Wystarczy jedno zaświadczenie o działalności, gdy kierowca dłużej nie jeździ ciężarówką

Pytanie: Kierowca jeździł dwa tygodnie (od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele wolne) pojazdem o dmc do 3,5 t (czyli bez tachografu). Czy w związku z tym może wystawić sobie jedno zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu na to, że w tych dniach „prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006”? Czy też musi wystawiać kilkanaście zaświadczeń − np. na poniedziałek, że w godz. 6.00−14.00 „prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006”, potem zaświadczenie na odpoczynek od godz. 14.00 do wtorku do godz. 7.00 i tak dalej, każdy dzień rozpisany oddzielnie? Jeśli tak, to czy wolne weekendy też muszą być rozpisane oddzielnie?

Wynagrodzenie minimalne w Norwegii weszło od 1 lipca 2015 r.

Norwedzy wprowadzili płacę minimalną dla kierowców w wysokości ok. 18 euro za godzinę. Dotyczy ona zarówno kierowców norweskich, jak i zagranicznych, którzy prowadzą pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony, w tym także autobusy.

Wątpliwości na temat tablic kierunkowych w autobusie

Czy żeby przewoźnik mógł uniknąć kary, wystarczy, że wręczy tablice kierowcy przed wyruszeniem w trasę? Wojewódzkie sądy administracyjne nie są w tej sprawie zgodne. Ostatnio zapadły w tej sprawie dwa sprzeczne ze sobą wyroki w Poznaniu i Lublinie.

Urlop wypoczynkowy – jakie są zasady jego podziału

Kierowca powinien uzgodnić termin urlopu z pracodawcą. Oznacza to, że przedsiębiorca również ma wpływ na tę kwestię i może stawiać mu różne warunki. Jednak nie wolno nakazać pracownikowi dzielenia urlopu. To on sam o tym decyduje. Przy podziale urlopu koniecznie trzeba też pamiętać, że przynajmniej jedna jego część ma obejmować co najmniej 14 dni kalendarzowych. Jednak ta zasada nie jest zbyt surowo egzekwowana.

Urlop należy się, nawet gdy zatrudniliśmy kierowcę na zastępstwo

Pytanie: W zastępstwie nieobecnego kierowcy, na okres od 27 lipca do 5 sierpnia 2015 r., zatrudniliśmy innego kierowcę na 1/2 etatu. Pracuje w innej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy przysługuje mu u nas urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze? Kierowca ma ponad 20-letni staż pracy. Czy po rozwiązaniu umowy należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Jak go wyliczyć?

Trybunał Konstytucyjny zajmie się odbieraniem praw jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h

Helsińska Fundacja Praw Człowieka chce zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten wystąpił do TK z wnioskiem w sprawie konstytucyjności odbierania uprawnień do kierowania pojazdami za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

Tolerancja fotoradarów zostanie taka sama

Kierowcy nie muszą obawiać się mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 1 km/h.

Rosja przedłużyła embargo o rok

Zakaz importu do Rosji żywności z zachodnich państw został przedłużony o rok . To odpowiedź na kontynuowanie sankcji przez Unię Europejską. Embargo dotyczy krajów, które poparły unijne sankcje wobec Moskwy za jej destabilizujące działania na wschodzie Ukrainy.

Płaca minimalna w 2016 roku wyniesie 1.850 zł

Rada Ministrów przyjęła propozycję ministra pracy i polityki społecznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku. Jest ona niższa od propozycji związkowej.

Orzeczenia w sprawie zarządzających transportem – kiedy warto przyjąć mandat karny

Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub transportem w firmie, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu albo dopuściła, chociaż nieumyślnie, do powstania naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 zł. Służby, które podczas kontroli stwierdzają, że za dane naruszenie odpowiada też zarządzający transportem, nakładają mandaty karne lub kierują do sądów wnioski o ukaranie. W tych sprawach właściwe są wydziały karne sądów rejonowych, które wydają orzeczenia w formie wyroków nakazowych. Nakładają w ten sposób grzywny na zarządzających. Dostęp do tych wyroków nie jest możliwy na zasadach obowiązujących w przypadku wyroków sądów administracyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wskazujących, jak sądy podchodzą do karania zarządzających transportem.