Za wydanie certyfikatu S dla ciężarówki zapłacimy 250 zł

Certyfikat S jest potrzebny, by potwierdzić, że pojazd lub przyczepa spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz warunki dopuszczenia do ruchu. Bez niego nie otrzymamy także zezwolenia EKMT.

Wyłączenie spod przepisów zaznaczamy funkcją „OUT”

Jeśli kierowca jeździ po bazie firmy, nie musi używać tachografu. Takie przejazdy nie podlegają przepisom rozporządzenia nr 561/2006.

Szykują się zmiany w systemie płatności za drogi

E-myto ma być pobierane na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia. Jednak nim to się stanie, w Polsce potrzebne są zmiany w sposobie płatności za drogi koncesyjne.

Są dwa sposoby poprawnego rozliczania dwóch tygodniowych odpoczynków

Pytanie: Kierowca po regularnym odpoczynku tygodniowym ruszył w poniedziałek o 4.00 rano, następnie w Niemczech czekał na załadunek i odebrał odpoczynek trwający 24 godz.. Potem załadował towar i pojechał do Hiszpanii, gdzie wykorzystał w weekend 36 godz. odpoczynku (kolejny skrócony odpoczynek). Czy te dwa odpoczynki zostaną potraktowane jako dwa skrócone odpoczynki tygodniowe? Czy ten pierwszy może być traktowany jako odpoczynek wydłużony dobowy (wydłużenie 11-godzinnego odpoczynku)? A ten drugi jako skrócony odpoczynek tygodniowy?

Pracownicy starosty mogą przeprowadzić kontrolę drogową w zakresie przewozu osób

Organy udzielające licencji lub zezwolenia w zakresie krajowego transportu osób mogą skontrolować na drodze prawidłowość pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzeganie przepisów prawa miejscowego przez przewoźników. Nie musi być wtedy obecny przedsiębiorca lub osoba przez niego wyznaczona.

Potrzebna jest także lista nieobecności

Pytanie: Zatrudniając kierowcę na etat w równoważnym systemie pracy i stosując indywidualny czas pracy w umowie o pracę, mam wyszczególnione dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Za dyżur i pracę w godzinach nocnych, niedzielę i święto muszę prowadzić ewidencję czasu pracy. Czy wystarczy lista obecności z odnotowanymi dniami pracy ewentualnie urlopami, zwolnieniami chorobowymi itp.?

Niemiecki trybunał rozpatrzy przepisy MiLoG

Przewoźnicy zaskarżyli niemieckie przepisy o stawce minimalnej do tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego.