ODPOCZYNKI KIEROWCY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Za co najczęściej inspektorzy ITD nakładają kary? Za naruszenia związane z przerwami i odpoczynkami kierowców. Nie tylko dlatego, ze kierowcy świadomie przekraczają dopuszczalne normy. Często jest tak, że po prostu nie znają przepisów zbyt dobrze albo nie umieją ich stosować w praktyce. Zobacz, jakie pytania dotyczące odpoczynków dostajemy najczęściej od Czytelników i co nasi eksperci doradzają w takich sytuacjach.

NOWE PRZEPISY O PRZEWOZACH NIENORMATYWNYCH

Już wkrótce, od 19 października 2012 r., zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie przejazdów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi. Uwaga – będą dotyczyły nie tylko firm specjalizujących się w tego rodzaju przewozach, obejmą wszystkich przewoźników, którym zdarzy się przekroczyć normy w zakresie wagi czy wymiarów pojazdu! Co dokładnie się zmieni? Tego dowiesz się z naszego tekstu.

Wyrok SN: dyscyplinarka za fałszowanie kart drogowych

Kierowca autobusu samowolnie zakończył pracę wcześniej niż przewidywał grafik i wpisał do karty drogowej godzinę zakończenia pracy wynikającą z harmonogramu. Czy możesz zwolnić go dyscyplinarnie?

Należności za podróż służbową kierowcy

Pytanie: Firma transportowa prowadzi transport pojazdami powyżej 3,5 tony, zatrudnia kierowców. Kierowcy wyjeżdżają w tygodniowe podróże służbowe zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców. Pracodawca nie zapewnia noclegu. Kierowcy pracują w godzinach nocnych, odpoczywają w godzinach dziennych i w tym czasie odbywają nocleg. Zgodnie z art. 775 § 3 kp firma posiada regulamin pracy, wynagradzania i podróży służbowych, w którym uregulowano zasady wypłacania należności za delegacje. Widnieje w nim wpis, że kierowcom wypłaca się ryczałt za nocleg w dobie, w której występuje odpoczynek dobowy (a zatem niekoniecznie w godzinach 21.00-7.00, jak jest to zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym sfery budżetowej). Kierowcy wyjeżdżają na podstawie polecenia wyjazdu, co tydzień przedkładają rozliczenie szczegółowe delegacji. Pracodawca wypłaca na tej podstawie należne diety w kwocie 23,00 zł oraz ryczałty za nocleg w kwocie 34,50 zł (stawki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Czy kwoty wypłaconych należności, zarówno diet, jak i ryczałtów za nocleg, są koszem uzyskania przychodu z działalności transportowej przedsiębiorcy?

Zapłacisz więcej za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie

W 2013 r. wzrosną maksymalne opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym. Ile zapłacisz, gdy zdarzy Ci się taka sytuacja?

W 2013 r. wzrośnie podatek od pojazdów

Stawki podatków od środków transportowych w 2013 r. będą nieco wyższe od obowiązujących w tym roku. Ile maksymalnie zapłacisz za swój pojazd?

Opłata za wydanie VAT -25 ma charakter świadczenia ekwiwalentnego

NSA uznał, że opłata od zaświadczeń, które zwalniają Cię od podatku, jest ekwiwalentna, a więc nie otrzymasz jej zwrotu.

Premia pieniężna jest tożsama z rabatem - tak uchwalił NSA

Udzieliłeś bonusu kontrahentowi. Czy w związku z tym powinieneś korygować obrót? Jak wtedy wystawić fakturę?

Od 19 października dużo więcej kontroli ITD!

W październiku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przewozów nienormatywnych. Spowoduje to zwiększenie liczby kontroli ITD. Dlaczego?