Wprowadzenie ryczałtu za nadgodziny to dobre rozwiązanie

Pytanie: Czy można ustalić limit za godziny nadliczbowe dla kierowcy? Czy może on podlegać kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy?

Wcześniejsze odpracowanie wyjścia prywatnego zgodne z prawem

Pytanie: Czy pracownik może odpracować kilkugodzinne zwolnienie z pracy w celach prywatnych kilka dni wcześniej, zanim z niego skorzysta? Kierowca złożył wniosek 17 stycznia 2015 r. o trzygodzinne zwolnienie, które chce wykorzystać 21stycznia, i zaznaczył, że chce odpracować godzinę 17 stycznia i 2 godziny 20 stycznia. Czy to jest prawidłowe?

W 2015 roku jest 2016 godzin do przepracowania

Przedstawiamy przeliczenie obowiązujących w 2015 roku wymiarów czasu pracy dla najbardziej popularnych okresów rozliczeniowych. Liczba dni pracy wynosi 252, a godzin − 2016.

To przewoźnik ustala, w jakiej formie wypłaca ekwiwalent za delegacje

Kierowca nie może domagać się od pracodawcy ryczałtu za nocleg w kabinie, jeżeli pobierał dodatek do wynagrodzenia pokrywający wydatki związane z noclegiem za granicą. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sprawozdanie z przewozu ADR-ów należy złożyć do 28 lutego

Firma transportowa zajmująca się przewozem towarów niebezpiecznych lub innymi czynnościami związanymi z tym przewozem musi złożyć roczne sprawozdanie do 28 lutego 2015 r.

Spółki uruchomimy przez Internet

Spółkę jawną i komandytową będzie można założyć, nie wychodząc z domu. Sejm przegłosował zmiany w Kodeksie spółek handlowych.

RPO chce zmiany przepisów redukujących punkty karne

Kierowcy, którzy mają więcej niż 24 punkty karne, nie mogą skorzystać z kursu redukującego ich liczbę. Problem w tym, że określa to rozporządzenie, a nie ustawa, na podstawie której zostało wydane.

Płaca minimalna w Niemczech – konsekwencje dla polskich przewoźników

Od 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje płaca minimalna w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie Niemiec. Czy będzie to dotyczyło także kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy?