiały już mieć obowiązkowego do tej pory wyposażenia. Dodatkowo przepisy obejmą nowe dopuszczalne naciski osi pojazdów i zespołów pojazdów.

Tylko ITD będzie nakładać mandaty za pomocą fotoradarów

Straż miejska ma stracić wszystkie uprawnienia dotyczące urządzeń rejestrujących. Ponadto wpływy z kar nałożonych przy użyciu fotoradarów zostaną przeznaczone na budowę dróg.

Składki będą płacone ze wszystkich umów zleceniobiorcy

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Natomiast od 2015 roku członkowie rad nadzorczych zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym.

Równoważny system czasu pracy to więcej pieniędzy dla firmy

Jeżeli zdarza się, że kierowcy pracują mniej niż 8 godzin, ponieważ nie ma dla nich zleceń, warto wprowadzić równoważny system czasu pracy. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze i sprawdzi się także, gdy towar sporadycznie przewozi się za granicę.

Przewozy regularne specjalne można wykonywać tylko odpowiednim pojazdem

Autobus przewożący dzieci do szkoły musi być wyposażony w ogumione koło zapasowe i właściwie urządzony bagażnik niezależnie od długości trasy przewozu. Tak wynika z wyroku NSA.