Znak nie ostrzeże kierowcy przed fotoradarem rejestrującym przejazd na czerwonym świetle

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznało, że nie ma potrzeby stawiać znaków informujących o kamerach i fotoradarach, które rejestrują przejazd na czerwonym świetle.

Zmienią się zasady redukcji punktów karnych

Od 4 stycznia 2016 r. kierowcy będą uczestniczyli w kilkudniowym kursie reedukacyjnym w celu pozbycia się punktów karnych z konta. Będzie można go odbyć jedynie raz na 5 lat.

Za mandat będzie można zapłacić kartą

Komenda Główna Policji pracuje nad tym, żeby radiowozy policyjne były wyposażone w terminale płatnicze. Chce zaoszczędzić czas funkcjonariuszy oraz paliwo.

Za badanie techniczne pojazdu po terminie zapłacimy dwa razy więcej

Po Polsce jeździ za dużo niesprawnych samochodów, więc szykują się zmiany w tym zakresie. Głównie będą dotyczyły opłat za przeprowadzanie badań i weryfikowania diagnostów. Takie zmiany przewiduje zmiana Prawa o ruchu drogowym.

Przewoźnicy jednak nie będą odpowiadać za wykroczenia drogowe kierowcy

Upadł projekt zmiany w przepisach, która przewidywała przeniesienie na właściciela pojazdu odpowiedzialności za naruszenia kierowcy wykryte przez fotoradar.

Przepisy w sprawie wypłacania należności z tytułu delegacji są zgodne z prawem

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie przepisów dotyczących ryczałtów za noclegi w kabinach za niezgodne z ustawą zasadniczą. Zaproponowało, żeby to ustawa o czasie pracy kierowców określała zasady wypłacania należności z tytułu delegacji.

Polska sprzeciwia się norweskiej płacy minimalnej

Zdaniem polskiego rządu norweskie przepisy stoją naprzeciw unijnym regulacjom i będą miały negatywne konsekwencje dla firm transportowych. Jeśli rezultat rozmów będzie niezadowalający, resort transportu sięgnie po inne środki.

Odrzucono skargę polskich przedsiębiorców na przepisy MiLoG

Federalny Sąd Konstytucyjny uznał, że skarga wniesiona przez przewoźników na niemieckie przepisy jest niedopuszczalna. To sądy do spraw pracy, spraw społecznych lub administracyjnych powinny rozstrzygnąć, czy zasadne jest stosowanie wymogów MiLoG w Niemczech, gdy pracownik jest zatrudniony na krótko lub pracę wykonują zagraniczni pracownicy.

Nie zawsze zapłacimy za przejazd autostradami

Opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg nie będą pobierane, jeśli będzie na nich duży ruch. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Mandaty z fotoradarów są niezgodne z konstytucją

Inspekcja Transportu Drogowego przetwarza dane kierowców zarejestrowanych przez fotoradary na podstawie przepisu, który jest niezgodny z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.