Właściciel pojazdu odpowie za naruszenia zarejestrowane fotoradarem

Kolejny projekt zmian w prawie drogowym przewiduje, że stacjonarne fotoradary będą należały tylko do ITD, a przenośne do Policji. Jednak najważniejsze jest to, że za naruszenia będzie karany właściciel auta, a mandaty znacznie wzrosną.

Wolno zaostrzyć karę, jeśli w apelacji pojawią się zarzuty

Jeżeli inspektorat transportu drogowego w apelacji od wyroku nie zawrze zarzutów wobec winnego, nie zostanie on surowiej ukarany. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Stan techniczny aut będzie drobiazgowo sprawdzany

Inspekcja transportu drogowego uruchomiła mobilną stację kontroli pojazdów. Dzięki temu ma się zmniejszyć liczba niesprawnych pojazdów na drogach.

Przewoźnikowi należy się zwrot wydatków poniesionych na ratowanie towaru

Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie także za próbę zapobiegnięcia większym szkodom, a nie tylko za sam wypadek. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.

Przesyłkę należy odebrać w ciągu 2 tygodni

Opóźnienie w dostarczeniu powtórnego awiza nie ma wpływu na datę doręczenia przesyłki. Tak orzekł WSA w Gliwicach.

Poszkodowani przez embargo dostaną wsparcie

Jeżeli dochody firmy transportowej spadły na skutek rosyjskiego embarga, przedsiębiorca może dostać dofinansowanie np. na wypłaty dla kierowców.

Po jakich drogach będą mogły jeździć ciężarówki

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad nowym wykazem dróg. Zwiększy się długość dróg krajowych oraz wojewódzkich, po których będą mogły jeździć ciężarówki.