Tylko nadanie pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej daje pewność zachowania terminu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że oddanie przed upływem przewidzianego terminu pisma w placówce pocztowej innego operatora niż wyznaczony (Poczta Polska) nie skutkuje zachowaniem terminu, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie. Tym sposobem rozstrzygnięto rozbieżności w orzecznictwie administracyjnym, opowiadając się za bardziej rygorystycznym stanowiskiem.

Będzie można zdawać ponownie tekst kwalifikacyjny w innym ośrodku

Szykują się zmiany w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń i kwalifikacji kierowców. Więcej osób będzie mogło przystąpić do testu kwalifikacyjnego. A ci, którzy go nie zdadzą, będą mogli przystąpić do niego gdzie indziej.

Znamy wymiary czasu pracy i dodatki nocne w 2016 roku

W skali roku pracownicy będą mieli do przepracowania 2016 godzin, czyli dokładnie tyle samo co w 2015 roku. Jednak będą mniejsze wahania w wymiarach w poszczególnych miesiącach, a maksymalnie na miesiąc popracujemy 176 godzin.

Wyrok kierowcy nie przekreśla możliwości współpracy z nim

Pytanie: Wykonujemy przewozy autobusami w komunikacji miejskiej. Na pracownika zgłosił się do nas kierowca, który, jak się okazało, był skazany na karę więzienia w zawieszeniu. Czy taką osobę można zatrudnić jako kierowcę?

Wolno nie płacić za czas pracy bez badań

Pytanie: Kierowca nie dostarczył na czas wyników badań okresowych, więc nie mogę dopuścić go do wykonywania pracy. Czy ten okres wolno mi uznać za nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?

Osoba sporadycznie jeżdżąca ciężarówką również musi dokumentować swoją aktywność

Pytanie: Świadczymy przewozy na potrzeby własne. Pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika budowlanego lub montera linii elektrycznych od czasu do czasu (raz w miesiącu lub raz na kilka miesięcy) przewozi materiały z bazy na budowę pojazdem o dmc powyżej 3,5 t (ma stosowne uprawnienia i badania). Przez pozostały czas wykonuje prace związane ze swoim stanowiskiem. Czy obowiązki związane z ewidencją czasu pracy, wystawianiem zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu itd. dotyczą również takiej osoby?

Odszkodowanie za zniszczony towar można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Pytanie:  Wykonujemy usługi transportowe dla firmy sprzedającej artykuły biurowe. To przedsiębiorstwo wystawia na nas faktury za uszkodzony towar w czasie transportu lub ewentualne braki. Czy fakturę możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz odliczyć od niej VAT?      

Nie zawsze trzeba wymieniać tachograf analogowy Nie ma obowiązku wymiany tachografów analogowych na cyfrowe. Następuje stopniowe zastępowanie tych pierwszych przez drugie w określonych sytuacjach.

W nowych pojazdach instaluje się wyłącznie urządzenia cyfrowe, a tachografy analogowe są wymieniane na cyfrowe w starszych samochodach, jeśli doszło do ich uszkodzenia lub awarii. Jeśli pojazd został zarejestrowany po raz pierwszy do 30 kwietnia 2006 r. (czyli przed 1 maja 2006 r.), powinien być wyposażony w tachograf analogowy. Jeżeli data pierwszej rejestracji jest późniejsza, w aucie trzeba zainstalować tachograf cyfrowy. W takiej sytuacji obowiązek wymiany tachografu analogowego na cyfrowy dotyczy wyłącznie pojazdów dopuszczonych po raz pierwszy do ruchu po 1 stycznia 1996 r., w przypadku: ·         pojazdów do przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, ·         autobusów, czyli pojazdów o liczbie powyżej 9 miejsc, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 10 ton. Na skutek tych regulacji tachografy analogowe stopniowo będą znikać z rynku. Nie planuje się całkowitej wymiany tachografów analogowych na cyfrowe w jakimś określonym momencie czy też z precyzyjną datą. Oznacza to, że jeżeli w samochodzie jest zainstalowany tachograf analogowy i jest on sprawny, można go w dalszym ciągu używać.

Kiedy podczas międzynarodowych przewozów kierowca musi mieć badania

Pytanie: Niedawno założyłem firmę, która będzie się zajmować przewozem osób i paczek do Anglii. Przewóz wykonuję sam bądź zlecam go koledze, który ma swoją działalność. Czy musimy posiadać badania lekarskie?

Długie czekanie na rozładunek nie jest powodem do zastosowania art. 12

Pytanie: Moi kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe czasami długo czekają w kolejce na rozładunek lub ładunek. Czy jeśli skrócą przez to później odpoczynek, mogą w razie kontroli powołać się na odstępstwo od przepisów zawarte w art. 12 rozporządzenia nr 561/2006?